mẫu đơn xin cấp lại giấy phép lái xe bị mất

Mẫu đơn ý kiến đề nghị thay đổi giấy tờ luật lệ tài xế tự bị thất lạc hoặc hết hạn sử dung sử dụng

Hiện hành, khuôn mẫu đơn ý kiến đề nghị cung cấp lại giấy tờ luật lệ tài xế tự bị mất/hết hạn dùng được phát hành bên trên Phụ lục 19 tất nhiên Thông tư 12/2017/TT-BGTVT.

Mẫu đơn ý kiến đề nghị thay đổi giấy tờ luật lệ tài xế tự bị mất

Dưới đấy là toàn cỗ nội dung khuôn mẫu đơn ý kiến đề nghị cung cấp lại giấy tờ luật lệ tài xế tự bị mất/hết hạn sử dụng:

Bạn đang xem: mẫu đơn xin cấp lại giấy phép lái xe bị mất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự tự - Hạnh phúc
 

       ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI (CẤP LẠI) GIẤY PHÉP LÁI XE (1)

Kính gửi: Cục Đường cỗ nước Việt Nam (Sở Giao thông vận tải đường bộ...)

Tôi là:........................................................Quốc tịch:................................................

Sinh ngày:...../…../..... Nam, Nữ: .....

Nơi ĐK hộ khẩu thông thường trú:.......................................................................................... ....................................................................................................................................

Nơi cư trú:..................................................................................................................

Số giấy tờ minh chứng quần chúng. # hoặc thẻ căn cước công dân (hoặc hộ chiếu): .......... .............................................. cung cấp ngày ..... / ..... /.....

Nơi cấp:...................... Đã học tập tài xế tại:................................................năm.............

Hiện đang được sở hữu giấy tờ luật lệ tài xế hạng:........................................................số:.................

do:............................................................................................. cung cấp ngày...../...../.....

Đề nghị mang đến tôi được thay đổi, cung cấp lại giấy tờ luật lệ tài xế cơ giới đường đi bộ hạng:..............

Lý do:.........................................................................................................................

Xin gửi kèm cặp theo:

- 01 giấy tờ ghi nhận mức độ khỏe;

- Bản sao chụp giấy tờ minh chứng quần chúng. # hoặc thẻ căn cước công dân, giấy tờ luật lệ tài xế chuẩn bị không còn hạn;

- Hồ sơ gốc lái xe;

Tôi xin xỏ cam kết những điều ghi bên trên đấy là chính thực sự, nếu như sai tôi xin xỏ trọn vẹn phụ trách (2).

Xem thêm: tìm tọa độ điểm d để abcd là hình bình hành

..............., ngày ..... mon ..... năm trăng tròn .....
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ rệt bọn họ, tên)

Ghi chú:

(1): Mẫu này sử dụng công cộng mang đến tình huống lập lại làm hồ sơ mới nhất.

(2): Trường phù hợp fake khai báo thất lạc hoặc tẩy xóa, thực hiện sai chênh chếch những vấn đề trong giấy tờ luật lệ lái xe; dùng giấy tờ luật lệ tài xế fake hoặc làm hồ sơ tài xế giả; sở hữu hành động cố ý gian sảo không giống sẽ được thay đổi, cung cấp lại giấy tờ luật lệ tài xế, ngoài những việc bị Tổng viên Đường cỗ nước Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải đường bộ đi ra ra quyết định tịch kí giấy tờ luật lệ tài xế và làm hồ sơ gốc còn nên phụ trách trước pháp lý và ko được cấp phép vô thời hạn 05 năm Tính từ lúc ngày trị hiện tại hành động vi phạm; Lúc mong muốn cung cấp lại giấy tờ luật lệ tài xế nên học tập và sát hạch sách như tình huống cấp phép tài xế lần thứ nhất.

Hồ sơ dự sát hạch sách tài xế với tình huống thất lạc hoặc hết hạn sử dung dùng giấy tờ luật lệ lái xe

**Đối với những người dự sát hạch sách lại tự giấy tờ luật lệ tài xế quá thời hạn dùng theo đòi quy định:

Người tài xế lập 01 cỗ làm hồ sơ, gửi thẳng bên trên Tổng viên đường đi bộ nước Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải đường bộ. Hồ sơ bao gồm:

- Các loại sách vở sau đây:

+ Bản sao giấy tờ minh chứng quần chúng. # hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn sở hữu ghi số giấy tờ minh chứng quần chúng. # hoặc thẻ căn cước công dân so với người Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn so với người nước Việt Nam toan cư ở nước ngoài;

+ Bản sao hộ chiếu còn thời hạn bên trên 06 mon và thẻ tạm thời trú hoặc thẻ thông thường trú hoặc minh chứng thư nước ngoài kí thác hoặc minh chứng thư công vụ so với người nước ngoài;

+ Giấy khám đường sức mạnh của những người tài xế tự phòng khám sở hữu thẩm quyền cung cấp theo đòi quy toan.

- Đơn ý kiến đề nghị thay đổi (cấp lại) giấy tờ luật lệ tài xế theo đòi khuôn mẫu quy toan bên trên Phụ lục 19 phát hành tất nhiên Thông tư 12/2017/TT-BGTVT;

**Đối với những người dự sát hạch sách lại tự bị thất lạc giấy tờ luật lệ lái xe

Người tài xế lập 01 cỗ làm hồ sơ, gửi thẳng bên trên Tổng viên đường đi bộ nước Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải đường bộ. Hồ sơ bao gồm:

- Các loại sách vở sau đây:

+ Bản sao giấy tờ minh chứng quần chúng. # hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn sở hữu ghi số giấy tờ minh chứng quần chúng. # hoặc thẻ căn cước công dân so với người Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn so với người nước Việt Nam toan cư ở nước ngoài;

+ Bản sao hộ chiếu còn thời hạn bên trên 06 mon và thẻ tạm thời trú hoặc thẻ thông thường trú hoặc minh chứng thư nước ngoài kí thác hoặc minh chứng thư công vụ so với người nước ngoài;

+ Giấy khám đường sức mạnh của những người tài xế tự phòng khám sở hữu thẩm quyền cung cấp theo đòi quy toan.

Xem thêm: công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế domesco

- Đơn ý kiến đề nghị thay đổi (cấp lại) giấy tờ luật lệ tài xế theo đòi khuôn mẫu quy toan bên trên Phụ lục 19 phát hành tất nhiên Thông tư 12/2017/TT-BGTVT sở hữu ghi ngày tiêu thụ làm hồ sơ của cơ sở tiếp nhận;

- Bản chủ yếu làm hồ sơ gốc của giấy tờ luật lệ tài xế bị thất lạc (nếu có).

Nội dung nêu bên trên là phần trả lời, tư vấn của Cửa Hàng chúng tôi giành riêng cho quý khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách hàng còn vướng vướng, vui vẻ lòng gửi về Thư điện tử [email protected].