mẫu hợp đồng xây dựng theo thông tư 09/2016

 • Mời độc giả nhập cuộc, chung ý dự thảo Thông tư chỉ dẫn về Hội đồng quản lý và vận hành và chi tiêu chuẩn chỉnh, ĐK chỉ định, miễn nhiệm member Hội đồng quản lý và vận hành vô đơn vị chức năng sự nghiệp công lập nằm trong nghành Xây dựng
 • Mời độc giả nhập cuộc, chung ý dự thảo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Tro cất cánh - Phương pháp demo - Phần 2 - Xác lăm le chừng mịn bởi vì sàng ướt
 • Mời độc giả nhập cuộc, chung ý dự thảo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Tro cất cánh – Phương pháp demo - Phần 1 Xác lăm le dung lượng Calcium Oxide (CaO) tự động do
 • Mời độc giả nhập cuộc, chung ý dự thảo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Viên xây – Phương pháp demo – Phần 21: Xác lăm le chừng hít nước của viên xây khu đất sét nung và viên xây Canxi Silicat bởi vì cách thức dìm vô nước
 • Mời độc giả nhập cuộc, chung ý dự thảo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Viên xây – Phương pháp demo – Phần 20: Xác lăm le chừng phẳng phiu mặt
 • Mời độc giả nhập cuộc, chung ý dự thảo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Viên xây – Phương pháp demo – Phần 16: Xác lăm le kích thước
 • Mời độc giả nhập cuộc, chung ý dự thảo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Viên xây – Phương pháp demo – Phần 13: Xác lăm le lượng thể tích thô thực và lượng thể tích thô tổng của viên xây (trừ viên xây đá tự động nhiên)
 • Mời độc giả nhập cuộc, chung ý dự thảo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Viên xây – Phương pháp demo – Phần 9: Xác lăm le thể tích, chừng trống rỗng và thể tích thực của viên xây khu đất sét nung và viên xây Canxi Silicat bởi vì cách thức xối cát
 • Mời độc giả nhập cuộc, chung ý dự thảo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Viên xây – Phương pháp demo – Phần 7: Xác lăm le chừng hít nước của viên xây khu đất sét nung mang lại sản phẩm xây chống độ ẩm bởi vì cách thức hâm nóng vô nước
 • Mời độc giả nhập cuộc, chung ý dự thảo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Viên xây – Phương pháp demo – Phần 6: Xác lăm le độ mạnh Chịu kéo Lúc uốn nắn của viên xây bê tông cốt liệu
 • Xem thêm: các dạng bài tập toán lớp 3 học kỳ 2

  Xem thêm: bài tập ôn hè lớp 3 lên 4 năm 2021

 • Mời độc giả nhập cuộc, chung ý dự thảo Thông tư chỉ dẫn về Hội đồng quản lý và vận hành và chi tiêu chuẩn chỉnh, ĐK chỉ định, miễn nhiệm member Hội đồng quản lý và vận hành vô đơn vị chức năng sự nghiệp công lập nằm trong nghành Xây dựng
 • Mời độc giả nhập cuộc, chung ý dự thảo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Tro cất cánh - Phương pháp demo - Phần 2 - Xác lăm le chừng mịn bởi vì sàng ướt
 • Mời độc giả nhập cuộc, chung ý dự thảo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Tro cất cánh – Phương pháp demo - Phần 1 Xác lăm le dung lượng Calcium Oxide (CaO) tự động do
 • Mời độc giả nhập cuộc, chung ý dự thảo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Viên xây – Phương pháp demo – Phần 21: Xác lăm le chừng hít nước của viên xây khu đất sét nung và viên xây Canxi Silicat bởi vì cách thức dìm vô nước
 • Mời độc giả nhập cuộc, chung ý dự thảo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Viên xây – Phương pháp demo – Phần 20: Xác lăm le chừng phẳng phiu mặt
 • Mời độc giả nhập cuộc, chung ý dự thảo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Viên xây – Phương pháp demo – Phần 16: Xác lăm le kích thước
 • Mời độc giả nhập cuộc, chung ý dự thảo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Viên xây – Phương pháp demo – Phần 13: Xác lăm le lượng thể tích thô thực và lượng thể tích thô tổng của viên xây (trừ viên xây đá tự động nhiên)
 • Mời độc giả nhập cuộc, chung ý dự thảo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Viên xây – Phương pháp demo – Phần 9: Xác lăm le thể tích, chừng trống rỗng và thể tích thực của viên xây khu đất sét nung và viên xây Canxi Silicat bởi vì cách thức xối cát
 • Mời độc giả nhập cuộc, chung ý dự thảo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Viên xây – Phương pháp demo – Phần 7: Xác lăm le chừng hít nước của viên xây khu đất sét nung mang lại sản phẩm xây chống độ ẩm bởi vì cách thức hâm nóng vô nước
 • Mời độc giả nhập cuộc, chung ý dự thảo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Viên xây – Phương pháp demo – Phần 6: Xác lăm le độ mạnh Chịu kéo Lúc uốn nắn của viên xây bê tông cốt liệu

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ XÂY DỰNG

Cơ quan tiền căn nhà quản: Sở Xây dựng
Địa chỉ: 37 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Điện thoại: 0243.9760271 - Email: [email protected]
Giấy phép tắc của Cục báo chí truyền thông - Sở Văn hóa Thông tin: số 80/CP-BC ngày 28/6/2005