mẫu số 05 thông tư 23/2014/tt blđtbxh

Số hiệu: 23/2014/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Thanh Hòa
Ngày ban hành: 29/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Biểu kiểu mẫu khai trình dùng lao động

Từ ngày 20/10/2014, những Doanh Nghiệp tiếp tục tiến hành việc khai trình dùng làm việc theo đòi những biểu kiểu mẫu phát hành bên trên Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH.

Theo quy quyết định lúc này, Doanh Nghiệp cần khai trình dùng làm việc khi chính thức sinh hoạt và khai trình theo đòi lịch 6 mon và mặt hàng năm; việc khai trình này tiến hành theo đòi biểu kiểu mẫu số 05 và 07.

Bạn đang xem: mẫu số 05 thông tư 23/2014/tt blđtbxh

Cũng theo đòi quy quyết định của thông tư này thì trong tầm 30 ngày kể từ lúc chính thức sinh hoạt, Doanh Nghiệp tiếp tục phải khởi tạo tuột quản lý và vận hành làm việc, và cần xuất trình khi phòng ban đem thẩm quyền đòi hỏi.

DN rất có thể lập tuột giấy má hoặc tuột năng lượng điện tử tuy nhiên cần đáp ứng đem đầy đủ những nội dung buộc phải như: Họ thương hiệu, nam nữ, năm sinh, quốc tịch, địa điểm CMND của NLĐ,chuyên môn trình độ chuyên môn nghệ thuật, chuyên môn tài năng nghề nghiệp …

Thông tư này thay cho thế Thông tư 06/1998/TT-BLĐTBXH , Thông tư 29/1999/TTLT-BLĐTBXH-BQP và Thông tư 20/2003/TT-BLĐTBXH .

THE MINISTRY OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.23/2014/TT-BLDTBXH

Hanoi, August 29, năm trước

CIRCULAR

PROVIDING INSTRUCTIONS ON THE IMPLEMENTATION OF SEVERAL ARTICLES OF THE GOVERNMENT’S DECREE No.03/2014/NĐ-CP DATED JANUARY 16, năm trước ON PROVIDING THE DETAIL FOR IMPLEMENTING SEVERAL ARTICLES OF THE LABOR CODE IN RESPECT OF EMPLOYMENTS

Pursuant to lớn the Government's Decree No. 106/2012/NĐ-CP dated December trăng tròn, 2012, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs;

Pursuant to lớn the Government’s Decree No.03/2014/NĐ-CP dated January 16, năm trước on detailing the implementation of several articles of the Labor Code in respect of employments;

At the request of the Director of Department of Employment,

The Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs hereby promulgates the Circular on providing instructions on implementing several provisions of the Government’s Decree No.03/2014/NĐ-CP dated January 16, năm trước on detailing the implementation of several articles of the Labor Code in respect of employments (hereinafter referred to lớn as the Decree No.03/2014/NĐ-CP).

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

...

...

...

Bạn cần singin hoặc ĐK Thành Viên TVPL Pro nhằm dùng được không thiếu những tiện nghi tăng thêm tương quan cho tới nội dung TCVN.

Mọi cụ thể van lơn liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This Circular shall herein provide guidance on objectives for creating additional employments, labor recruitment, report on labor utilization, formulation and management of employment logbooks in accordance with the Decree No.03/2014/NĐ-CP.

Article 2. Applicable entities

Applicable entities of this Circular is the applicable entities regulated in Article 2 of the Decree No. 03/2014/NĐ-CP.

Chapter II

OBJECTIVE FOR CREATING ADDITIONAL EMPLOYMENTS

Article 3. The number of employees provided with additional employments

1. The number of employees provided with additional employments as stipulated in Clause 1 Article 3 of the Decree No.03/2014/NĐ-CP refers to lớn the increasing or decreasing number of employees provided with additional employments for the current reporting period in comparison with the number of employees provided with employments for the previous reporting period. 

2. The number of employees with additional employments is classified by their residence in urban or rural areas; economic sectors and gender.

3. Based on information about employments of employees who legally reside in local areas, a report on the number of employees provided with additional employments shall be compiled in accordance with the law on labor market information.  

...

...

...

Bạn cần singin hoặc ĐK Thành Viên TVPL Pro nhằm dùng được không thiếu những tiện nghi tăng thêm tương quan cho tới nội dung TCVN.

Mọi cụ thể van lơn liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The People’s Committee of a hamlet, ward or town with the help of the Division of Labor, War Invalids and Social Affairs shall send an annual report on the achievement of objectives for creating additional employments that takes place at their local areas to lớn the People’s Committee of a provincial or urban district, or a provincial city (hereinafter referred to lớn as the district-level People’s Committee) before every November 25 by completing the size No.01 hereto appended.

2. The district-level People’s Committee with the help of the Department of Labor, War Invalids and Social Affairs shall send an annual report on the achievement of objectives for creating additional employments that takes place at their local areas to lớn the People’s Committee of a central-affiliated thành phố and province (hereinafter referred to lớn as the provincial People’s Committee) before every December 05 by completing the size No.02 hereto appended.

3. The provincial People’s Committee shall then send a final report on the achievement of objectives for creating additional employments for submission to lớn the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs before every December 15 by completing the form No.03 hereto appended.

Chapter III

RECRUIMENT AND MANAGEMENT OF EMPLOYEES

Article 5. Procedures and processes for labor recruitment

1. The public disclosure of regulations phối out in Clause 1 and Clause 4 Article 7 of the Decree No.03/2014/NĐ-CP shall be carried out by means of the followings:

a) Posting an employment advertisement at the employer's main office, branches or representative offices where job vacancies are available;

b) Advertising job vacancies through the mass truyền thông media.

...

...

...

Bạn cần singin hoặc ĐK Thành Viên TVPL Pro nhằm dùng được không thiếu những tiện nghi tăng thêm tương quan cho tới nội dung TCVN.

Mọi cụ thể van lơn liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Any job candidate who wishes to take their application back as prescribed in Clause 5 Article 7 of the Decree No.03/2014/NĐ-CP must send a written request within a period of 03 months from the date on which the final result of labor recruitment is announced.

Article 6. Report on labor utilization

1. Employment application form as stipulated at Point a Clause 1 Article 8 of the Decree No.03/2014/NĐ-CP shall adhere to lớn the size No.05 hereto appended.

2. Employers must annually report any change in their labor utilization as stipulated in Clause 2 Article 8 of the Decree No.03/2014/NĐ-CP before May 25 and November 25 by completing the form No.07 hereto appended.    

3. The Division of Labor, War Invalids and Social Affairs must annually report the registration of employees and change of labor utilization of local enterprises under the Division’s administrative direction as stipulated in Clause 4 Article 8 of the Decree No.03/2014/NĐ-CP before June 05 and December 05 by completing the Form No.06 and 08 hereto appended.

4. The Department of Labor, War Invalids and Social Affairs must annually report the registration of employees and change of labor utilization of local enterprises under the Department’s administrative direction as stipulated in Clause 5 Article 8 of the Decree No.03/2014/NĐ-CP before June 15 and December 15 by completing the Form No.06 and 08 attached herein.

Article 7. Formulation, management and use of employment logbooks

1. Within a period of 30 days as from the date on which the enterprise has started running their business operations, employers must keep the employment logbook at their main office, branches or representative offices. 

2. Employers have the right to decide whether such employment logbook shall be kept in paper or electronic copies, which must meet the employer's management needs but also enclose basic information about employees as follows:   

...

...

...

Bạn cần singin hoặc ĐK Thành Viên TVPL Pro nhằm dùng được không thiếu những tiện nghi tăng thêm tương quan cho tới nội dung TCVN.

Mọi cụ thể van lơn liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Professional and technical qualifications;

c) Vocational grades and skills;

d) Job title;

dd) Type of employment contract;

e) Start date;

g) Participation in social insurance, health insurance and unemployment insurance;

h) Salary or wage;

i) Pay raise;

k) The number of annual leaves and specific reasons;

...

...

...

Bạn cần singin hoặc ĐK Thành Viên TVPL Pro nhằm dùng được không thiếu những tiện nghi tăng thêm tương quan cho tới nội dung TCVN.

Mọi cụ thể van lơn liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

m) Social and health insurance benefits;

n) Opportunities to lớn have access to lớn vocational education or training, professional and skills development courses;

o) Labor discipline and material responsibility;

p) Occupational accidents and diseases;

q) Time of employment contract termination and specific reasons.

3. Employers must be responsible to record detailed information about employees right after the employment contract comes into force as well as keep the employment logbook up to lớn date by entering any change to lớn information about employees.  

4. Employers must be responsible to lớn manage and use the employment logbook for the right purpose and make it available whenever it is requested by the Division of Labor, War Invalids and Social Affairs; the Department of Labour, War Invalids and Social Affairs at an area where the employer’s main office, branches and representative offices are located; inspectorate of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs, and relevant regulatory agencies.

Chapter IV

EXECUTION PROVISIONS

...

...

...

Bạn cần singin hoặc ĐK Thành Viên TVPL Pro nhằm dùng được không thiếu những tiện nghi tăng thêm tương quan cho tới nội dung TCVN.

Mọi cụ thể van lơn liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. This Circular comes into force as from October trăng tròn, năm trước.

2. This Circular shall supersede the Circular No.06/1998/TT-BLĐTBXH dated April 15, 1998 on providing instructions on registration of employees right after the enterprise starts their business and report on the termination of employment contracts whenever the enterprise is dissolved; the Circular No.29/1999/TTLT-BLĐTBXH-BQP dated December 06, 1999 of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs, and the Ministry of National Defense on providing instructions on registration of employees right after such enterprise starts their business, report on the enterprise’s labor utilization during their business operation, and report on the termination of employment contracts in respect of military-run enterprises, and the Circular No.20/2003/TT-BLĐTBXH dated September 22, 2003 on providing instructions for the implementation of a several provisions of the Government’s Decree No.39/2003/NĐ-CP dated April 18, 2003 on labor recruitment.

3. As regards enterprises, agencies and organizations that have been established and started their business operations before this Circular comes into force, employers must keep an employment logbook at their main offices, branches and representative offices within a period of 30 days as from the effective date of this Circular.

Article 9. Responsibility for implementation

The Department of Labour, War Invalids and Social Affairs, relevant agencies, enterprises, organizations and individuals shall take full responsibility for the implementation of this Circular.

Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be reported to lớn the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs for any timely guidance.

PP. THE MINISTER
DEPUTY MINISTER

Nguyen Thanh Hoa

...

...

...

Bạn cần singin hoặc ĐK Thành Viên TVPL Pro nhằm dùng được không thiếu những tiện nghi tăng thêm tương quan cho tới nội dung TCVN.

Mọi cụ thể van lơn liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Form No.04: Issued together with the Circular No.23/2014/TT-BLĐTBXH dated August 29, năm trước of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs on providing instructions on the implementation of several provisions of the Decree No.03/2014/NĐ-CP.  

Photo requirements: taken within the last 06 months; 04 x 06 centimet in size; in front of a plain white background; in full-face view directly facing the camera; with open eyes without glasses; uncovered head

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
---------------

…………, date:………………..

EMPLOYMENT APPLICATION FORM

Dear, …………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

Full name (written in capital letters) ……………………………………………….Gender: ..........

...

...

...

Bạn cần singin hoặc ĐK Thành Viên TVPL Pro nhằm dùng được không thiếu những tiện nghi tăng thêm tương quan cho tới nội dung TCVN.

Mọi cụ thể van lơn liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ID/ Passport number: ……………..Issuing date …../…../….. Issuing place:.........................

Ethnicity: …………………………………….Religion: ...........................................................

Professional and technical qualification: ..........................................................................

Vocational grade and skills (if any): .................................................................................

Foreign language: …………………………………. Level: ....................................................

Contact address: ............................................................................................................

......................................................................................................................................

Telephone: ………………….. Fax: ………………. E-mail address: ......................................

I. Educational background (vocational school, two-year junior college, college and university or any higher-level learning institution)

...

...

...

Bạn cần singin hoặc ĐK Thành Viên TVPL Pro nhằm dùng được không thiếu những tiện nghi tăng thêm tương quan cho tới nội dung TCVN.

Mọi cụ thể van lơn liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Educational level

Schools or training establishments

Academic major or discipline

Degree / Certificate

1

...

...

...

Bạn cần singin hoặc ĐK Thành Viên TVPL Pro nhằm dùng được không thiếu những tiện nghi tăng thêm tương quan cho tới nội dung TCVN.

Mọi cụ thể van lơn liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

...

...

...

Bạn cần singin hoặc ĐK Thành Viên TVPL Pro nhằm dùng được không thiếu những tiện nghi tăng thêm tương quan cho tới nội dung TCVN.

Mọi cụ thể van lơn liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

II. Employment history

No.

Workplace

Dates of past employments (specify from start to lớn kết thúc month and year)

Job title

...

...

...

Bạn cần singin hoặc ĐK Thành Viên TVPL Pro nhằm dùng được không thiếu những tiện nghi tăng thêm tương quan cho tới nội dung TCVN.

Mọi cụ thể van lơn liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

3

...

...

...

Bạn cần singin hoặc ĐK Thành Viên TVPL Pro nhằm dùng được không thiếu những tiện nghi tăng thêm tương quan cho tới nội dung TCVN.

Mọi cụ thể van lơn liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

III. Capabilities and strengths

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

...

...

...

Bạn cần singin hoặc ĐK Thành Viên TVPL Pro nhằm dùng được không thiếu những tiện nghi tăng thêm tương quan cho tới nội dung TCVN.

Mọi cụ thể van lơn liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Copies of degrees and/or certificates;

2. Medical certificate;

3. Other necessary documents as per legal regulations;

4. Particular documents of any priority placement candidates (if any).

After carefully reading the employment advertisement, I have decided to lớn apply for the job title:

I hereby assure and certify that the information above is true and accurate as well as compliance with the regulations on labor recruitment.

Applicant

...

...

...

Bạn cần singin hoặc ĐK Thành Viên TVPL Pro nhằm dùng được không thiếu những tiện nghi tăng thêm tương quan cho tới nội dung TCVN.

Mọi cụ thể van lơn liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Form 05: Issued together with the Circular No.23/2014/TT-BLĐTBXH dated August 29, 2014 of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs on providing instructions on the implementation of several provisions of the Decree No.03/2014/NĐ-CP.

THE ENTERPRISE’S NAME:

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
---------------

No. ……….

…………,date:…………

REGISTRATION OF LABOR UTILIZATION FROM THE START

Dear, the Sub-Department of Labor, War Invalids and Social Affairs of district/town/ provincial thành phố.........
(Or the Department of Labor, War Invalids and Social Affairs of province/ city............)

...

...

...

Bạn cần singin hoặc ĐK Thành Viên TVPL Pro nhằm dùng được không thiếu những tiện nghi tăng thêm tương quan cho tới nội dung TCVN.

Mọi cụ thể van lơn liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Type of enterprise (Private, Partnership, Single-member Limited Liability, Multi-member Limited Liability, Joint Stock): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hereby applies for registration of our labor utilization as follows:

No.

Full name

Birth year

Gender

Professional and technical qualification

Type of employment contract

Job title

...

...

...

Bạn cần singin hoặc ĐK Thành Viên TVPL Pro nhằm dùng được không thiếu những tiện nghi tăng thêm tương quan cho tới nội dung TCVN.

Mọi cụ thể van lơn liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Others

Notes

Male

Female

University or higher education

Community college/ Vocational college

Two-year college/ Two-year vocational college

Elementary vocational training

Continuing vocational training

...

...

...

Bạn cần singin hoặc ĐK Thành Viên TVPL Pro nhằm dùng được không thiếu những tiện nghi tăng thêm tương quan cho tới nội dung TCVN.

Mọi cụ thể van lơn liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Indefinite

Fixed term

Seasonal, or work- or project-based for an agreed period of less kêu ca 12 months

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

...

...

...

Bạn cần singin hoặc ĐK Thành Viên TVPL Pro nhằm dùng được không thiếu những tiện nghi tăng thêm tương quan cho tới nội dung TCVN.

Mọi cụ thể van lơn liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

...

...

...

Bạn cần singin hoặc ĐK Thành Viên TVPL Pro nhằm dùng được không thiếu những tiện nghi tăng thêm tương quan cho tới nội dung TCVN.

Xem thêm: phòng công tác sinh viên đại học bách khoa đà nẵng

Mọi cụ thể van lơn liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(18)

1

...

...

...

Bạn cần singin hoặc ĐK Thành Viên TVPL Pro nhằm dùng được không thiếu những tiện nghi tăng thêm tương quan cho tới nội dung TCVN.

Mọi cụ thể van lơn liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

...

...

...

Bạn cần singin hoặc ĐK Thành Viên TVPL Pro nhằm dùng được không thiếu những tiện nghi tăng thêm tương quan cho tới nội dung TCVN.

Mọi cụ thể van lơn liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

...

...

...

Bạn cần singin hoặc ĐK Thành Viên TVPL Pro nhằm dùng được không thiếu những tiện nghi tăng thêm tương quan cho tới nội dung TCVN.

Mọi cụ thể van lơn liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

...

...

...

Bạn cần singin hoặc ĐK Thành Viên TVPL Pro nhằm dùng được không thiếu những tiện nghi tăng thêm tương quan cho tới nội dung TCVN.

Mọi cụ thể van lơn liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

...

...

...

Bạn cần singin hoặc ĐK Thành Viên TVPL Pro nhằm dùng được không thiếu những tiện nghi tăng thêm tương quan cho tới nội dung TCVN.

Mọi cụ thể van lơn liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

...

...

...

Bạn cần singin hoặc ĐK Thành Viên TVPL Pro nhằm dùng được không thiếu những tiện nghi tăng thêm tương quan cho tới nội dung TCVN.

Mọi cụ thể van lơn liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

...

...

...

Bạn cần singin hoặc ĐK Thành Viên TVPL Pro nhằm dùng được không thiếu những tiện nghi tăng thêm tương quan cho tới nội dung TCVN.

Mọi cụ thể van lơn liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Total

x

x

x

...

...

...

Bạn cần singin hoặc ĐK Thành Viên TVPL Pro nhằm dùng được không thiếu những tiện nghi tăng thêm tương quan cho tới nội dung TCVN.

Mọi cụ thể van lơn liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

x

x

x

x

x

...

...

...

Bạn cần singin hoặc ĐK Thành Viên TVPL Pro nhằm dùng được không thiếu những tiện nghi tăng thêm tương quan cho tới nội dung TCVN.

Mọi cụ thể van lơn liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Notes:

- Send a report to lớn local authorities of the area where the main office, branches and representative offices of an enterprise are located.

- Write names of those who are appointed to lớn hold a post in an enterprise at Column 17.

Employer

(Signature and seal)

Full name

...

...

...

Bạn cần singin hoặc ĐK Thành Viên TVPL Pro nhằm dùng được không thiếu những tiện nghi tăng thêm tương quan cho tới nội dung TCVN.

Mọi cụ thể van lơn liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Form 07: Issued together with the Circular No.23/2014/TT-BLĐTBXH dated August 29, 2014 of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs on providing instructions on the implementation of several provisions of the Decree No.03/2014/NĐ-CP.

THE ENTERPRISE’S NAME:

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
---------------

No. ………

…………,date:…………

REPORT ON CHANGES TO EMPLOYEES IN THE FIRST HALF OF THE YEAR…………

(OR IN THE SECOND HALF OF THE YEAR..................)

Dear, The Division of Labor, War Invalids and Social Affairs of district/town/ provincial thành phố.........
(Or the Department of Labor, War Invalids and Social Affairs of province/ city....)

...

...

...

Bạn cần singin hoặc ĐK Thành Viên TVPL Pro nhằm dùng được không thiếu những tiện nghi tăng thêm tương quan cho tới nội dung TCVN.

Mọi cụ thể van lơn liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The enterprise herein reports changes to lớn our employees as follows:

I. The number of employees at the beginning of a reporting period

Unit: person

Total

Of which, the number of female employees

Professional and technical qualification

Type of employment contract

Notes

University or higher education

...

...

...

Bạn cần singin hoặc ĐK Thành Viên TVPL Pro nhằm dùng được không thiếu những tiện nghi tăng thêm tương quan cho tới nội dung TCVN.

Mọi cụ thể van lơn liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Two-year college/ Two-year vocational college

Elementary vocational training

Continuing vocational training

Untrained

Indefinite

Fixed term

Seasonal, or work- or project-based for an agreed period of less kêu ca 12 months

x

x

...

...

...

Bạn cần singin hoặc ĐK Thành Viên TVPL Pro nhằm dùng được không thiếu những tiện nghi tăng thêm tương quan cho tới nội dung TCVN.

Mọi cụ thể van lơn liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

x

x

x

x

x

X

...

...

...

Bạn cần singin hoặc ĐK Thành Viên TVPL Pro nhằm dùng được không thiếu những tiện nghi tăng thêm tương quan cho tới nội dung TCVN.

Mọi cụ thể van lơn liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Total

Of which, the number of female employees

Professional and technical qualification

Type of employment contract

Notes

University or higher education

Community college/ Vocational college

Two-year college/ Two-year vocational college

Elementary vocational training

...

...

...

Bạn cần singin hoặc ĐK Thành Viên TVPL Pro nhằm dùng được không thiếu những tiện nghi tăng thêm tương quan cho tới nội dung TCVN.

Mọi cụ thể van lơn liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Untrained

Indefinite

Fixed term

Seasonal, or work- or project-based for an agreed period of less kêu ca 12 months

x

x

x

x

x

...

...

...

Bạn cần singin hoặc ĐK Thành Viên TVPL Pro nhằm dùng được không thiếu những tiện nghi tăng thêm tương quan cho tới nội dung TCVN.

Mọi cụ thể van lơn liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

x

x

x

III. The decreasing number of employees within a reporting period

Total

Of which, the number of female employees

...

...

...

Bạn cần singin hoặc ĐK Thành Viên TVPL Pro nhằm dùng được không thiếu những tiện nghi tăng thêm tương quan cho tới nội dung TCVN.

Mọi cụ thể van lơn liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Type of employment contract

Reasons for this decrease

University or higher education

Community college/ Vocational college

Two-year college/ Two-year vocational college

Elementary vocational training

Continuing vocational training

Untrained

Indefinite

...

...

...

Bạn cần singin hoặc ĐK Thành Viên TVPL Pro nhằm dùng được không thiếu những tiện nghi tăng thêm tương quan cho tới nội dung TCVN.

Mọi cụ thể van lơn liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Seasonal, or work- or project-based for an agreed period of less kêu ca 12 months

Retirement

Unilateral termination of an employment contract

Dismissal

Mutual agreement

Other reasons

x

x

x

...

...

...

Bạn cần singin hoặc ĐK Thành Viên TVPL Pro nhằm dùng được không thiếu những tiện nghi tăng thêm tương quan cho tới nội dung TCVN.

Mọi cụ thể van lơn liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

x

x

x

x

x

x

x

...

...

...

Bạn cần singin hoặc ĐK Thành Viên TVPL Pro nhằm dùng được không thiếu những tiện nghi tăng thêm tương quan cho tới nội dung TCVN.

Mọi cụ thể van lơn liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

IV. The number of employees at the kết thúc of a reporting period

Total

Of which, the number of female employees

Professional and technical qualification

Type of employment contract

Notes

University or higher education

...

...

...

Bạn cần singin hoặc ĐK Thành Viên TVPL Pro nhằm dùng được không thiếu những tiện nghi tăng thêm tương quan cho tới nội dung TCVN.

Mọi cụ thể van lơn liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Two-year college/ Two-year vocational college

Elementary vocational training

Continuing vocational training

Untrained

Indefinite

Fixed term

Seasonal, or work- or project-based for an agreed period of less kêu ca 12 months

x

x

...

...

...

Bạn cần singin hoặc ĐK Thành Viên TVPL Pro nhằm dùng được không thiếu những tiện nghi tăng thêm tương quan cho tới nội dung TCVN.

Mọi cụ thể van lơn liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

x

x

x

x

x

x

x

...

...

...

Bạn cần singin hoặc ĐK Thành Viên TVPL Pro nhằm dùng được không thiếu những tiện nghi tăng thêm tương quan cho tới nội dung TCVN.

Mọi cụ thể van lơn liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Xem thêm: đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng anh

Employer

(Signature and seal)

Full name