mẫu thuyết minh báo cáo tài chính quyết định 48

Mẫu những loại report tài chủ yếu đều được phát hành theo gót chế phỏng kế toán tài chính hiện nay hành của Sở Tài chủ yếu. Dưới phía trên  là mẫu thuyết minh báo cáo tài chính quyết định 48 bởi Sở Tài chủ yếu phát hành năm 2006 và đang rất được vận dụng cho những công ty một vừa hai phải và nhỏ.

mẫu thuyết minh báo cáo tài chính quyết định 48

Bạn đang xem: mẫu thuyết minh báo cáo tài chính quyết định 48

Đơn vị:………………………

Địa chỉ:……………………..

  Mẫu số B 09 – DNN

(Ban hành theo gót QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC

ngày 14/ 9/2006 của Sở trưởng BTC)

BẢNTHUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH(*)

 Năm …

I – Đặc điểm hoạt động và sinh hoạt của doanh nghiệp

1 – Hình thức chiếm hữu vốn

2 – Lĩnh vực kinh doanh

3 – Tổng số công nhân viên cấp dưới và người lao động

4 – Đặc điểm hoạt động và sinh hoạt của công ty nhập năm tài chủ yếu đem tác động cho tới Báo

cáo tài chính

II – Chính sách kế toán tài chính vận dụng bên trên doanh nghiệp

1 – Kỳ kế toán tài chính năm (bắt đầu từ thời điểm ngày …/…/… kết giục nhập ngày…/…/…)

2 – Đơn vị chi phí tệ dùng nhập nối tiếp toán

3 – Chế phỏng kế toán tài chính áp dụng

4 – Hình thức kế toán tài chính áp dụng

5 – Phương pháp kế toán tài chính mặt hàng tồn kho:

6 – Phương pháp khấu hao gia tài thắt chặt và cố định đang được áp dụng

Xem thêm: tuyên bố thế giới về...trẻ em

7- Nguyên tắc ghi nhận ngân sách lên đường vay

8- Nguyên tắc ghi nhận ngân sách cần trả

9- Nguyên tắc và cách thức ghi nhận những khoản dự trữ cần trả

10- Nguyên tắc ghi nhận chênh nghiêng tỷ giá

11- Nguyên tắc và cách thức ghi nhận doanh thu

III – tin tức bổ sung cập nhật cho những khoản mục trình diễn nhập Bảng Cân đối kế toán tài chính                                                 

                                                                                                     (Đơn vị tính………..)

01.Tiền và tương tự tiền Cuối năm Đầu năm
02. Hàng tồn kho Cuối năm Đầu năm

03 – Tình hình tăng, hạn chế gia tài thắt chặt và cố định hữu hình:

4. Tình hình tăng, hạn chế TSCĐ vô hình

05 – Tình hình tăng, hạn chế những số vốn

        nhập đơn vị chức năng khác:

Cuối năm Đầu năm
06 – Thuế và những khoản cần nộp Nhà nước: Cuối năm Đầu năm

07 – Tình hình tăng, hạn chế nguồn chi phí căn nhà sở hữu:

 IV. Thông tin tưởng bổ sung cập nhật cho những khoản mục trình diễn nhập Báo cáo sản phẩm hoạt động và sinh hoạt sale (Đơn vị tính………)

08. Chi tiết lợi nhuận và thu nhập khác Năm nay Năm trước
09. thay đổi những khoản tăng, hạn chế thu nhập

      chịu đựng thuế TNDN

Năm nay Năm trước
10. giá cả SXKD theo gót yếu ớt tố: Năm nay Năm trước
   
   

V- tin tức bổ sung cập nhật cho những khoản mục nhập Báo cáo lưu gửi chi phí tệ (Đơn vị tính………….)

11- tin tức về những giao dịch thanh toán ko vì thế chi phí phát sinh nhập năm báo cáo

VI- Những vấn đề không giống

VII- Đánh giá bán tổng quát lác những tiêu chí và những loài kiến nghị:…………………………………………….

    Lập, ngày … mon … năm …
Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, chúng ta tên) (Ký, chúng ta tên) (Ký, chúng ta thương hiệu, đóng góp dấu)
       

Ghi chú:

Xem thêm: tiếng anh lớp 6 unit 2 a closer look 1

– Những tiêu chí không tồn tại vấn đề, số liệu thì ko cần trình diễn theo gót khuôn thuyết minh report tài chủ yếu và đượcđánh lại số trật tự những tiêu chí.

– Doanh nghiệp được trình diễn tăng những vấn đề không giống nếu như xét thấy quan trọng cho tất cả những người dùng report tài chủ yếu.

Trên phía trên đơn giản sườn của khuôn thuyết minh report tài chủ yếu khá đầy đủ. Quý khách hàng gọi chuyên chở về bạn dạng khuôn khá đầy đủ tại ĐÂY