Nghi Thức Mông Sơn Thí Thực Khoa Nghi Thức Mông Sơn Thí Thực

Chốn cũ chân-như lắm nẻo về,Đường tuy khác lối vẫn đồng quê.Trong Thiền có Tịnh trời Lư-lảnh,Nơi Tịnh gồm Thiền nước Động-KhêTiến bước nguồn-tâm ngời tuyệt sáng,Quay nhìn bể-tục ngát hương thề.Bao giờ học kẻ cười hoa được,Đem ý sen lành rải bến mê.

(HT Thích Thiền Tâm)

Bạn đang xem: Nghi Thức Mông Sơn Thí Thực Khoa Nghi Thức Mông Sơn Thí Thực


Chân không pháp tánh như hư không,Pháp bảo thường trụ khó nghĩ bàn,Thân con hiện bóng trước pháp bảo,Nhất tâm như pháp quy mạng lễ.

*
NHẮN THẾ NHÂN

Sanh, già, bệnh, chết khổ vì thân, Thân có rồi không biết mấy lần! Hởi khách hồng-trần ai hiểu thấu ‌ Xin vì ta tỏ ít lời phân. Thế-sự muôn duyên đều giả-dối, “Nhất-thiết hoàn không” nhắn thế-nhân.Xưa nay vạn hữu sanh rồi diệt, SANH DIỆT diệt rồi mới chứng chân.

(HT Thích Hải Quang)


*

LẠC DIỆP THU PHONG

Thu phong thổi rụng lá khô vàng,Xót cảnh duyên đời mãi hợp tan.Xanh tươi qua mất thay màu úa,Xuân-sắc còn đâu lắm ngỡ-ngàng!Phù-sinh một kiếp mau như thoáng,Luân-hồi sáu nẻo nghiệp mênh-mang.A-Di như biết gìn tâm niệm,Bờ kia giải-thoát quyết sang-ngang.

(HT Thích Hải Quang)


Xem thêm: cấu tạo hình ống nan xương ở đầu xương xếp vòng

*

Trang tamkyrt.vn trân trọng kính chào quý đạo hữu. Để tiện cho việc truy cập, xin quý đạo hữu cho chúng tôi những ý kiến và thông báo lỗi để trang nhà ngày một hoàn thiện hơn. Chân thành cám ơn quý đạo hữu.


Máu thịt thảm thê đủ vị ngonChung quy thống khổ hận khó bàyTự hỏi nếu mình nơi chốn ấyAi dám cầm dao cắt tự thân?


Liên kết mạng xã hội:

*
*
*

*

- Khi tôi thành Phật, chúng sinh trong mười phương phát tâm Bồ Đề, tu các công đức, dốc lòng phát nguyện, muốn sinh về cõi nước tôi, tới khi thọ chung mà tôi chẳng cùng đại chúng hiện ra chung quanh trước mặt người ấy thì tôi chẳng trụ ở ngôi Chánh Giác. (Pháp Tạng Tỳ Kheo, Đức Phật A Di Đà).

- Khi tôi được thành Phật, sẽ ở nơi cõi nước tệ ác, núi đồi, gò đống, sành sỏi, gai góc. Chúng sinh ở trong cõi đó, đủ mọi phiền não, ngũ nghịch, thập ác. Tôi sẽ tu hành thành Phật ở nơi đó, để làm những việc lợi ích, đoạn trừ tất cả khổ não cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh được tất cả vui, thành tựu Pháp thân hết không còn sót. (Đức Phật Thích Ca)

Xem thêm: bộ tem kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đoàn

- Nguyện sau khi thành Phật, nếu có chúng sinh mắc các chứng bệnh hiểm nghèo, không thầy cứu, không thuốc chữa, không thân nhân chăm sóc, đau khổ mọi bề, khi nghe được danh hiệu tôi thì bệnh tật liền dứt, thân tâm an lạc, và phát tâm tinh tấn tu tập cho đến khi đạt được đạo quả giác ngộ. (Đức Phật Dược Sư)

- Nguyện khi tôi hành Bồ tát đạo, chúng sanh nào hứng chịu các thứ khổ não, sợ hãi, không ai cứu vớt, che chở, không nơi nương tựa, không chốn nương náu, nhưng nếu kẻ ấy có thể nghĩ tới tôi, xưng danh hiệu tôi thì tôi do thiên nhĩ nghe tiếng, do thiên nhãn trông thấy những chúng sanh ấy mà nếu chẳng cứu họ thoát khỏi những khổ não ấy, tôi trọn chẳng thành Vô Thượng Chánh Giác. (Bồ Tát Quán Thế Âm)

- Từ ngày nay nhẫn về sau đến trăm nghìn muôn ức kiếp, trong những thế giới nào mà các hàng chúng sanh bị tội khổ nơi địa ngục cùng ba ác đạo, tôi nguyện cứu vớt chúng sanh đó làm cho tất cả đều thoát khỏi chốn ác đạo: địa ngục, súc sanh và ngạ quỉ, v.v... Những kẻ mắc phải tội báo như thế thành Phật cả rồi, vậy sau tôi mới thành bậc Chánh Giác. (Địa Tạng Bồ Tát)