một con thuyền đi với vận tốc 7 2km/giờ

Câu hỏi:

12/06/2020 4,208

Một chiến thuyền lên đường với véc tơ vận tốc tức thời 7,2km/giờ Khi nước lặng, véc tơ vận tốc tức thời của làn nước là một trong những,6km/giờ.

Bạn đang xem: một con thuyền đi với vận tốc 7 2km/giờ

a) Nếu thuyền lên đường xuôi loại thì sau 3,5 giờ tiếp tục lên đường được từng nào ki-lô-mét ?

b) Nếu thuyền lên đường ngược loại thì nên cần từng nào thời hạn nhằm lên đường được quãng đàng như Khi xuôi loại vô 3,5 giờ ?

a) Khi xuôi loại véc tơ vận tốc tức thời thuyền là:

7,2 + 1,6 = 8,8 (km/giờ)

Thuyền xuôi loại sau 3,5 giờ thì lên đường được:

8,8 x 3,5 = 30,8 (km)

b) Khi ngược loại véc tơ vận tốc tức thời thuyền là:

7,2 - 1,6 = 5,6 (km/giờ)

Thời lừa lọc thuyền lên đường ngược loại quãng sông 30,8km là:

30,8 : 5,6 = 5,5 (giờ) hoặc 5 giờ một phần hai tiếng.

Xem thêm: bài thu hoạch quốc phòng an ninh đối tượng 4 nam 2016 violet

Đáp số: a) 30,8km ;

b) 5 giờ một phần hai tiếng.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm x: 8,75 x x + 1,25 x x = 20

Câu 2:

Tính 3,75 x 4,1 + 2,43 x 4,1

Câu 3:

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất: 2111x2217x6863

Câu 4:

Một hồ bơi hình trạng vỏ hộp chữ nhật với chiều lâu năm 22,5m, chiều rộng lớn 19,2m. Nếu bể chứa chấp 414,72m2 nước thì mực nước vô bể lên tới mức 45 chiều cao của bể. Hỏi độ cao của bể là từng nào mét ?

Xem thêm: số lớn nhất có 7 chữ số hơn số lớn nhất có 6 chữ số khác nhau là

Câu 5:

Tính 3,42 : 0,57 x 8,4 - 6,8

Câu 6:

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất 514×713×2625