một gen ở vi khuẩn e coli có 2300 nucleotit

Câu hỏi:

06/03/2020 28,597

Đáp án : D

Bạn đang xem: một gen ở vi khuẩn e coli có 2300 nucleotit

Theo lý lẽ kết cấu của ADN đem   

% T + %X = 50%  => % T = 28%

Số nu T là : 2300 x 28% = 644

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu này sau đó là đúng vào lúc nói tới đột đổi thay gen?

A. Tất cả những đột đổi thay ren đều phải sở hữu hại

B. Có nhiều dạng khác nhau đột đổi thay điểm như : rơi rụng đoạn, lặp đoạn, hòn đảo đoạn, gửi đoạn

C. Đột đổi thay ren là những đổi khác vô cấu tạo của gen

D. Tất cả những đột đổi thay ren đều biểu lộ tức thì trở nên loại hình.

Câu 2:

Trong quy trình sinh tổ hợp prôtêin, ở tiến độ hoạt hóa axit amin, ATP đem tầm quan trọng hỗ trợ năng lượng

A. Để rời vứt axit amin khai mạc thoát khỏi chuỗi pôlipeptit

B. Để gắn cỗ tía đối mã của tARN với cỗ tía bên trên mARN

C. Để axit amin được hoạt hóa và gắn kèm với tARN

D. Để những ribôxôm dịch gửi bên trên mARN

Câu 3:

Đặc điểm này tại đây chỉ mất ở quy trình tự động nhân song ADN ở loại vật nhân thực?

A. Các đoạn Okazaki được nối lại cùng nhau nhờ enzim nối ligaza

B. Diễn rời khỏi theo đòi lý lẽ trượt sung

C. Xảy rời khỏi ở nhiều điểm trong những phân tử ADN đưa đến nhiều đơn vị chức năng nhân song (tái bản)

D. Diễn rời khỏi theo đòi lý lẽ buôn bán bảo tồn

Xem thêm: thay đổi a1 cho đến khi biên độ a đạt giá trị cực tiểu thì

Câu 4:

Cho những tuyên bố sau về kết quả của đột đổi thay hòn đảo đoạn NST:

- (1) Làm thay cho thay đổi trình tự động phân bổ của những ren bên trên NST.

- (2) Làm rời hoặc thực hiện tăng con số ren bên trên NST.

- (3) Làm thay cho thay đổi bộ phận vô group ren link.

- (4) Làm cho 1 ren này cơ vốn liếng đang được sinh hoạt rất có thể ko sinh hoạt hoặc tăng rời cường độ sinh hoạt.

- (5) cũng có thể thực hiện rời năng lực sinh đẻ của thể đột đổi thay.

Những tuyên bố chính là:

A. (2), (3), (5)

B. (2), (3), (4)

C. (1), (4), (5)

D. (1), (2), (4)

Câu 5:

Theo trình tự động từ trên đầu 3’ cho tới 5’ của mạch mã gốc, một ren cấu tạo bao gồm những vùng trình tự động nuclêôtit: 

A. vùng điều tiết, vùng kết giục, vùng mã hóa

B. vùng mã hóa, vùng điều tiết, vùng kết giục.

C. vùng kết giục, vùng mã hóa, vùng điều hòa

D. vùng điều tiết, vũng mã hóa, vùng kết giục.

Câu 6:

Ở loại vật nhân thực, quy trình này tại đây không xẩy ra vô nhân tế bào?

A. Tái bạn dạng ADN (nhân song ADN)

B. Nhân song NST.

C. Dịch mã

Xem thêm: bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2018 của giáo viên

D. Phiên mã.