một hỗn hợp 2 ankan liên tiếp trong dãy đồng đẳng có tỉ khối hơi với h2 là 24 8

Bài 25: Ankan

Câu hỏi

Mai Tuyết Trang

một láo ăn ý 2 ankan tiếp tục vô mặt hàng đồng đẳng với tỉ khối tương đối đối với hidro là 24,8. lần công thức phân tử và Tỷ Lệ thể tích của 2 ankan.
 giúp bản thân với ạ.

Bạn đang xem: một hỗn hợp 2 ankan liên tiếp trong dãy đồng đẳng có tỉ khối hơi với h2 là 24 8

Nguyễn Vũ Thiên Nghi

Cho láo ăn ý B bao gồm 2 ankan đồng đẳng tiếp tục với lượng là trăng tròn,6 g và rất có thể tích bởi vì thể tích của 14 g khí nitơ ( ở nằm trong ĐK sức nóng phỏng áp suất). Tìm CTPT 2 ankan vô hh B ?

Xem chi tiết

Chí Nguyễn

Một hỗn hợp bao gồm 2 ankan X và Y là đồng đẳng sau đó nhau với lượng 10,2 gam.Đốt cháy trọn vẹn láo ăn ý cần thiết 36,8 gam O2. Tìm CTPT của 2 ankan, Tính % lượng từng ankan vô láo hợp?

Xem chi tiết

10T6.19.Nguyễn Tuấn Kiệt

Đốt cháy trọn vẹn 16,44g láo ăn ý bao gồm 2 ankan tiếp tục nhau vô mặt hàng đồng đẳng thì nhận được 28,08g H2O. a)Tìm CTPT và ghi chép CTCT thu gọn gàng, gọi tên? b)Tính bộ phận % bám theo số mol từng hóa học vô hh đầu?

Xem chi tiết

Mèo Méo

Xác tấp tểnh CTCT của những ankan sau:1) Một ankan với bộ phận Tỷ Lệ bám theo lượng của cacbon là 84%2) Hidrocacbon X với bộ phận Tỷ Lệ bám theo lượng của hidro là 17,24%3) Hidrocacbon X với tỉ lệ thành phần mC : mH  36 : 74) Ankan X với CTĐGN là CH35) 14,4 gam ankan X ở 27,3oC, 2 atm rung rinh thể tích 2,464 lít6) 0,88 gam A rung rinh thể tích bởi vì thể tích của 0,64 gam oxi vô nằm trong điều kiện

Đọc tiếp

Xem chi tiết

Nguyễn Vũ Thiên Nghi

27 mon 2 2021 khi 10:20

Khi mang lại ankan X ( vô phân tử với Tỷ Lệ lượng cacbon bởi vì 83,72%) tính năng với clo bám theo tỉ lệ thành phần 1:1 ( vô ĐK ánh sáng) nhận được 2 dẫn xuất monoclo đồng phân của nhau. Xác tấp tểnh CTPT của X 

Xem chi tiết

Xem thêm: quy tắc bàn tay phải xác định cảm ứng từ

Lynhh

Một ankan X với tỉ khối so với CO2 là 1 trong những . Công thức phân tử của X là ( mang lại C=12 ; H=1 )

Xem chi tiết

03. Trần Gia Bảo

27 mon 2 2022 khi 12:51

Câu 1: Xác tấp tểnh CTPT của ankan trong những tình huống sau:

a/ Ankan với %C = 83,72%

b/ Hóa tương đối 8,7 gam ankan Y nó rung rinh tiện tích bởi vì thể tích của 2,4 gam metan ở nằm trong điều kiện

c/ Tỉ lệ lượng mC/mH = 4

d/ Đốt 1 lít ankan cần thiết 6,5 lít oxi (cùng điều kiện)

e/ Dẫn xuất monoclo của ankan chứa chấp 55,039% Cl

Xem chi tiết

Phạm đức trung

30 mon 12 2021 khi 16:05

tìm ankan với tỉ khối tương đối đối với không gian là:1,5172

Xem chi tiết

Xem thêm: non sông việt nam có trở nên tươi đẹp được hay không

Nguyễn Vũ Thiên Nghi

Hỗn ăn ý X bao gồm 2 ankan, phân tử khối rộng lớn xoàng xĩnh nhau 28 đvC. Đốt cháy trọn vẹn 1,76 gam láo ăn ý X cần thiết 2,24 lít O2 ( 0°C, 2 atm ). Tìm CTPT của từng ankan vô láo ăn ý X

Xem chi tiết