mot khu vuon hinh chu nhat co chu vi la 480

Câu hỏi

Nguyễn Hữu Đăng khoa

Nguyễn Như Quỳnh

Bạn đang xem: mot khu vuon hinh chu nhat co chu vi la 480

14 mon 12 năm ngoái khi 18:25

một khu vực vườn hình chữ nhật sở hữu chu vi là 480cm chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng lớn là 22cm ở thân mật khu vực vườn sở hữu một chiếc ao hình vuông vắn sở hữu chu vi là 100cm tính diện tích S sót lại của khu vực vườn ?

Xem chi tiết

Khánh Linh

27 mon 12 năm ngoái khi 7:59

Một khu vực vườn hình chữ nhật sở hữu chu vi là 480cm. Chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng lớn 22 centimet. Tại thân mật khu vực vườn sở hữu một chiếc ao hình vuông vắn sở hữu chu vi là 100cm. Tính diện tích S sót lại của khu vực vườn?

Xem chi tiết

Nguyênx Trường Giang

19 mon 1 năm 2016 khi 19:13

Một khu vực vườn hình chữ nhật sở hữu chu vi là 480 centimet . Chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng lớn 22 centimet . Tại thân mật khu vực vườn sở hữu một chiếc ao hình vuông vắn sở hữu chu vi 100 centimet .  Tính diện tích S sót lại của khu vực vườn

Xem chi tiết

Minamoto Shizuka

10 mon 3 năm 2016 khi 20:17

Một khu vực vườn hình chữ nhật sở hữu chu vi vày 480cm. chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng lớn là 22cm. ở thân mật khu vực vườn sở hữu một chiếc ao hình vuông vắn sở hữu chu vi là 100cm. tính diện tích S sót lại của khu vực vườn.

Giup bản thân với

Xem chi tiết

Một khu vực vườn hình chữ nhật sở hữu chu vi là 480cm,chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng lớn là 22cm.Tại thân mật khu vực vườn sở hữu một chiếc ao hình vuông vắn sở hữu chu vi là 100cm.Tính diện tích S sót lại của khu vực vườn?

Xem chi tiết

shizuka

7 mon 12 năm ngoái khi 19:01

Một khu vực vườn hình chữ nhật sở hữu chu vi là 480cm , chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng lớn là 22cm . Tại thân mật khu vực vườn sở hữu một chiếc ao hình vuông vắn sở hữu chu vi là 100 centimet . Tính diện tích S sót lại của khu vực vườn ?

          Diện tích sót lại của khu vực vườn là .... m vuông

Xem chi tiết

bui dieu linh

14 mon 1 năm 2016 khi 20:53

​một khu vực vườn hình chữ nhật sở hữu chu vi là 480 centimet, chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng lớn 22 centimet.Tại thân mật khu vực vườn sở hữu một chiếc ao hình vuông vắn sở hữu chu vi là 100 centimet .Tính diện tích S sót lại của khu vực vườn

Xem chi tiết

nguyễn vàng anh thư

1 mon 12 năm ngoái khi 20:29

MỘT KHU VƯỜN HÌNH CHỮ NHẬT CÓ CHU VI LÀ 480cm,CHIỀU DÀI HƠN CHIỀU RỘNG LÀ 22cm.Tại GIỮA KHU VƯỜN CÓ MỘT CÁI AO HÌNH VUÔNG CÓ CHU VI LÀ 100cm . TÍNH DIỆN TÍCH CÒN LẠI CỦA KHU VƯỜN ?

TRẢ LỜI : DIỆN TÍCH CỦA KHU VƯỜN LÀ .....m2

Xem chi tiết

1 khu vực vườn hình chữ nhật sở hữu chu vi là 480cm .chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng lớn là 22cm .ở thân mật khu vực vườn có một cái ao hình vuông vắn sở hữu chu vi là 100cm . tính diện tích S sót lại của khu vực vườn

Xem chi tiết