một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi là 76m chiều rộng bằng 60 chiều dài

Đáp án:

a. Diện tích miếng vườn 1353,75 (m2)

Bạn đang xem: một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi là 76m chiều rộng bằng 60 chiều dài

b. Diện tích lối đi 108,3 (m2)

Giải mến quá trình giải:

Ta có:

Vì chiều rộng lớn vì như thế 60% chiều dài nên chiều rộng bằng 3/5 chiều dài:

Ta có sơ đồ:

Chiều rộng: |-----|-----|-----|

Chiều dài:    |-----|-----|-----|-----|-----|         76 m

Chiều rộng lớn miếng vườn là:

76 : (3+5) x 3 = 28,5 (m)

Chiều nhiều năm miếng vườn là:

 76 – 28,5 = 47,5 (m)

Diện tích miếng vườn:

Xem thêm: chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản

 28,5 x 47,5 = 1353,75 (m2)

Diện tích lối đi:

 1353,75 : 100 x 8= 108,3 (m2)

                            Đáp số: Diện tích miếng vườn : 1353,75 m2

                                         Diện tích lối đi : 108,3 m2

Chúc bạn làm việc chất lượng tốt .

Cho bản thân câu vấn đáp hoặc nhất nha .

Thanks .

Hãy chung người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Xem thêm: sách giải thích ngữ pháp tiếng anh mai lan hương

5

4 vote