một người có 10 đôi giày khác nhau và trong lúc đi du lịch vội vã lấy ngẫu nhiên 4 chiếc

hint-header

Cập nhật ngày: 11-05-2022

Bạn đang xem: một người có 10 đôi giày khác nhau và trong lúc đi du lịch vội vã lấy ngẫu nhiên 4 chiếc


Chia sẻ bởi: Phan Gia Khang


Một người dân có 10 song giầy không giống nhau và trong khi lên đường du ngoạn vội vàng lấy tình cờ 4 cái. Tính phần trăm nhằm vô 4 cái giầy mang ra đem tối thiểu một song.

.

B

.

C

.

D

Chủ đề liên quan

Một vỏ hộp đựng 8 trái khoáy cầu white, 12 trái khoáy cầu đen kịt. Lần loại nhất lấy tình cờ 1 trái khoáy cầu vô vỏ hộp, phiên loại nhị lấy tình cờ 1 trái khoáy cầu trong những trái khoáy cầu sót lại. Tính phần trăm nhằm thành quả của nhị phiên lấy được 2 trái khoáy cầu nằm trong màu sắc.

A

.

B

.

C

.

D

Một cái vỏ hộp đựng 7 viên bi greed color, 6 viên bi black color, 5 viên bi red color, 4 viên bi white color. Chọn tình cờ đi ra 4 viên bi, tính phần trăm nhằm lấy được tối thiểu 2 viên bi nằm trong màu sắc.

A

.

B

.

C

.

D

Có 3 viên bi đen kịt không giống nhau, 4 viên bi đỏ chót không giống nhau, 5 viên bi xanh rớt không giống nhau. Hỏi đem từng nào cơ hội bố trí những viên bi bên trên trở thành một mặt hàng sao cho những viên bi nằm trong màu sắc ở cạnh nhau?

Có từng nào cơ hội bố trí 4 người vô 4 ghế ngồi được sắp xếp xung quanh 1 bàn tròn?

Có từng nào cơ hội xếp không giống nhau mang lại 6 người ngồi xuống 4 vị trí bên trên 1 bàn dài?

Giả sử đem 8 vận khuyến khích nhập cuộc chạy đua. Nếu ko kể tình huống đem nhị vận khuyến khích về đích đồng thời thì đem từng nào thành quả rất có thể xẩy ra so với những địa điểm nhất, nhì, ba?

Có từng nào số đương nhiên bao gồm 5 chữ số không giống nhau được lập kể từ những số
1, 2, …, 9?

Một tổ đem 10 người bao gồm 6 nam giới và 4 phái nữ. Cần lập một đoàn đại biểu bao gồm 5 người, chất vấn đem từng nào cơ hội lập?

Một cuộc đua đem 15 người tham gia, fake thiết rằng không tồn tại nhị người này đem điểm đều nhau. Nếu thành quả cuộc đua và việc lựa chọn ra 4 người dân có điểm tối đa thì đem từng nào thành quả rất có thể xảy ra?

Một vỏ hộp đựng 5 viên bi greed color, 7 viên bi gold color. Có từng nào cơ hội mang ra 6 viên bi bất kỳ?

Gieo phụ thân con cái súc sắc. Xác suất nhằm số chấm xuất hiện tại bên trên phụ thân con cái súc sắc như nhau là?

A

.

B

.

C

.

D

Gieo một con cái xúc xắc bằng vận đồng hóa học gấp đôi. Tính phần trăm nhằm biến chuyển cố đem tổng nhị mặt phẳng 8.

A

.

C

.

D

Một vỏ hộp chứa chấp 3 viên bi xanh rớt, 5 viên bi đỏ chót và 6 viên bi vàng. Lấy tình cờ 6 viên bi kể từ vỏ hộp, tính phần trăm nhằm 6 viên bi được mang ra đem đầy đủ cả phụ thân màu sắc.

A

B

C

D

Có 5 đoạn trực tiếp có tính lâu năm theo thứ tự là . Lấy tình cờ 3 đoạn trực tiếp vô 5 đoạn trực tiếp bên trên, tính phần trăm nhằm 3 đoạn trực tiếp mang ra lập trở thành một tam giác.

A

.

B

.

C

.

D

Một người dân có 10 song giầy không giống nhau và trong khi lên đường du ngoạn vội vàng lấy tình cờ 4 cái. Tính phần trăm nhằm vô 4 cái giầy mang ra đem tối thiểu một song.

A

.

B

.

C

.

D

Một vỏ hộp đựng 8 trái khoáy cầu white, 12 trái khoáy cầu đen kịt. Lần loại nhất lấy tình cờ 1 trái khoáy cầu vô vỏ hộp, phiên loại nhị lấy tình cờ 1 trái khoáy cầu trong những trái khoáy cầu sót lại. Tính phần trăm nhằm thành quả của nhị phiên lấy được 2 trái khoáy cầu nằm trong màu sắc.

A

.

B

.

C

.

D

Một cái vỏ hộp đựng 7 viên bi greed color, 6 viên bi black color, 5 viên bi red color, 4 viên bi white color. Chọn tình cờ đi ra 4 viên bi, tính phần trăm nhằm lấy được tối thiểu 2 viên bi nằm trong màu sắc.

A

.

B

.

D