một người đứng ở sân ga thấy toa thứ nhất

Câu hỏi:

11/05/2020 26,649

Một người đứng sân ga thấy toa loại nhất của đoàn tàu đang được tiến bộ nhập ga qua loa trước mặt mũi bản thân nhập 5 giây, toa loại nhị nhập 45 giây. Khi tàu tạm dừng, đầu toa loại nhất cơ hội người ấy 75m. Coi tàu vận động lờ lững dần dần đều. Hãy xác lập tốc độ của tàu.

Bạn đang xem: một người đứng ở sân ga thấy toa thứ nhất

Gọi l là chiều nhiều năm từng toa tàu. Vận tốc đầu của đoàn tàu là v0. Chọn chiều dương là chiều vận động.

Khi toa loại nhất qua loa người quan tiền sát:

s1=l=vot1+12at12l=5vo+12,5a.(1)

Khi cả toa loại nhất và toa loại nhị qua loa người xem, thời hạn vận động của nhị toa là 50s.

Ta có:

s2=2l=vot2+12at22=50vo+1250al=25vo+625a.     (2)

Từ (1) và (2)

5vo+12,5a=25vo+625avo=30,625a.    (3)

Khi tàu giới hạn, véc tơ vận tốc tức thời của tàu vì chưng 0.

Ta với vo2=2as hay vo2=150a.

Từ (3) và (4) a=1,6m/s2.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một xe hơi vận động trực tiếp đều chuồn được quãng đàng 6km nhập 10 phút.

a)Tính véc tơ vận tốc tức thời của xe hơi rời khỏi đơn vị chức năng m/s.

b)Tại thời gian này cơ, xe hơi đột ngột bức tốc, vận động nhanh chóng dần dần đều. Tính tốc độ của xe hơi phát triển thành rằng sau khoản thời gian chạy được quãng đàng 1km thì xe hơi đạt véc tơ vận tốc tức thời 64,8km/h.

Xem thêm: số mặt phẳng đối xứng của khối tứ diện đều

Viết phương trình vận động của xe hơi Tính từ lúc khi bức tốc. Chọn chiều dương là chiều vận động, gốc tọa chừng trùng với địa điểm xe hơi chính thức bức tốc, gốc thời hạn là khi bức tốc. Từ cơ suy rời khỏi tọa chừng của tô tô bên trên thời gian tuy nhiên véc tơ vận tốc tức thời của chính nó là 54km/h.

Câu 2:

Cùng một khi, kể từ A và B xa nhau 36m với nhị vật vận động ngược chiểu nhằm bắt gặp nhau. Vật loại nhất bắt nguồn từ A vận động đều với véc tơ vận tốc tức thời 3m/s, vật loại nhị bắt nguồn từ B vận động nhanh chóng dần dần đều ko véc tơ vận tốc tức thời đầu với gia tốc 4m/s2. Chọn trục Ox trùng với đường thẳng liền mạch AB, gốc O trùng với A, chiều nhịn nhường kể từ A cho tới B, gốc thời hạn là khi xuất trừng trị.

a)  Viết phương trình vận động của từng vật.

b)Xác toan thời gian và địa điểm khi nhị vật bắt gặp nhau.

c)Xác toan thời gian tuy nhiên bên trên cơ nhị vật với véc tơ vận tốc tức thời cân nhau.

Câu 3:

Trong nguyên vẹn tử hiđrô, êlectrôn vận động với véc tơ vận tốc tức thời v=2,8.105m/s quanh phân tử nhân. Tính vận tốc góc và tốc độ hướng trọng tâm và chu kì cù của êlectrôn. Coi quy trình của êlectrôn nhập nguyên vẹn tử hiđrô là 1 trong những đàng tròn trĩnh với ban kính 0,5.1010m.

Câu 4:

Trên hình 18 là đồ gia dụng thị tọa chừng - thời gian tham của phụ vương vật vận động. Dựa nhập đồ gia dụng thị hãy:

a) Cho biết những vật này vận động nằm trong chiều và với véc tơ vận tốc tức thời vì chưng nhau? Tại sao?

b) Lập phương trình vận động của từng vật.

c) Xác xác định trí và thời gian những vật 2 và 3 bắt gặp nhau. Kiểm tra lại vì chưng quy tắc tính.

Câu 5:

Thả một vật rơi kể từ chừng cao h đối với mặt mũi khu đất. Bỏ qua loa mức độ cản của không gian. Lấy g=10m/s2.

a)Tính quảng đàng tuy nhiên vật rơi tự tại chuồn được nhập giây loại nhị. Trong khoảng tầm thời hạn cơ véc tơ vận tốc tức thời của vật đã tiếp tục tăng được bao nhiêu?

b)  Biết khi va vấp khu đất, véc tơ vận tốc tức thời của vật là 46m/s. Tìm h.

Câu 6:

Cùng một khi, kể từ A và B xa nhau 36m với nhị vật vận động ngược chiểu nhằm bắt gặp nhau. Vật loại nhất bắt nguồn từ A vận động đều với véc tơ vận tốc tức thời 3m/s, vật loại nhị bắt nguồn từ B vận động nhanh chóng dần dần đều ko véc tơ vận tốc tức thời đầu với tốc độ 4m/s2. Chọn trục Ox trùng với đường thẳng liền mạch AB, gốc O trùng với A, chiều nhịn nhường kể từ A cho tới B, gốc thời hạn là khi xuất trừng trị.

a)Viết phương trình vận động của từng vật.

Xem thêm: mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

b)Xác toan thời gian và địa điểm khi nhị vật bắt gặp nhau.

c)Xác toan thời gian tuy nhiên bên trên cơ nhị vật với véc tơ vận tốc tức thời cân nhau.