một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

Bài tập luyện Một số câu hỏi về đại lượng tỉ lệ thành phần thuận tinh lọc, với đáp án

Bài 1: tường những cạnh của một tam giác tỉ lệ thành phần với 3; 4; 5 và chu vi của chính nó là 36cm. Tính những cạnh của tam giác đó

A. 9cm; 12cm; 15cm

Bạn đang xem: một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

B. 10cm; 12cm; 14cm

C. 8cm; 12cm; 16cm

D. 8cm; 10cm; 18cm

Lời giải:

Gọi phỏng lâu năm những cạnh của tam giác theo lần lượt là x, hắn, z

Theo đề bài xích tớ có: Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 7 với đáp án và x + hắn + z = 36

Theo đặc thù của mặt hàng tỉ số cân nhau tớ có:

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 7 với đáp án

Chọn đáp án A

Bài 2: Học sinh của tía lớp 6 rất cần được trồng và đỡ đần 48 cây trái. Lớp 6A với 28 học viên, lớp 6B với 32 học viên, lớp 6C với 36 học viên. Hỏi từng lớp cần trồng và đỡ đần từng nào cây trái biết số học viên tỉ lệ thành phần với số km xanh?

A. 14; 15 và 19

B. 15; 16 và 17

C. 14; 16 và 18

D. 13; 16 và 19

Lời giải:

Gọi số cây trái tuy nhiên tía lớp 6A, 6B, 6C cần trồng theo lần lượt là x, hắn, z cây

Vì số cây trái tỉ lệ thành phần với số học viên nên :

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 7 với đáp án

Chọn đáp án C

Bài 3: 4m chạc đồng nặng trĩu 23g. Hỏi 8km chạc đồng như vậy nặng trĩu từng nào kg?

A. 11,5 kg

B. 34,5 kg

C. 46kg

D. 69kg

Lời giải:

8km = 8 000 m

Gọi lượng của 8km chạc đồng là x (g)

Vì chiều lâu năm và lượng của chạc đồng là nhì đại lượng tỉ lệ thành phần nên tớ có:

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 7 với đáp án

Chọn đáp án C

Bài 4: Ba đơn vị chức năng marketing hùn vốn liếng theo đòi tỉ lệ thành phần 3: 4: 5. Hỏi từng đơn vị chức năng được phân tách từng nào chi phí lãi nếu như tổng số chi phí lãi là 600 triệu đồng và chi phí lãi được phân tách tỉ lệ thành phần thuận với số vốn liếng đang được đóng?

A. 120; 200 và 280

B. 130; 200 và 270

C. 140; 200 và 260

D. 150; 200 và 250

Lời giải:

Gọi số chi phí lãi tuy nhiên tía đơn vị chức năng được phân tách là x, hắn, z

Theo đề bài xích tớ có:

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 7 với đáp án

Chọn đáp án D

Bài 5: tường phỏng lâu năm những cạnh của một tam giác tỉ lệ thành phần với 4: 5: 6 . Tính phỏng lâu năm từng cạnh của tam giác cơ, hiểu được cạnh lớn số 1 dài hơn nữa cạnh nhỏ nhất là 8cm.

A. 16; trăng tròn và 24

B. 18; trăng tròn và 26

C. 20; 24 và 28

D. 20; 22 và 28

Lời giải:

Gọi phỏng lâu năm những cạnh của tam giác theo lần lượt là x, hắn, z (cm)

Theo đề bài xích tớ có:

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 7 với đáp án

Chọn đáp án A

Bài 6: Trên một cái đồng hồ đeo tay, khi kim giờ con quay trúng năm vòng thì số vòng kim phút con quay được là:

A. 15

B. 36

C. 60

D. 300

Lời giải:

Ta có: khi kim giờ con quay được một vòng thì kim phút con quay được 12 vòng

Xem thêm: giai vo bai tap toan lop 5 tap 2 bai 152

Gọi số vòng kim phút con quay được khi kim giờ con quay được năm vòng là x ( vòng)

Vì số vòng kim giờ và kim phút con quay được là tỉ lệ thành phần nên tớ có:

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 7 với đáp án

Chọn đáp án C

Bài 7: Cho x và hắn là nhì đại lượng tỉ lệ thành phần thuận. Khi những độ quý hiếm x1, x2 của x với tổng vì chưng 4 thì độ quý hiếm ứng y1, y2 với tổng vì chưng – 8 . Tính độ quý hiếm của hắn khi x = - 2

A. – 1

B. 1

C. – 4

D. 4

Lời giải:

Vì x và hắn là nhì đại lượng tỉ lệ thành phần thuận nên tớ có:

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 7 với đáp án

Vậy hắn tỉ lệ thành phần với x theo đòi thông số tỉ lệ thành phần là – 2 : hắn = -2x

Với x = -2 thì hắn = (-2). (-2) = 4

Chọn đáp án D

Bài 8: Chu vi của một hình chữ nhật là 48cm. Tính phỏng lâu năm từng cạnh biết bọn chúng tỉ lệ thành phần với 3 và 5

A. 9cm và 15cm

B. 8cm và 16cm

C. 10cm và 14cm

D. 11cm và 13cm

Lời giải:

Gọi phỏng lâu năm chiều rộng lớn và chiều lâu năm của hình chữ nhật là x, hắn (cm)

Theo đầu bài xích tớ có:

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 7 với đáp án

Chọn đáp án A

Bài 9: Gọi x, hắn, z theo đòi trật tự là số vòng xoay của kim giờ, kim phút và kim giây nhập và một thời hạn. Tìm thông số tỉ lệ thành phần của z so với x

A. 60

B. 120

C. 360

D. 720

Lời giải:

Trên đồng hồ đeo tay với 12 số phân tách mặt mày đồng hồ đeo tay trở thành 12 khoảng chừng vì chưng nhau

Khi kim phút con quay được một vòng thì kim giờ con quay được một khoảng chừng. Do cơ, khi kim phút con quay được 12 vòng thì kim giờ con quay được một vòng

Vậy hắn tỉ lệ thành phần với x theo đòi thông số tỉ lệ thành phần là 12: hắn = 12x

Khi kim giây con quay được 60 vòng thì kim phút con quay được một vòng. Do cơ, z tỉ lệ thành phần với hắn theo đòi thông số tỉ lệ thành phần là 60: z = 60y

Suy đi ra, z = 60y = 60. 12x = 720 x

Vậy z tỉ lệ thành phần với x theo đòi thông số tỉ lệ thành phần là 720

Chọn đáp án D

Bài 10: tường rằng 16l xăng nặng trĩu 12kg. Hỏi 10,5kg xăng với chứa chấp được không còn nhập cái can từng nào lít?

A. 11(l)

B. 12 (l)

C. 13 (l)

D. 14(l)

Lời giải:

Gọi thể tích của 10,5kg xăng là x (l)

Vì lượng và thể tích của xăng là nhì đại lượng tỉ lệ thành phần thuận nên tớ có:

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 7 với đáp án

Chọn đáp án D

Xem thêm thắt những phần lý thuyết, những dạng bài xích tập luyện Toán lớp 7 với đáp án cụ thể hoặc khác:

 • Lý thuyết Đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch
 • Bài tập luyện Đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch
 • Lý thuyết Một số câu hỏi về đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch
 • Bài tập luyện Một số câu hỏi về đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch
 • Lý thuyết Hàm số
 • Bài tập luyện Hàm số

Đã với điều giải bài xích tập luyện lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 7 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 7 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 12:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua giành cho nhà giáo và khóa huấn luyện và đào tạo giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: bộ tem kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đoàn

Loạt bài xích Lý thuyết - Bài tập luyện Toán lớp 7 với rất đầy đủ Lý thuyết và những dạng bài xích với điều giải cụ thể được biên soạn bám sát nội dung công tác sgk Đại số 7 và Hình học tập 7.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


Giải bài xích tập luyện lớp 7 sách mới mẻ những môn học