ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ biện pháp tu từ

Câu hỏi

Nguyễn Lê Hoài Mi

Tìm và phân tách thuộc tính của những quy tắc tu kể từ được dùng nhập tình huống sau :

Bạn đang xem: ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ biện pháp tu từ

                 Ngày ngày Mặt trời trải qua bên trên lăng

                 Thấy một Mặt trời nhập lăng đỏ rực rực.

Xem chi tiết

Khổng Thị Kim Liên

11 mon 7 2021 khi 22:29

Xác định  biện  pháp  tu kể từ được  sử   dụng   trong   các câu thơ  . Nêu  thuộc tính của  quy tắc tu  từ  tê liệt .

Ngày ngày mặt mũi trời đi  qua  trên  lăng 

Thấy   một  mặt   trời  trong  lăng  cực kỳ đỏ

Xem chi tiết

Nguyễn Thế Hiếu

Phân tích Đặc điểm kết cấu và thuộc tính của những phương án tu kể từ sau: Ngày mặt mũi trời trải qua bên trên lăng Thấy một phía trời nhập lăng cực kỳ đỏ

Xem chi tiết

Đinh Hoàng Yến Nhi

Tác fake dùng quy tắc tu kể từ nào là nhập nhì câu thơ:Ngày ngày mặt mũi trời trải qua bên trên lăngThấy một phía trời nhập lăng cực kỳ đỏ rực A. So sánh    B. Điệp ngữ   C. Ẩn dụ   D. Hoán dụ

Đọc tiếp

Xem chi tiết

Đinh Hoàng Yến Nhi

Tác fake dùng quy tắc tu kể từ nào là nhập nhì câu thơ:Ngày ngày mặt mũi trời trải qua bên trên lăngThấy một phía trời nhập lăng cực kỳ đỏ rực A. So sánh B. Điệp ngữ C. Ẩn dụ D. Hoán dụ

Đọc tiếp

Xem chi tiết

Viết một bài xích văn ngắn ngủi phân tách thuộc tính của phương án tu kể từ trong khúc thơ sau: "Ngày ngày mặt mũi trời trải qua bên trên lăng Thấy một phía trời nhập lăng cực kỳ đỏ"

Xem chi tiết

Dinh Quang Manhh

16 mon 7 2021 khi 12:44

Chỉ rời khỏi và phân tách thuộc tính 2 câu thơ sau: “Ngày ngày mặt mũi trời trải qua bên trên lăng Thấy một phía trời nhập lăng cực kỳ đỏ”

Xem chi tiết

Vương Như Hân

Hãy chỉ ra rằng và nêu thuộc tính của quy tắc tu từ ẩn dụ nhập câu thơ sau :

 ''Ngày ngày mặt mũi trời đi qua chuyện bên trên lăng

  Thấy một phía trời nhập lăng rất đỏ ''

Xem chi tiết

Đinh Hoàng Yến Nhi

Đọc nhì câu thơ sau:Ngày ngày mặt mũi trời trải qua bên trên lăngThấy một phía trời nhập lăng cực kỳ đỏ rực.(Viễn Phương, Viếng lăng Bác)Từ mặt trời nhập câu thơ loại nhì được dùng theo gót quy tắc tu kể từ vựng nào? cũng có thể coi đấy là hiện tượng lạ một nghĩa gốc của kể từ cách tân và phát triển trở nên nhiều nghĩa được không? Vì sao?

Đọc tiếp

Xem chi tiết

Đinh Hoàng Yến Nhi

Câu thơ: “Ngày ngày mặt mũi trời trải qua bên trên lăng/ Thấy một phía trời nhập lăng cực kỳ đỏ” sử dụng những phương án tu kể từ nào?

a. Ẩn dụ và hoán dụ

b. Nhân hóa và so sánh sánh

Xem thêm: hồn trương ba da hàng thịt sơ đồ tư duy

c. So sánh và hoán dụ

d. Ẩn dụ và nhân hóa

Xem chi tiết