nghị quyết 29 về đổi mới căn bản giáo dục

  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Đổi mới nhất căn phiên bản trọn vẹn giáo dục và đào tạo và Đào tạo

Tin tức

  • Phòng, kháng dịch dịch Covid-19 nhập ngôi trường học
  • Thông cáo báo chí
  • Tin tổng hợp
  • Chương trình dạy dỗ phổ thông tổng thể
  • Cải cơ hội hành chính

Liên kết Website

05/11/2013

Cỡ chữ Màu chữ:

Ngày 04 mon 11 năm trước đó, Tổng Tắc thư Nguyễn Phú Trọng đã ký kết phát hành Nghị quyết Hội nghị đợt loại 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) về thay đổi căn phiên bản, trọn vẹn giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra, thỏa mãn nhu cầu yêu cầu công nghiệp hóa, tân tiến hóa nhập ĐK tài chính thị ngôi trường triết lý xã hội căn nhà nghĩa và hội nhập quốc tế.

Xem thêm: đề cương ôn tập toán 9 học kì 2 violet

Cổng TTĐT Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra trân trọng ra mắt toàn văn Nghị quyết bên trên tệp gắn thêm kèm cặp./.

Gửi email In trang

File gắn thêm kèm

Xem thêm: đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng anh

  • 29-NQ-TW-4-11-2013.doc Xem trước file

Các nội dung bài viết khác

Bạn đang xem: nghị quyết 29 về đổi mới căn bản giáo dục