Chú Giải Nghi Thức Tụng Chú Đại Bi Tại Nhà, Nghi Thức Trì Tụng

Chú giải Nghi thức trì tụng Chú Đại Bi – TT Thích Trí Thoát

Sự mầu nhiệm và linh nghiệm không thể bàn cãi của Phật Bồ Tát Quan Thế Âm trong cuộc sống hằng ngày. Phát nguyện nghi thức trì tụng Chú Đại Bi – TT Thích Trí Thoát vào mỗi tối trước giờ ngủ, giờ nghỉ trưa, lúc đi hoặc ngồi trên xe…Bồ Tát Quan Thế Âm đã nói rằng: “Bhagavan, bất kỳ một sinh vật sống nào niệm và giữ thần Chú Đại Bi nếu rơi vào ba con đường tà ác, tôi nguyện không đạt được giác ngộ.– Nếu bất kỳ người sống nào đang niệm và giữ thần Chú Đại Bi không được tái sinh trong bất kỳ cõi Phật nào, tôi nguyện không đạt được giác ngộ.– Bất kỳ (nếu) ai khi niệm và giữ thần Chú Đại Bi không có được hạnh phúc và sự hùng biện không giới hạn, tôi nguyện không đạt được giác ngộ.– Nếu bất kỳ người nào đang niệm và giữ thần Chú Đại Bi, nếu không có được bất cứ điều gì trong cuộc sống hiện tại của mình, thì nó không thể gọi là Đà La Ni của Trái Tim Từ Bi, trừ khi nó được sử dụng bởi những người không có đạo đức hay không hoàn toàn chân thành”.Nghi thức trì tụng Chú Đại Bi đã thể hiện lòng từ bi vô lượng của Chư Phật và Bồ Tát dành cho tất cả chúng sinh, mang đến sự tích cực trong tâm trí họ, phát tâm lòng từ và tình yêu thương trong một cơ thể.Thường xuyên phải đối mặt với những nghịch cảnh éo le trong cuộc đời. Chắc chắn tụng kinh Chú Đại Bi thần chú trong hoàn cảnh này có thể là tịnh hóa nghiệp xấu, thanh lọc, làm giảm những đau khổ và khó khăn của mọi chúng sanh trên trái đất này.Trong lúc hành trì kinh Chú Đại Bi thì nghi thức chúng ta cần phải có là nên tắm rửa sạch sẽ trước khi thực hiện. Sau đó, mặc bộ áo lam gọn gàng và ngồi trước bàn thờ Phật, hoặc một bức ảnh Phật – Bồ Tát cũng được.

 

Bạn đang xem: Chú Giải Nghi Thức Tụng Chú Đại Bi Tại Nhà, Nghi Thức Trì Tụng

 

1/ Nghi Thức Trì Tụng Chú Đại Bi

*
chú đại biNam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần)Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni.
1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da2. Nam mô a rị da3. Bà lô yết đế thước bát ra da4. Bồ Đề tát đỏa bà da5. Ma ha tát đỏa bà da6. Ma ha ca lô ni ca da7. Án8. Tát bàn ra phạt duệ9. Số đát na đát tỏa10. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da11. Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà12. Nam mô na ra cẩn trì13. Hê rị, ma ha bàn đa sa mế14. Tát bà a tha đậu du bằng15. A thệ dựng16. Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa)17. Na ma bà dà18. Ma phạt đạt đậu đát điệt tha19. Án. A bà lô hê20. Lô ca đế21. Ca ra đế22. Di hê rị23. Ma ha bồ đề tát đỏa24. Tát bà tát bà25. Ma ra ma ra26. Ma hê ma hê rị đà dựng27. Cu lô cu lô yết mông28. Độ lô độ lô phạt xà da đế29. Ma ha phạt xà da đế30. Đà ra đà ra31. Địa rị ni32. Thất Phật ra da33. Giá ra giá ra34. Mạ mạ phạt ma ra35. Mục đế lệ36. Y hê di hê37. Thất na thất na38. A Ra sâm Phật ra xá lợi39. Phạt sa phạt sâm40. Phật ra xá da41. Hô lô hô lô ma ra42. Hô lô hô lô hê rị
43. Ta ra ta ra44. Tất rị tất rị45. Tô rô tô rô46. Bồ đề dạ bồ đề dạ47. Bồ đà dạ bồ đà dạ48. Di đế rị dạ49. Na ra cẩn trì50. Địa rị sắc ni na51. Ba dạ ma na52. Ta bà ha53. Tất đà dạ54. Ta bà ha55. Ma ha tất đà dạ56. Ta bà ha57. Tất đà du nghệ58. Thất bàn ra dạ59. Ta bà ha60. Na ra cẩn trì61. Ta bà ha62. Ma ra na ra63. Ta bà ha64. Tất ra tăng a mục khê da65. Ta bà ha66. Ta bà ma ha a tất đà dạ67. Ta bà ha68. Giả kiết ra a tất đà dạ69. Ta bà ha70. Ba đà ma kiết tất đà dạ71. Ta bà ha72. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ73. Ta bà ha74. Ma bà rị thắng yết ra dạ75. Ta bà ha76. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da77. Nam mô a rị da78. Bà lô kiết đế79. Thước bàn ra dạ80. Ta bà ha81. Án. Tất điện đô (3 lần)82. Mạn đà ra83. Bạt đà gia84. Ta bà ha…
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Xem Chú Đại Bi trên Youtube1/ Chú Đại Bi 3 biến 23 phút: https://youtu.be/r-vT4l_SsiQ2/ Chú Đại Bi 5 biến 37 phút: https://youtu.be/tuoZ5o46aTY3/ Chú Đại Bi 7 biến 51 phút: https://youtu.be/BqfThijVrkQ4/ Chú Đại Bi 7 biến NHANH 23 phút: https://youtu.be/jYCUH5ANBig5/ Chú Đại Bi 21 biến 60 phút: https://youtu.be/DERu_tiaMdA6/ Chú Đại Bi 49 biến 145 phút: https://youtu.be/tU_CkzKq4xw Tải file (MP3) Chú Đại Bi 3 biến: 1 biến | 3 biến | 5 biến | 7 biến

 

Xem thêm: cao su buna n thuộc loại cao su thiên nhiên

Mọi hình thức sao chép từ trang này đều được hoan nghênh.


Xem thêm: revit structure đẳng cấp dành cho dân kết cấu chuyên nghiệp

Tags chú đại bi chú đại bi 7 biến chú đại bi 7 biến đọc nhanh gia dinh ta tung kinh hồi hướng công đức kinh chú đại bi nghe kinh chú đại bi thần chú đại bi