Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm - Cá»­U ÂM Chã¢N Kinh 2

Giới thiệu: Một gói giftcode hữu ích cho con đường chinh phục thế giới kiếm hiệp mới.Bạn đang xem: Code cửu âm chân kinh 2 vip 2021Cách nhận: Tham gia event trên Fanpage CACK.


*

*

*

*

Thẻ Hiếm Trấn Quốc Thương Hồn

- Số lượng: 01 - Tính chất: Khóa Mở ra nhận: - 3 Hành Cước Lệnh - 10 Hiệp Khách Lệnh - 10 Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm - 1 Túi Trợ Lực Môn Phái - 3 Thập Hương Phản Sinh Hoàn - 3 Lệnh Bài Tích Điểm Chiến Trường - 3 Vô Cực Khiêu Chiến Lệnh - 2 Thập Hương Noãn Toán - 500 Lượng Bạc Vụ Đạt thực lực Giá Khinh Tựu Thục mới có thể sử dụng quà Du Viên Kinh Long

Giới thiệu: Bản update với nội công, cấm địa và gia viên mới...Cách nhận: Tham gia event trên fanpage CACK.

Bạn đang xem: Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm - Cá»­U ÂM Chã¢N Kinh 2

Hỗ Trợ Công Hội Du Viên Kinh Long

Số lượng: 01 Túi quà tinh xảo chứa nhiều vật phẩm quý giá: - 50 Màn Thầu - 500 Lượng Bạc Vụn - 2 Thập Hương Phản Sinh Đan - 5 Thập Hương Noãn Tán - 5 Mộc Hương Thuận Khí Dược Tễ - 10 Đại Như Ý Hoàn - 10W Danh Vọng Quyển - 20 Hiệp Khách Lệnh - 10 Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm - 5 Trực Đảo Hoàng Long - 1 Tiềm Tung Nặc Tích Đạt thực lực Giá Khinh Tựu Thục mới có thể sử dụng quà Phong Hành Vân Nhai

Giới thiệu: Bản update với võ kỹ, cách chơi Bang chiến mới,...Cách nhận: Tham gia event trên fanpage CACK

Xem thêm: thông tư 40/2016/tt btc ngày 1/3/2016

Thẻ Hiếm Phong Hành Vân Nhai

Số lượng: 01 Túi quà tinh xảo chứa nhiều vật phẩm quý giá: - 3 Hành Cước Lệnh - 10 Hiệp Khách Lệnh - 10 Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm - 1 Túi Trợ Lực Môn Phái - 3 Thập Hương Phản Sinh Hoàn - 3 Lệnh Bài Tích Điểm Chiến Trường - 3 Vô Cực Khiêu Chiến Lệnh - 2 Thập Hương Noãn Tán - 500 Lượng Bạc Vụn Đạt thực lực Giá Khinh Tựu Thục mới có thể sử dụng quà Phiên bản mới Quà Như Ý

Giới thiệu: Món quà thay lời chúc vạn sự như ý.Cách nhận: Quà đạt mốc 2000 trên trang intro PBM Trấn Quốc Thương Hồn.

Túi Mở Rộng Ưu

- Số lượng: 01 - Lễ bao chứa đầy túi mở rộng 18 ô (thời hạn 336h) - Tính chất: Khóa Quà An Khang

Giới thiệu: Món quà thay lời chúc an khang.Cách nhận: Quà đạt mốc 5000 trên trang intro PBM Trấn Quốc Thương Hồn.

Quà Phát Lộc

Quà Toàn Dân

- Số lượng: 01 - Tùy theo từng tiến độ server, sẽ mở ra nhiều vật phẩm quý giá: Chuyên mục: Thế Giới Game