nhà lý đã tổ chức chính quyền trung ương và địa phương ra sao

Đề bài

Nhà Lý tiếp tục tổ chức triển khai cơ quan ban ngành TW và địa hạt đi ra sao?

Bạn đang xem: nhà lý đã tổ chức chính quyền trung ương và địa phương ra sao

Video chỉ dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vô sgk trang 36 nhằm vấn đáp.

Lời giải chi tiết

* Tổ chức cơ quan ban ngành trung ương:

Xem thêm: đề kiểm tra 1 tiết hóa 10 chương 2 violet

- Vua là kẻ hàng đầu nước non, bắt từng quyền bính.

- Với những dùng cho cần thiết, căn nhà vua đều cử những người dân đằm thắm cận sở hữu.

- Giúp vua lo sợ việc nước đem những đại thần, những quan tiền văn, quan tiền võ.

* Tổ chức cơ quan ban ngành địa phương:

Xem thêm: giai vo bai tap toan lop 5 tap 2 bai 152

- Chia toàn quốc trở nên 24 lộ, phủ (ở miền núi gọi là châu), bịa những chức tri phủ, tri châu.

- Dưới lộ, phủ là thị xã, hương thơm và xã.

Loigiaihay.com