nhân số có năm chữ số với số có một chữ số

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Thực hành

Bạn đang xem: nhân số có năm chữ số với số có một chữ số

Video chỉ dẫn giải

Bài 1

Đặt tính rồi tính

     đôi mươi 300 x 3                                         809 x 8

     10 810 x 6                                         13 090 x 6

     10 109 x 9                                         13 014 x 7

Phương pháp giải:

- Viết luật lệ tính nhân sao mang lại quá số loại nhị trực tiếp sản phẩm với chữ số sản phẩm đơn vị chức năng của quá số loại nhất.

- Thực hiện tại nhân theo thứ tự kể từ cần sang trọng ngược.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập

Video chỉ dẫn giải

Bài 1

Tính nhẩm.

     30 x 3                                 50 x 4

     3 000 x 3                            500 x 4

     30 000 x 3                          5 000 x 4

Phương pháp giải:

Ví dụ:

3 000 x 3 = ?

3 ngàn x 3 = 9 000

Viết 3 000 x 3 = 9 000

Lời giải chi tiết:

30 x 3 = 90                                  50 x 4 = 200

3 000 x 3 = 9 000                         500 x 4 = 2 000

30 000 x 3 = 90 000                     5 000 x 4 = đôi mươi 000

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tìm những biểu thức có mức giá trị đều nhau.

Phương pháp giải:

Tính độ quý hiếm từng biểu thức rồi nối nhị biểu thức với sản phẩm kiểu như nhau.

Lời giải chi tiết:

A. 15 000 x 4 = 60 000                                                                  

B. 8 070 x 8 = 64 560                                                                    

C. 9 100 x (3 x 2) = 9 100 x 6 = 54 600                                        

D. 5 000 x 4 + 43 000 = đôi mươi 000 + 43 000 = 63 000                      

L. 8 x 8 070 = 64 560

M. 9 100 x 3 x 2 = 27 300 x 2 = 54 600

N. 30 000 + 30 000 = 60 000

O. 7 x 9 000 = 63 000

Bài 3

Xem thêm: toán lớp 4 thương có chữ số 0 trang 85

Video chỉ dẫn giải

Nêu số đo tương thích.

Phương pháp giải:

Chu vi hình vuông vắn = Độ nhiều năm cạnh hình vuông vắn x 4.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Ngày đầu người tao nhập về kho 36 250 ngược trứng, ngày ngày sau nhập về số trứng vội vàng gấp đôi ngày đầu. Hỏi ngày ngày sau người tao nhập về kho từng nào ngược trứng?

Phương pháp giải:

Số trứng ngày ngày sau nhập về = số trứng ngày đầu nhập x 2.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Bài giải

Ngày ngày sau người tao nhập về kho số ngược trứng là:

36 250 x 2 = 72 500 (quả trứng)

Đáp số: 72 500 ngược trứng.

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Nhà của Hà cơ hội ngôi trường 5 400 m. Hằng ngày tới trường, Hà lên đường kể từ ngôi nhà cho tới ngôi trường rồi lại lên đường kể từ ngôi trường về ngôi nhà. Một tuần Hà tới trường 5 ngày. Hỏi vô một tuần tới trường, Hà cần lên đường từng nào ki-lô-mét?

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính quãng đàng Hà lên đường kể từ ngôi nhà cho tới ngôi trường rồi lại lên đường kể từ ngôi trường về ngôi nhà trong một ngày.

Bước 2: Tính quãng đàng Hà lên đường kể từ ngôi nhà cho tới ngôi trường rồi lại lên đường kể từ ngôi trường về ngôi nhà vô 5 ngày.

Bước 3: Đổi đơn vị chức năng m về km.

Lời giải chi tiết:

Bài giải

Quãng đàng Hà lên đường kể từ ngôi nhà cho tới ngôi trường rồi lại lên đường kể từ ngôi trường về ngôi nhà trong một ngày là:

5 400 x 2 = 10 800 (m)

Trong một tuần tới trường, Hà cần lên đường số ki-lô-mét là:

10 800 x 5 = 54 000 (m)

Đổi 54 000 m = 54 km.

Đáp số: 54 km.

Thử thách

Video chỉ dẫn giải

Chữ số?

Phương pháp giải:

Xem thêm: x^3+y^3+z^3

Thực hiện tại tính nhẩm quá số loại nhị với kể từ chữu số của quá số loại nhất nhằm dò thám những số không đủ.

Lời giải chi tiết: