nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch naoh vào dung dịch alcl3

Câu hỏi:

18/06/2019 259,939

A. Có kết tủa keo dán giấy trắng, sau đó kết tủa tan.

Bạn đang xem: nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch naoh vào dung dịch alcl3

Đáp án chủ yếu xác

B. Chỉ có kết tủa keo dán giấy trắng.

C. Có kết tủa keo dán giấy trắng và khí cất cánh lên.

D. Không có kết tủa, có khí cất cánh lên.

Đáp án A

Nhỏ từ từ mang đến đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3, ban đầu có kết tủa keo dán giấy trắng xuất hiện.

3NaOH + AlCl3  Al(OH)3 + 3NaCl

Sau đó kết tủa keo dán giấy trắng tan vô NaOH dư tạo dung dịch vô suất.

NaOH +Al(OH)3  NaAlO2 + 2H2O

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho viên Na vào dung dịch CuSO4, hiện tượng quan tiền sát được là:

A. Bọt khí.

B. Bọt khí và kết tủa màu xanh rì.

C. Kết tủa màu đỏ.

D. Bọt khí và kết tủa màu đỏ.

Câu 2:

Cho dần dần đến dư dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2, hiện tượng quan tiền sát được là:

A. Có kết tủa trắng keo dán giấy xuất hiện, kết tủa ko tan.

B. Không có hiện tượng.

C. Có kết tủa trắng keo dán giấy xuất hiện, sau đó kết tủa tan một phần.

D. Có kết tủa trắng keo dán giấy xuất hiện, sau đó kết tủa tan hết.

Câu 3:

Phản ứng nào tại đây không xảy ra?

Xem thêm: hãy tưởng tượng mình gặp gỡ và trò chuyện với người lính lái xe trong tác phẩm

A. CaO + CO2 t°  CaCO3

B. Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

C. CaCl2 + MgCO3 → CaCO3 + MgCl2

D. CaO + H2O → Ca(OH)2

Câu 4:

Trong công nghiệp, natri hiđroxit được sản xuất bằng phương pháp

A. điện phân dung dịch NaCl, ko có màng ngăn điện cực.

B. điện phân dung dịch NaNO3, ko có màng ngăn điện cực.

C. điện phân dung dịch NaCl, có màng ngăn điện cực.

D. điện phân NaCl nóng chảy.

Câu 5:

Dãy gồm các kim loại có cấu tạo mạng tinh ranh thể lập phương tâm khối là:

A. Na, K, Mg.

B. Be, Mg, Ca.

C. Li, Na, Ca.

D. Li, Na, K.

Câu 6:

Dẫn từ từ khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 cho đến dư, sau đó lại đun nóng dung dịch sản phẩm thu được. Vậy hiện tượng quan tiền sát được là:

A. Ban đầu xuất hiện kết tủa trắng, sau đó kết tủa tăng dần đến cực đại.

B. Ban đầu xuất hiện kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan dần, Khi đun nón dung dịch thì kết tủa lại xuất hiện.

C. Ban đầu xuất hiện kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan dần dung dịch có màu xanh rì, Khi đun nóng dung dịch thì kết tủa lại xuất hiện và có khí cất cánh đi ra.

Xem thêm: chứng minh văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có

D. Ban đầu xuất hiện kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan dần dung dịch trở nên vô suốt, Khi đun nóng dung dịch thì kết tủa lại xuất hiện và có khí cất cánh đi ra.