Những Bài Giảng Phật Pháp Hay Nhất Mp3 Hay Nhất, Thuyết Pháp Mới

Tổng hợp tất cả bài thuyết pháp mp3 hay nhất của các giảng sư nổi tiếng: như HT Thích Giác Hạnh, Thích Phước Tiến, Thích Nhật Từ, Thích Minh Niệm, Thích Trí Huệ,… Hãy tải mp3 thuyết pháp về máy tính PC, Laptop, smartphone hay máy MP3 để nghe cho tiện nhé.


*

Nghe mp3 thuyết pháp Tưới Tẩm Hạt Giống Thiện – ĐĐ. Thích Pháp Hòa giảng ngày 22 tháng 12 năm 2019 tại tịnh thất Hiền Như
*

Mời quý phật tử nghe mp3 thuyết pháp Thập Địa do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Trúc Lâm Ngày 18 tháng 1 năm 2020
*

Mời quý phật tử nghe mp3 Vấn Đáp trực tuyến do ĐĐ. Thích Pháp Hòa giảng livestream tại tv trúc Lâm ngày 3 tháng 5 năm 2020
*

Mời quý phật tử nghe mp3 Pháp thoại trực tuyến 2020 do ĐĐ. Thích Pháp Hòa giảng tại tv Trúc Lâm ngày 2 tháng 5 năm 2020
*

Nghe mp3 thuyết pháp Trượt y – Tùy ni nhật dụng thiết yếu – ĐĐ. Thích Pháp Hòa giảng livestream tại tv Trúc Lâm ngày 1 tháng 5 năm 2020
Thuyết pháp Văn chung (part 4) – Tùy ni nhật dụng thiết yếu do ĐĐ. Thích Pháp Hòa giảng livestream tại tv Trúc Lâm ngày 30 tháng 4 năm 2020
Mp3 thuyết pháp Văn chung (part 3) – Tùy ni nhật dụng thiết yếu do ĐĐ. Thích Pháp Hòa giảng livestream tại tv Trúc Lâm ngày 29 tháng 4 năm 2020
Nghe mp3 thuyết pháp Văn chung (part 2) – Tùy ni nhật dụng thiết yếu do ĐĐ. Thích Pháp Hòa giảng livestream tại tv Trúc Lâm ngày 28 tháng 4 năm 2020
Mời quý phật tử nghe mp3 Phật Pháp Vấn Đáp trực tuyến do ĐĐ. Thích Pháp Hòa giảng Livestream tại tv Trúc Lâm ngày 26 tháng 4 năm 2020
Mời quý phật tử nghe mp3 thuyết pháp Văn chung – Tùy ni nhật dụng thiết yếu – ĐĐ. Thích Pháp Hòa giảng Livestream tại tv Trúc Lâm ngày 27 tháng 4 năm 2020
Mời quý phật tử nghe mp3 thuyết pháp Thập Hạnh – ĐĐ. Thích Pháp Hòa tại tv Trúc Lâm ngày 14 tháng 12 năm 2019
Mời quý phật tử nghe mp3 thuyết pháp Thập Hồi Hướng (50 giai vị bồ tát) do ĐĐ. Thích Pháp Hòa giảng tại tv Trúc Lâm ngày 20 tháng 1 năm 2020.
Mời quý phật tử nghe mp3 thuyết pháp Đương Nguyện Chúng Sanh do ĐĐ. Thích Pháp Hòa giảng trực tuyến tại tv Trúc Lâm ngày 21 tháng 4 năm 2020
Mời quý phật tử nghe mp3 thuyết pháp Kiền Chùy do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại tv Trúc Lâm ngày Ngày 22 tháng 04 năm 2020
Mp3 thuyết pháp Minh chung – Tùy ni nhật dụng thiết yếu do ĐĐ. Thích Pháp Hòa giảng trực tuyến tại tv Trúc Lâm ngày 24 tháng 4 năm 2020
Nghe mp3 thuyết pháp Kho Tàng Của Người Tu Có Những Gì? – ĐĐ. Thích Pháp Hòa giảng livestream tại tv Trúc Lâm ngày 25 tháng 4 năm 2020
Mời quý phật tử nghe mp3 thuyết pháp Tảo giác – Tùy ni nhật dụng thiết yếu do ĐĐ. Thích Pháp Hòa giảng Livestream tại tv Trúc Lâm ngày 20 tháng 4 năm 2020
Mời quý phật tử nghe mp3 thuyết pháp Tập Suy Nghĩ Đơn Giản do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Tích Lan, Mississauga ON ngày 1 tháng 7 năm 2019
Mời quý phật tử nghe mp3 thuyết pháp Tánh Không do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Tích Lan, Mississauga, ON 1 tháng 7 năm 2019
Mời quý phật tử nghe mp3 thuyết pháp Thập Trụ ̣(50 Giai Vị Bồ Tát) do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại TV Trúc Lâm Ngày 7 tháng 12 năm 2019
Mời quý phật tử nghe mp3 Buổi Pháp Thoại trực tiếp do ĐĐ. Thích Pháp Hòa giảng ngày 17 tháng 4 năm 2020
Nghe mp3 thuyết pháp Liễu Tri Cực Lạc do Thầy Thích Pháp Hòa ̣giảng tại Chùa Văn Thù, Riverside, CA Ngày 21 tháng 2 năm 2020
Hình Ảnh Đẹp6Kinh Tụng Mp398Nhạc Thiền26Thích Bửu Chánh204Thích Chân Tính174Thích Đồng Thành89Thích Giác Đăng59Thích Giác Hạnh128Thích Giác Hóa265Thích Giác Toàn60Thích Huệ Đăng135Thích Minh Niệm121Thích Minh Thông20Thích Nhật Từ3274Thích Pháp Hoà1924Thích Phước Nghiêm42Thích Phước Tiến929Thích Phước Tịnh192Thích Quang Thạnh114Thích Tâm Đức197Thích Tâm Nguyên26Thích Tâm Tiến14Thích Thái Hòa97Thích Thanh Từ608Thích Thiện Chơn4Thích Trí Chơn76Thích Trí Huệ1410Thích Trí Quảng768Thích Viên Trí40