Ngậm Ngùi Chuyện Niên Liễm Là Gì, Quyết Định Số 110/Qđ

*
» Mở tất cả ra » Thu tất cả lại

*
Tìm kiếm
*
Bài & Tin mới
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Gửi bài viết này cho bạn bè
*
Gửi bài viết này cho bạn bè
*
*

Tên của bạn:Gửi đến (To):Đồng gửi đến (CC):Thông điệp (Message):
*
*
*

"Xin được giải thích về "Thẩm định xã hội"(trong "Tôn chỉ Mục đích") và "nộp niên liễm" (trong "Tài chính") của Hội". (Nguyễn Song Lâm). -Trả lời: Theo "Từ điển tiếng Việt" (NXB Từ điển Bách khoa),"Thẩmđịnh" có nghĩa là "Xem xétđể xácđịnh, quyếtđịnh".Trước khi ra những quyếtđịnhvề chủ trương, đề án, dự án,..ngoài việc giao cho các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, Nhà nước còn khuyến khích công dân và các tổ chức xã hội tham gia gópý,đánh giá,đề xuất,...Đó là sự thẩmđịnh xã hội,được coi là một chức năng của cácđoàn thể, các hội khoa học, nghề nghiệp,..."Niên liễm" làtừ Hán-Việtđểgọi khoản tiền mà mỗi thành viênđóng hàng năm cho tổ chức theo quiđịnh.BBT.
Tiêu điểm
*
*
*
*
*
*
*
Thư chào mừng của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải
*
*
Phó Thủ tướng khai mạc Hội thảo “ASIA 2008.
*
Tạo miễn phí và cách sử dụng hộp thư
tamkyrt.vn
*
Website nào về Thủy lợi ở VN được nhiều người đọc nhất?
*
Giới thiệu tóm tắt về Hội Đập lớn & Phát triển nguồn nước Việt Nam.
*
Download miễn phí toàn văn các Tiêu chuẩn qui phạm.
*
Đập tràn ngưỡng răng cưa kiểu “phím piano".
*
Đập Cửa Đạt
*
Lời chào mừng
Qu?ng c�o
*
*
*
*
*
*

Tác giả

Bình luận