nung 6 58g cu(no3)2 trong binh kin khong chua khong khi

Câu hỏi:

23/08/2019 90,499

Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 vào trong bình kín ko chứa chấp bầu không khí, sau đó 1 thời hạn chiếm được 4,96 gam hóa học rắn và lếu ăn ý khí X. Hấp thụ trọn vẹn X vô nước sẽ được 300 ml hỗn hợp Y. Dung dịch Y đem pH bằng:

Bạn đang xem: nung 6 58g cu(no3)2 trong binh kin khong chua khong khi

Cách 1: Ta nhận ra, lượng hóa học rắn sau khoản thời gian nung tách 1,62 gam. Đó đó là lượng NO2 và O2:

                                                                    Đáp án C.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nung một lượng Cu(NO3)2 sau đó 1 thời hạn thì tạm dừng, thực hiện nguội rồi cân nặng thấy lượng tách 0,54 gam. Vậy lượng Cu(NO3)2 bị sức nóng phân là:

A. 0,54 gam

B. 0,74 gam

C. 0,94 gam

D. 0,47 gam

Câu 2:

Nhiệt phân 18,8 gam Cu(NO3)2 chiếm được 12,32 gam hóa học rắn. Hiệu suất của phản xạ sức nóng phân là:

A. 40%

B. 60%

C. 80%

D. Đ/a khác

Câu 3:

Nhiệt phân trọn vẹn 18,8 gam muối bột nitrat của sắt kẽm kim loại M hóa trị II, chiếm được 8 gam oxit ứng. Kim loại M là:

A. Cu

B. Zn

C. Mg

Xem thêm: tôi chỉ có một ham muốn ham muốn tột bậc

D. Ca

Câu 4:

Nung lếu ăn ý những hóa học Fe(NO3)2, Fe(OH)3 và FeCO3 vô bầu không khí cho tới lượng ko thay đổi chiếm được một hóa học rắn là:

A. FeO

B. Fe3O4

C. Fe

D. Fe2O3

Câu 5:

Nung trọn vẹn m gam Cu(NO3)2 chiếm được lếu ăn ý khí NO2 và O2. Hấp thụ trọn vẹn lượng khí cơ vị nước chiếm được 2 lít hỗn hợp đem pH = 1,0. Giá trị của m là:

A. 9,4 gam.

B. 15,04 gam.

C. 18,8 gam.

D. 14,1 gam

Câu 6:

Nhiệt phân trọn vẹn m gam Cu(NO3)2 chiếm được 0,56 lít lếu ăn ý khí X (đktc) và hóa học rắn Y. Giá trị của m là

A. 4 gam

B. 2 gam

C. 9,4 gam

Xem thêm: download bài tập ngữ pháp tiếng anh theo chuyên đề

D. 1,88 gam