ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng lớp 5

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng lớp 5

Video chỉ dẫn giải

a) Viết mang đến rất đầy đủ bảng đơn vị chức năng đo lượng sau :

b) Nhận xét: Hai đơn vị chức năng đo lượng ngay lập tức nhau:

- Đơn vị rộng lớn vội vàng \(10\) thứ tự đơn vị chức năng bé;

- Đơn vị nhỏ xíu bởi vì \( \dfrac {1}{10}\)đơn vị rộng lớn.

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về những đơn vị chức năng đo lượng vẫn học tập.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Viết số phù hợp nhập khu vực chấm:

a)  18 yến = ... kg

     200 tạ = .. kg

     35 tấn = ... kg

b) 430kg = ... yến

    2500kg = ... tạ

    16 000kg = ... tấn

c) 2kg 326g = ... g

   6kg 3g = ... g

d) 4008g = ... kilogam ... g

    9050kg = ... tấn ... kg

Phương pháp giải:

Áp dụng cơ hội đổi:

1 yến = 10kg       

 1 tạ = 100kg               

 1 tấn = 1000kg

Lời giải chi tiết:

a) 18 yến = 180 kg                              

    200 tạ = đôi mươi 000 kg                              

    35 tấn = 35 000 kg                              

b) 430 kilogam = 43 yến

    2500kg = 25 tạ

    16 000kg = 16 tấn

c) 2kg 326g = 2kg + 326g = 2000g + 326g = 2326g                           

   6kg 3g = 6kg + 3g = 6000g + 3g = 6003 g

d) 4008g = 4000g + 8g = 4 kilogam 8 g

   9050 kilogam = 9000kg + 50kg = 9T 50kg.

Bài 3

Xem thêm: vẻ đẹp truyền thống và hiện đại trong bài thơ sóng

Video chỉ dẫn giải

Điền vệt (>, <, =) phù hợp nhập khu vực chấm: 

2 kilogam 50g ... 2500g                                 

6090kg ... 6T 8kg

13kg 85g ... 13kg 805g                             

\( \dfrac{1}{4}\) tấn ... 250 kg

Phương pháp giải:

Đối những số đo lượng về nằm trong đơn vị chức năng đo rồi đối chiếu.

Lời giải chi tiết:

-  2 kilogam 50g = 2050g .  Mà 2050g < 2500g.

   Vậy 2 kilogam 50g < 2500g.

-  6 tấn 8kg = 6008kg. Mà 6090kg > 6008kg.

   Vậy  6090kg > 6T 8kg.

- 13kg 85g = 13085g ; 13kg 805g = 13805g.

   Mà 13085g < 13805g.

   Vậy 13kg 85g < 13kg 805g.

- Ta có: \(1\) tấn \(= 1000\)kg nên \( \dfrac{1}{4}\) tấn = 1000 : 4  = 250kg.

   Vậy \( \dfrac{1}{4}\) tấn \(= 250\)kg.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Một cửa hàng nhập 3 ngày chào bán được một tấn đàng. Ngày đầu bán tốt 300kg. Ngày loại nhị bán tốt vội vàng gấp đôi ngày đầu. Hỏi ngày loại tía cửa hàng bán tốt từng nào ki-lô-gam đàng ?

Phương pháp giải:

- Đổi 1 tấn = 1000kg.

- Tính số đàng chào bán ngày loại nhị = số đàng chào bán ngày đầu × 2.

- Số đàng chào bán nhập nhị ngày đầu = số đàng chào bán ngày loại nhất + số đàng chào bán ngày loại hai

- Số đàng chào bán ngày loại tía = tổng số đàng chào bán nhập tía ngày - số đàng chào bán nhập nhị ngày đầu.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Ba ngày: 1 tấn đường

Ngày đầu: 300 kg

Ngày loại hai: vội vàng gấp đôi ngày đầu

Ngày loại ba: ... kilogam đàng ?

Bài giải

Đổi: \(1\) tấn \(= 1000kg\).

Ngày loại nhị cửa hàng bán tốt số ki-lô-gam đàng là:

                 \(300 × 2 = 600\;(kg)\)

Hai ngày đầu cửa hàng bán tốt số ki-lô-gam đàng là:

                 \(300 + 600 = 900\;(kg)\)

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 160

Ngày loại tía cửa hàng bán tốt số ki-lô-gam đàng là:

                 \(1000 - 900 = 100\;(kg)\)

                             Đáp số: \(100kg\) đàng.