ôn tập về phép cộng và phép trừ lớp 2


Giải Ôn tập dượt phép tắc nằm trong và phép tắc trừ trang 119, 120, 121, 122, 123, 124 SGK Toán 2 Chân trời phát minh. Bài 1. Tính nhẩm. a) 8 + 3, ...

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: ôn tập về phép cộng và phép trừ lớp 2

Bài 1 (trang 119 SGK Toán 2 tập dượt 1)

Tính nhẩm.

a) 8 + 3                7 + 6                  12 – 5                  11 – 3

    5 + 8                9 + 4                  16 – 8                  13 – 7

b) 40 + 50              70 – 20           90 – 50

   10 + 70               60 – 30           80 + 20

Phương pháp giải:

Tính nhẩm những phép tắc tính theo đòi những phương pháp tính và được học tập.

Lời giải chi tiết:

a) 8 + 3 = 11             7 + 6 = 13               12  – 5 = 7              11 – 3 = 8

    5 + 8 = 13             9 + 4 = 13               16 – 8 = 8              13 – 7 = 6

b) 40 + 50 = 90                70 – trăng tròn = 50                   90 – 50 = 40

    60 – 30 = 30                 80 + trăng tròn = 100                10 + 70 = 80

Bài 2

Bài 2 (trang 119 SGK Toán 2 tập dượt 1)

Đặt tính rồi tính.

80 + 18              54 + 27                30 + 70

30 – 13              32 – 15                100 – 50

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết những chữ số thẳng hàng trực tiếp cột cùng nhau.

- Tính : Cộng hoặc trừ những chữ số thứu tự kể từ cần thanh lịch trái

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{80}\\{18}\end{array}}\\\hline{\,\,\,98}\end{array}\)                          \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{54}\\{27}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,81}\end{array}\)                                 \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{30}\\{70}\end{array}}\\\hline{\,\,100}\end{array}\)

\(\begin{array}{*{20}{c}}{ - \begin{array}{*{20}{c}}{30}\\{13}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,17}\end{array}\)                            \(\begin{array}{*{20}{c}}{ - \begin{array}{*{20}{c}}{32}\\{15}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,17}\end{array}\)                          \(\begin{array}{*{20}{c}}{ - \begin{array}{*{20}{c}}{100}\\{\,\,50}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,\,\,50}\end{array}\) 

Bài 3

Bài 3 (trang 119 SGK Toán 2 tập dượt 1)

Mỗi loài vật tủ số nào?

Phương pháp giải:

Dựa nhập bảng nằm trong, bảng trừ nhằm viết lách những phép tắc tính vừa lòng đề bài xích, kể từ bại tìm ra số tuy nhiên từng loài vật tủ.

Lời giải chi tiết:

Ta có:

• 9 + 7 = 16, vì thế chú bọ rùa red color tủ số 7.

• 14 – 6 = 8 , vì thế chú bọ rùa màu xanh da trời lá cây tủ số 14.

• 80 – 60 = trăng tròn, vì thế chú bọ rùa màu sắc tím tủ số 60.

• 40 + 10 = 50, vì thế chú bọ rùa màu xanh da trời domain authority trời tủ số 40.

TT

Thử thách (trang 119 SGK Toán 2 tập dượt 1)

Chọn tía số rồi viết lách những phép tắc tính (theo mẫu).

Mẫu:

23 + 27 = 50                  50 – 27 = 23

27 + 23 = 50                  50 – 23 = 27

Phương pháp giải:

Tính nhẩm tổng của nhì số rồi viết lách những phép tắc nằm trong, phép tắc trừ tương tự động khuôn vẫn mang lại.

Lời giải chi tiết:

34 + 26 = 60                      60 – 34 = 26

26 + 34 = 60                      60 – 26 = 34

28 + 12 = 40                      40 – 28 = 12

12 + 28 = 40                      40 – 12 = 28

Bài 4

Bài 4 (trang 120 SGK Toán 2 tập dượt 1)

Số?

Phương pháp giải:

Ta thấy tổng của nhì số theo đòi cột dọc tự 50, vì thế nhằm tìm hiểu số không đủ ở mặt hàng bên dưới tớ lấy 50 trừ cút số ứng ở mặt hàng bên trên.

Lời giải chi tiết:

Ta có:

50 – 30 = 20                50 – 25 = 25

50 – 12 = 38                50 – 6 = 44                        50 – 36 = 14.

Vậy tớ với sản phẩm như sau:

Bài 5

Bài 5 (trang 120 SGK Toán 2 tập dượt 1)

Số?

Cho biết tía số cạnh nhau theo đòi mặt hàng ngang hoặc cột dọc đều phải sở hữu tổng là trăng tròn.

Phương pháp giải:

Áp dụng ĐK đề bài xích “ba số theo đòi mặt hàng ngang hoặc cột dọc đều phải sở hữu tổng là 15” nhằm tìm hiểu những số không đủ.

Lời giải chi tiết:

Ta khắc số những cột như sau:

- Tìm số cần thiết điền nhập lốt ? ở cột (1):

Ta có: ? + 10 + 4 = trăng tròn, hoặc ? + 14 = trăng tròn, vì thế ? = 6.

- Tìm số cần thiết điền nhập lốt ? mặt hàng bên dưới nằm trong ở cột (3):

Ta có: 11 + 6 + ? = trăng tròn, hoặc 17 + ? = trăng tròn, vì thế ? = 3.

- Tìm số cần thiết điền nhập lốt ? mặt hàng bên trên nằm trong ở cột (4):

Ta có: 15 + 5 + ? = trăng tròn, hoặc trăng tròn + ? = trăng tròn, vì thế ? = 0.

- Tìm số cần thiết điền nhập lốt ? ở cột (5):

Ta có: 4 + ? + 10 = trăng tròn, hoặc 14 + ? = trăng tròn, vì thế ? = 6.

Khi bại tớ có:

- Tìm số cần thiết điền nhập lốt ? mặt hàng bên trên nằm trong ở cột (2):

Ta có: 6 + 8 + ? = trăng tròn, hoặc 14 + ? = trăng tròn, vì thế ? = 6.

- Tìm số cần thiết điền nhập lốt ? ở cột (3):

Ta có: 15 + ? + 3 = trăng tròn, hoặc 18 + ? = trăng tròn, vì thế ? = 2.

- Tìm số cần thiết điền nhập lốt ? ở cột (4):

Ta có: 0 + ? + 4 = trăng tròn, hoặc 4 + ? = trăng tròn, vì thế ? = 16.

Khi bại tớ có:

- Tìm số cần thiết điền nhập lốt ? ở cột (2):

Ta có: 6 + ? + 11 = trăng tròn, hoặc 17 + ? = trăng tròn, vì thế ? = 3.

Vậy tớ với sản phẩm như sau:

Bài 6

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ đề bài xích nhằm xác lập số con cái đom đóm cất cánh ra bên ngoài và số con cái đom đóm còn sót lại vào phía trong bình, kể từ bại hoàn thiện được tóm lược.

- Để tìm hiểu số con cái đom đóm khi đầu với vào phía trong bình tớ lấy số con cái đom đóm cất cánh ra bên ngoài cùng theo với số con cái đom đóm còn sót lại vào phía trong bình.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Bay rời khỏi ngoài: 7 con

Trong bình:    5 con

Lúc đầu:         ... con?

Lời giải

Lúc đầu vào phía trong bình với số con cái đom đóm là:

7 + 5 = 12 ( con)

Đáp số: 12 con cái.

Bài 7

Xem thêm: cảm nhận về nhân vật mị trong tác phẩm vợ chồng a phủ

Bài 7 (trang 121 SGK Toán 2 tập dượt 1)

Mỗi loài vật mang lại lốt phép tắc tính này (+,  – ) ?

Phương pháp giải:

Dựa nhập sản phẩm của những phép tắc tính nhằm điền lốt phép tắc tính.

Lời giải chi tiết:

a) 76 + trăng tròn = 96                              b) 0 + 51 = 51

    76 – trăng tròn = 56                                   83 – 83 = 0

                                                          42 - 0 = 42

c) 35 + 19 = 19 + 35

Bài 7

Vui học tập (trang 112 SGK Toán 2 tập dượt 1)

Giúp các bạn Kiến tìm hiểu đàng về mái ấm.

Phương pháp giải:

Xác lăm le những phép tắc tính với lưu giữ, kể từ bại tìm ra đàng về mái ấm cho mình Kiến.

Lời giải chi tiết:

Bài 8

Bài 8 (trang 122 SGK Toán 2 tập dượt 1)

Viết phép tắc tính tìm hiểu số con cái bọ rùa được đặt câu hỏi ở từng hình vẽ sau.

Phương pháp giải:

a) Để tìm hiểu tổng số con cái bọ rùa tớ thực hiện phép tắc tính nằm trong.

b, c) Để tìm hiểu số con cái bọ nhập dù rỗng tuếch tớ thực hiện phép tắc tính trừ, tức là lấy tổng trừ cút số con cái bọ rùa vẫn biết.

Lời giải chi tiết:

Bài 9

Bài 9 (trang 123 SGK Toán 2 tập dượt 1)

Số?

a) quý khách hàng gái với nhiều hơn nữa các bạn trai .?. phân tử đậu.

b) quý khách hàng trai với thấp hơn nữ giới .?. phân tử đậu.

Phương pháp giải:

- Quan sát hình vẽ nhằm tìm hiểu số phân tử đậu từng các bạn với.

- Thực hiện tại phép tắc trừ 12 – 8, kể từ bại tìm ra số phân tử đậu nữ giới với nhiều hơn nữa các bạn trai và số phân tử đậu các bạn trai với thấp hơn nữ giới.

Lời giải chi tiết:

Quan sát tớ thấy nữ giới với 12 phân tử đậu, các bạn trai với 8 phân tử đậu.

Ta có: 12 – 8 = 4.

Vậy:

a) quý khách hàng gái với nhiều hơn nữa các bạn trai 4 phân tử đậu.

b) quý khách hàng trai với thấp hơn nữ giới 4 phân tử đậu.

Bài 10

Bài 10 (trang 112 SGK Toán 2 tập dượt 1)

Bạn trai với 15 phân tử đậu. quý khách hàng gái với thấp hơn các bạn trai 7 phân tử đậu. Hỏi nữ giới với từng nào phân tử đậu?

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ đề bài xích nhằm xác lập số phân tử đậu các bạn trai với và số phân tử đậu nữ giới với thấp hơn các bạn trai, kể từ bại hoàn thiện được tóm lược.

- Để tìm hiểu số phân tử đậu nữ giới với tớ lấy số phân tử đậu các bạn trai với trừ cút số phân tử đậu nữ giới với thấp hơn các bạn trai.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Bạn trai:   15 phân tử đậu

Bạn gái với thấp hơn các bạn trai: 7 phân tử đậu

Bạn gái:   ... phân tử đậu ?

Lời giải

Bạn gái với số phân tử đậu là:

15 – 7 = 8 ( phân tử đậu)

Đáp số: 8 phân tử đậu.

Bài 11

Bài 11 (trang 123 SGK Toán 2 tập dượt 1)

Giải việc theo đòi tóm lược sau:

Bạn gái:      15 phân tử đậu

Bạn trai nhiều hơn nữa các bạn gái:  5 phân tử đậu

Bạn trai:     ... phân tử đậu ?

Phương pháp giải:

Để tìm hiểu số phân tử đậu các bạn trai với tớ lấy số phân tử đậu nữ giới với cùng theo với số phân tử đậu các bạn trai với nhiều hơn nữa nữ giới.

Lời giải chi tiết:

Bạn trai với số phân tử đậu là:

15 + 5 = trăng tròn ( hạt)

Đáp số: trăng tròn phân tử đậu.

Bài 12

Câu 12 (trang 124 SGK Toán 2 tập dượt 1)

Quan sát hình vẽ những con cái bọ rùa.

a) Số?

• Theo sắc tố, số bọ rùa bên trên bao gồm .?. loại.

• Có .?. con cái bọ rùa red color.

   Có .?. con cái bọ rùa gold color.

   Có .?. con cái bọ rùa màu xanh da trời.

   Có .?. con cái bọ rùa màu sắc tím.

b) Đặt  vào bảng (mỗi  thể hiện tại một con).

• Bọ rùa màu sắc gì nhiều nhất? Bọ rùa màu sắc gì không nhiều nhất?

• Bọ rùa red color nhiều hơn nữa bọ rùa gold color từng nào con?

Phương pháp giải:

- Quan sát kĩ hình vẽ, kiểm đếm số bọ rùa từng màu sắc rồi điền nhập khu vực chấm.

- So sánh nhằm tìm hiểu bọ rùa có không ít nhất, bọ rùa với tối thiểu.

- Để tìm hiểu số con cái bọ rùa red color nhiều hơn nữa bọ rùa gold color tớ lấy số con cái bọ rùa red color trừ cút số con cái bọ rùa gold color.

Lời giải chi tiết:

• Theo sắc tố, số bọ rùa bên trên bao gồm 4 loại.

• Có 18 con cái bọ rùa red color.

   Có 9 con cái bọ rùa gold color.

   Có 14 con cái bọ rùa màu xanh da trời.

   Có 11 con cái bọ rùa màu sắc tím.

b) 

Ta có: 9 < 11 < 14 < 18.

Bọ rùa red color nhiều hơn nữa gold color số con cái là:

                   18 – 9 = 9 (con)

Vậy: Bọ rùa red color tối đa, bọ rùa gold color tối thiểu.

        Bọ rùa red color nhiều hơn nữa gold color 9 con cái.

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Chân trời phát minh - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 bên trên Tuyensinh247.com. Đầy đầy đủ 3 cuốn sách (Kết nối trí thức với cuộc sống; Chân trời sáng sủa tạo; Cánh diều). Cam kết gom con cái lớp 2 học tập chất lượng.