phân biệt các kiểu dinh dưỡng ở vi sinh vật

 • enzyme của bào quan tiền này tiếp tục phân hủy những ligand nhằm dùng cho những hoạt động và sinh hoạt sinh sống không giống của tế bào, Sắp xếp lại trở nên quá trình hoàn hảo của quy trình nhập bào. A. (3), (4), (1), (5), (2), (6). B. (2), (1), (5), (4), (3), (6). D. (3), (2), (1), (6), (6), (5). C. (4), (3), (1), (5), (2), (6).

  Cho những ý sau:
  (1) Trong lòng bào tương những túi nhập bào hòa lộn cùng nhau nhằm tạo ra một cấu tạo to hơn gọi là
  endosome.
  (2) Phần endosome chứa chấp những receptor tiếp tục hoà nhập quay về với màng bào tương nhằm nối tiếp trách nhiệm.
  (3) Ligand gắn kèm với receptor quánh hiệu của chính nó ở phía ngoài của màng bào tương,
  (4) Sự kết gắn này thực hiện vùng màng bào tương ở địa điểm tinh vi ligand - receptor lõm xuống tạo nên trở nên túi
  nhập bào (endocytosis vesicle) đem tinh vi phát biểu bên trên.
  (5) Trong endosome những receptor tách ngoài những ligand và chia thành nhì phần, phần endosome chỉ chứa chấp các
  receptor và phần endosome chỉ chứa chấp những ligand.
  (6) Phần endosome chứa chấp những ligand tiếp tục hòa nhập với những lysosome và những enzyme của bào quan tiền này tiếp tục phân
  hủy những ligand nhằm dùng cho những hoạt động và sinh hoạt sinh sống không giống của tế bào,
  Sắp xếp lại trở nên quá trình hoàn hảo của quy trình nhập bào.
  A. (3), (4), (1), (5), (2), (6).
  B. (2), (1), (5), (4), (3), (6).
  D. (3), (2), (1), (6), (6), (5).
  C. (4), (3), (1), (5), (2), (6).

  Bạn đang xem: phân biệt các kiểu dinh dưỡng ở vi sinh vật

  16/11/2022 |   0 Trả lời

 • Ví dụ nào là tiếp sau đây tiếp tục phần mềm Đặc điểm từng loại môi trường xung quanh nhập bảo vệ thức ăn nhập đời sống? A.Xuất bào B.Vận gửi thụ động C.Vận gửi dữ thế chủ động D.Thực bào

  1. Ví dụ nào là tiếp sau đây tiếp tục phần mềm Đặc điểm từng loại môi trường xung quanh nhập bảo vệ thức ăn nhập đời sống?
  A.Xuất bào
  B.Vận gửi thụ động 
  C.Vận gửi công ty động 
  D.Thực bào
  2. Ví dụ nào là sau đó là công thức vận gửi công ty động?
  A. Tái hấp phụ những hóa học nhập thận
  B. Máu được tim bơm cút nuôi cơ thể
  C. Gan tiết mật nhằm hấp thụ hóa học béo
  D. Phế nang trao thay đổi khí nhập máu
  3. Những hóa học nào là tại đây ko khuếch giã thẳng qua loa màng sinh chất? (1) Nước ,(2) khí NO ,(3) Ba²⁺ ,(4) Na⁺ ,(5) glucose ,(6) rượu ,(7) O₂ ,(8) saccarose
  A.(1),(5),(7),(8)
  B.(1),(3),(4),(5),(8)
  C.(4),(6),(7),(8)
  D.(1),(3),(6),(7),(8)

  16/11/2022 |   0 Trả lời

 • Hãy cho tới biết: Tế bào ở những loại vật nào là là tế bào nhân thực?

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Hãy cho tới biết: Tế bào ở những loại vật nào là là tế bào nhân thực?

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Xác định: Tế bào nhân chuẩn chỉnh không tồn tại ở group đối tượng người tiêu dùng nào?

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Hãy cho tới biết: Tế bào hóa học ở loại vật nhân thực chứa chấp nguyên tố gì?

  22/11/2022 |   1 Trả lời

 • Xác định: Cho những tuyên bố sau: (1) Không đem trở nên tế bào bao quanh mặt mũi ngoài

  Cho những tuyên bố sau: 

  (1) Không đem trở nên tế bào bao quanh mặt mũi ngoài 

  (2) Có màng nhân bao quanh vật hóa học di truyền 

  (3) Trong tế bào hóa học đem khối hệ thống những bào quan 

  (4) Có khối hệ thống nội màng phân tách tế bào hóa học trở nên những xoang nhỏ 

  (5) Nhân chứa chấp những NST (NST), NST lại bao gồm ADN và protein 

  Các tuyên bố nói đến Đặc điểm cộng đồng của tế bào nhân thực là:

  22/11/2022 |   1 Trả lời

 • Hãy cho tới biết: Màng sinh hóa học của tế bào ở loại vật nhân thực được cấu trúc vì như thế nguyên tố nào?

  22/11/2022 |   1 Trả lời

 • Hãy cho tới biết: Thành phần tối đa nhập một màng là gì?

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Hãy cho tới biết: Thành phần tối đa nhập một màng là gì?

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Em hãy xác định: Thành phần chủ yếu cấu trúc màng sinh hóa học là gì?

  22/11/2022 |   1 Trả lời

 • Xác lăm le vì như thế sao: Màng sinh hóa học là 1 cấu tạo cẩn động?

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Vì sao nhiều loại tế bào nhập khung người động vật hoang dã thông thường ko hoặc đặc biệt không nhiều phân loại nhập ĐK nuôi ghép tự tạo. Những tế bào thông thường nếu như phân loại cũng chỉ phân loại 1 số ít phen chắc chắn rồi tạm dừng và chết

  vì sao nhiều loại tế bào nhập khung người động vật hoang dã thông thường ko hoặc đặc biệt không nhiều phân loại nhập ĐK nuôi ghép tự tạo. Những tế bào thông thường nếu như phân loại cũng chỉ phân loại 1 số ít phen chắc chắn rồi tạm dừng và chết

  06/12/2022 |   0 Trả lời

 • Nguyên tố carbon đem những tầm quan trọng nào là sau đây?

  Nguyên tố carbon đem những tầm quan trọng nào là sau đây?

  Xem thêm: mẫu xác nhận người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

  1) Là bộ phận đa số cấu trúc nên những thích hợp hóa học chủ yếu nhập tế bào.

  2) Chiếm lượng nhỏ tuy nhiên đặc biệt quan trọng cho tới hoạt động và sinh hoạt của tế bào và khung người.

  3) Tạo nên sự đa dạng chủng loại về cấu trúc của những thích hợp hóa học nhập tế bào.

  4) cũng có thể tạo ra mạch “xương sống” của những thích hợp hóa học cơ học chủ yếu nhập tế bào.

  A. 1 và 2

  B. 1 và 3

  C. 3 và 4

  D. 2 và 4

  25/12/2022 |   2 Trả lời

 • Nêu phương trình và phân tích và lý giải Quá trình phân giải mantozo bên dưới tính năng của enzyme mantaza

  Nêu phương trình và phân tích và lý giải Quá trình phân giải mantozo bên dưới tính năng của enzyme mantaza

  04/01/2023 |   0 Trả lời

 • Nêu thành phầm của qúa trình lên men?

  12/02/2023 |   1 Trả lời

 • Cho biết hóa học nào là là thành phầm ở đầu cuối của quy trình lối phân?

  13/02/2023 |   1 Trả lời

 • Em hãy cho tới biết: Khi những thành phần hết sạch tích điện link với cùng một proton được gật đầu vì như thế một phân tử cơ học, quy trình này được gọi là gì?

  12/02/2023 |   1 Trả lời

 • Hãy cho tới biết: Tính đặc hiệu của enzyme được quy định bởi gì?

  12/02/2023 |   1 Trả lời

 • Hãy viết lách sơ đồ gia dụng đúng với cơ chế xúc tác của enzyme, biết. Cho S là cơ chất, E là enzyme, Phường là sản phẩm

  12/02/2023 |   1 Trả lời

 • Em hãy cho thấy Enzym là gì?

  13/02/2023 |   1 Trả lời

 • Chất nào là sẽ là “đồng chi phí tích điện của tế bào”?

  13/02/2023 |   1 Trả lời

 • Hãy xác định: Trong tế bào, năng lượng được tích lũy chủ yếu dưới dạng nào?

  12/02/2023 |   1 Trả lời

 • Hãy cho tới biết: Chuyển hóa vật chất là gì?

  13/02/2023 |   1 Trả lời

 • Trong những hoạt động và sinh hoạt bên trên, số hoạt động và sinh hoạt cần chi tốn tích điện ATP là

  Cho một số hoạt động sau:

  (1) Tế bào thận vận gửi dữ thế chủ động glucose qua loa màng.

  (2) Tim teo bóp đẩy tiết chảy nhập động mạch máu.

  Xem thêm: tranh vẽ về đội thiếu niên tiền phong hồ chí minh

  (3) Vận khuyến khích đang được nâng trái khoáy tạ.

  (4) Vận gửi nước qua loa màng sinh hóa học.

  13/02/2023 |   1 Trả lời