Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Tìm Cách Duy Trì Hoạt Động

*
*
Trong một số bài viết đã ra mắt quý độc giả từ nhiều năm trưóc và gần đây, người viết đã thường xuyên minh định rằng: Đạo Phật tự thân, đạo Phật Nguyên thủy, đạo Phật Phát triển, đạo Phật Bộ phái và đạo Phật vận dụng trong một hoàn cảnh xã hội, chính trị, quốc gia hay thời kỳ nào đó là những hình thức chuyển biến theo điều kiện khách quan và chủ quan hay theo nhu cầu… Nhưng tất cả chỉ khác nhau về hình tướng và phương tiện. Đạo Phật tinh túy là một ĐẠO PHẬT THỐNG NHẤT. Đạo Phật Thống Nhất là một đạo Phật không sai khác hay vượt ra ngoài khuôn sáo như Đức Phật đã tuyên thuyết, khắc ghi thành dấu ấn (Tam Pháp Ấn – Trilaksana: Vô thường, Khổ, Vô ngã).

Xin được dùng danh xưng ĐẠO PHẬT VIỆT NAM trong bài viết nầy để nói về Phật giáo hay đạo Phật tại Việt Nam hoặc của người Việt Nam quy y và hành đạo nói chung để khỏi trùng hợp và tránh ngộ nhận với danh xưng Phật giáo nói riêng của các hội đoàn hay bộ phái đã thành lập trong quá khứ, hiện tại như: TỔNG HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM (1951), PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT (1964), PHẬT GIÁO VIỆT NAM (1981)…

Bạn đang xem: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Tìm Cách Duy Trì Hoạt Động

Phật tử, đặc biệt là những vị đang sống ở nước ngoài, đã đặt ra nhiều câu hỏi, nhưng vấn đề nổi cộm nhất vẫn là khuynh hướng truyền thống: “Sau khi Hoà thượng Đệ ngũ Tăng Thống viên tịch, Phật giáo Việt Nam Thống Nhất sẽ đi về đâu?!”

Nhà báo chủ nhân và chủ nhiệm hệ thống báo chí và truyền hình Cali Today, anh Nguyễn Xuân Nam, đã ngỏ ý mời hai cư sĩ cao niên và tôi tham gia buổi hội luận truyền hình về đề tài “Phật giáo về đâu” như vừa trình bày ở trên. Tuy không tham dự được, nhưng tôi có hứa là sẽ trình bày ý kiến đóng góp của mình qua một bài viết. Trong khuynh hướng luận bàn muôn một, tôi xin được khiêm tốn góp ý trong tinh thần tự do, thông thoáng, linh động và cầu tiến của người một người Phật tử bình thường.

Về mặt danh xưng và nội hàm, nhóm chữ Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất có thể mượn sự phân tích khá thú vị của nhà thần học Ấn Độ, Jodh Singh (1882-1981) về vai trò toàn vẹn của một tôn giáo đích thực với ảnh hưởng và tác động phụ thuộc xung quanh để nói về vai trò Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hay bất cứ một tổ chức tôn giáo nào khác theo tỷ lệ tương ứng như sau:

Phật giáo: (7/10). Phật giáo tự thân đã hiện hữu và độ thế trên 25 thế kỷ dầu đã trải qua bao cuộc hưng vong và thế sự thăng trầm nên đạo Phật là một thể độc lập, toàn vẹn và bất khả phân ly. Số 7 cũng là con số toàn vẹn trong văn hoá truyền thống Ấn Độ như 7 bước trên hoa sen, bảy ngày sau khi đản sanh Thái tử Tất Đạt Đa thì hoàng hậu Ma Gia qua đời, Thất Phật, Thất Tuần… Việt Nam: (1/10). Đạo Phật truyền vào Việt Nam từ thế kỷ thứ 3 hay thứ 2 trước Tây lịch và lan rộng khắp nơi do cái duyên tự tại nhưng đã tích lũy năng lượng hạt cát nhưng cũng là vũ trụ của tam thiên đại thiên thế giới, nên sự xác định hiện hữu hay mất đi tại một địa phương nào đó chỉ chiếm 1/10 trong dòng sinh mệnh của đạo Phật.

Thống nhất: (1/10). Thể thống nhất, phân hóa hay tự biến cải thành thành một hình thái ưa chuộng nào khác chỉ là khuynh hướng riêng của những thành viên trong cùng một tổ chức hay nhóm phái hay nơi chốn nào đó mà thôi.

Giáo hội: (1/10). Tùy nhu cầu tổ chức và sinh hoạt, những người cùng mục đích và khuynh hướng cùng kết hợp lại với nhau thành một nhóm riêng và tự chọn lựa hay bầu bán những chức vụ, vai trò và vị thế lãnh đạo.

Theo cách nhìn mang tính cấu trúc căn bản nầy thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất dù ở phương trời nào, do ai lãnh đạo, tồn tại dưới hình thức đoàn thể, tăng đoàn hay giáo hội nào thì sinh mệnh trọng đại nhất vẫn là Đạo Phật. Đạo Phật còn tồn tại thì tất cả còn tồn tại (70%). Đạo Phật thoái trào, suy đồi hay bị hủy diệt thì các yếu tố phụ thuộc như tên gọi, nhân sự, hình thái cũng sẽ tiêu vong theo (30%). Trường hợp ngược lại, khi nhân vật, tổ chức hay hoàn cảnh bị hoại diệt theo lẽ sinh khởi tự nhiên thành, trụ, hoại, diệt hay bị vô thường hủy diệt “bất đắc kỳ tán” thì Đạo vẫn an nhiên tồn tại.

Xem thêm: đề thi học sinh giỏi văn 7 cấp huyện violet

Đạo Phật phát khởi và tồn tại như như một đại dương tâm linh. Tất cả nhân sự hay cách thế hành đạo chỉ là phương tiện ví như những dòng sông, kênh rạch và khe suối. Không vì một trường hợp nào bởi sông lấp, suối khô, kênh bồi, rạch tắt mà đại dương cũng phải khô cạn theo cả.

Đạo Phật Thống nhất: Khát vọng không bao giờ thối chuyển.

Xem thêm: bài mẫu thu hoach về đổi mới phong cách thái độ phục vụ trong ngành y tế

Có thể nói ra như một lời minh định mà không sợ bị hiểu lầm rằng: Sự Thống nhất của Phật giáo Việt Nam là một khát vọng không bao giờ thối chuyển của người Phật tử Việt Nam từ xưa đến nay trên mọi miền địa lý. Thời cận đại, động lực chủ đạo của phong trào Chấn hưng Phật giáo từ đầu thập niên 1950 là sự phát khởi tinh thần thống nhất Phật giáo Việt Nam cả ba miền Bắc Trung Nam. Bài hát Phật Giáo Việt Nam của Cư sĩ Lê Cao Phan sáng tác năm 1951 được yêu chuộng như một “Tuyên ngôn Thống Nhất” Phật giáo cả ba miền. Trong suốt 70 năm qua, bài hát đã trở thành bài đạo ca chính thức của Phật giáo cho tất cả các tổ chức Phật giáo Việt Nam cả trong và ngoài nước.

Việc đầu tiên khi cuộc tranh đấu đòi quyền bình đẳng tôn giáo năm 1963 kể tạm như thành công với sự sụp đổ của Ngô triều thì việc đầu tiên của chư Tăng Ni và Phật tử là thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. với sự tham gia của 11 giáo đoàn và bộ phái Phật giáo đã sinh hoạt riêng lẻ và độc lập trong nhiều năm qua.

Khẩu hiệu vận động quần chúng Phật tử cho việc thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam nằm trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc của đảng CSVN năm 1981 cũng là “Thống nhất Phật giáo”. Và, một trong 9 thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nầy cũng có ghi là “Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất”.