phép chia hết và phép chia có dư lớp 6

Toán lớp 6 bài bác 6 Chia không còn và phân tách với dư. Tính hóa học phân tách không còn của một tổng bao hàm đáp án cụ thể cho tới từng phần, từng bài bác luyện vô nội dung công tác học tập bài bác 6 Toán 6 trang 21, 22, 23 chung những em học viên ôn luyện, gia tăng kiến thức và kỹ năng, rèn luyện Giải Toán 6 sách Chân trời tạo nên. Tài liệu được biên soạn cụ thể, dễ dàng nắm bắt chung những em dễ dàng và đơn giản vấn đáp những thắc mắc vô SGK Toán 6, kể từ cơ học tập chất lượng Toán 6 rộng lớn.

  Bài trước đó: Toán lớp 6 bài bác 5 Thứ tự động triển khai những quy tắc tính Chân trời sáng sủa tạo 

Bạn đang xem: phép chia hết và phép chia có dư lớp 6

Hoạt động phát động trang 21 Toán lớp 6 Tập 1

Có thể chia đều cho 2 bên 7 quyển vở cho tới tía chúng ta được không?

Hướng dẫn vấn đáp câu hỏi

Không thể chia đều cho 2 bên 7 quyển vở cho tới tía chúng ta được vì như thế 7 ko phân tách không còn cho tới 3.

1. Chia không còn và phân tách với dư trang 21, 22 Toán lớp 6

Hoạt động 1 Toán lớp 6 trang 21 luyện 1

Có thể chia đều cho 2 bên 15 quyển vở cho tới 3 chúng ta được không? Mỗi chúng ta từng nào quyển vở

Có thể chia đều cho 2 bên 7 quyển vở cho tới 3 chúng ta được không?

Hướng dẫn vấn đáp câu hỏi

- cũng có thể chia đều cho 2 bên 15 quyển vở cho tới 3 chúng ta. Mỗi chúng ta được 5 quyển vở.

- Không thể chia đều cho 2 bên 7 quyển vở cho tới 3 chúng ta.

Thực hành 1 Toán lớp 6 trang 22 luyện 1

a) Hãy thám thính số dư cho từng số vô quy tắc phân tách tại đây cho tới 3: 255, 157, 105

b) cũng có thể bố trí cho tới 17 chúng ta vô 4 xe pháo xe taxi được không? sành rằng từng xe pháo xe taxi chỉ chở được không thật 4 bạn?

Hướng dẫn vấn đáp câu hỏi

a) * Ta có: 255 = 85 . 3

Vậy 255 phân tách không còn cho tới 3.

* Ta có: 157 = 51 . 3 + 4

Vậy 157 phân tách cho tới 3 dư 4.

* Ta có: 5 105 = 1 071 . 3 + 2

Vậy 5 105 phân tách cho tới 3 dư 2.

b) Ta với 17 = 4 . 4 + 1

Ta thấy 17 chúng ta vô cho tới 4 xe pháo xe taxi tiếp tục dư đi ra 1 người.

* Vậy ko thể bố trí cho tới 17 chúng ta vô 4 xe pháo xe taxi.

2. Tính hóa học phân tách không còn của một tổng trang 22, 23 Toán lớp 6

Hoạt động 2 Toán lớp 6 trang 22 luyện 1

Viết 2 số phân tách không còn cho tới 11. Tổng của bọn chúng với phân tách không còn cho tới 11 không?

Viết 2 số phân tách không còn cho tới 13. Tổng của bọn chúng với phân tách không còn cho tới 13 không?

Hướng dẫn vấn đáp câu hỏi

* Hai số phân tách không còn cho tới 11 là: 22 và 33.

Ta với 22 + 33 = 55 11

Xem thêm: tôi chỉ có một ham muốn ham muốn tột bậc

* Hai số phân tách không còn cho tới 13 là 26 và 39

Ta với 26 + 39 = 65 13

Hoạt động 3 Toán lớp 6 trang 22 luyện 1

- Viết nhì số vô cơ một trong những ko phân tách không còn cho tới 6, số còn sót lại phân tách không còn cho tới 6. Kiểm tra coi tổng và hiệu của bọn chúng với phân tách không còn cho tới 6 không?

- Viết nhì số vô cơ một trong những ko phân tách không còn cho tới 7, số còn sót lại phân tách không còn cho tới 6. Kiểm tra coi tổng và hiệu của bọn chúng với phân tách không còn cho tới 7 không?

Hướng dẫn vấn đáp câu hỏi

* Số phân tách không còn cho tới 6 là 12, số ko phân tách không còn 6 là 10

12 + 10 = 22 ⋮̸ 6

12 – 10 = 2 ⋮̸ 7

* Số phân tách không còn cho tới 7 là 14, số ko phân tách không còn cho tới 7 là 9

14 + 9 = 23 ⋮̸ 7

14 – 9 = 5 ⋮̸ 7

Thực hành 2 Toán lớp 6 trang 23 luyện 1

Không triển khai quy tắc tính, hãy xét coi những tổng những hiệu sau với chi không còn cho tới 4 không? Tại sao?

a) 1 200 + 440;

b) 440 – 324;

c) 2 . 3 . 4 . 6 + 27

Hướng dẫn vấn đáp câu hỏi

* Vì 1 200 4 và 440 4 nên 1 200 + 440 4.

* Vì 440 4 và 324 4 nên 440 – 324 4.

Vì 2 . 3 . 4 . 6 4 và 27 ⋮̸ 4 nên 2 . 3 . 4 . 6 ⋮̸ 4.

>> Thảo luận thêm thắt đáp án tại: Không triển khai quy tắc tính, hãy xét ...

Vận dụng Toán lớp 6 trang 23 luyện 1

Cho tổng A = 12 + 14 + 16 + x, x là số đương nhiên. Tìm x nhằm A phân tách không còn cho tới 2; A ko chi không còn cho tới 2.

Đáp án

A = 12 + 14 + 16 + x

Xem thêm: yêu là sẽ bên nhau trọn đời chẳng bao giờ lìa xa nhau dù cho bao đổi thay

Ta có: 12 2, 14 2 và 16 2

Nên x 2 thì A 2

x ⋮̸ 2 thì A ⋮̸ 2.