phong trào dân tộc dân chủ ở việt nam từ năm 1919 đến năm 1925

II. Phong trào dân tộc bản địa dân công ty ở nước Việt Nam từ thời điểm năm 1919 cho tới năm 1925

1. Hoạt động của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và một vài người nước Việt Nam sinh sống ở quốc tế. (giảm tải)

Bạn đang xem: phong trào dân tộc dân chủ ở việt nam từ năm 1919 đến năm 1925

a) Hoạt động của Phan Bội Châu

- Cuối năm 1917, Phan Bội Châu được thực dân Pháp trả tự tại.

- Phan Bội Châu tiêu thụ tác động của cách mệnh mon Mười.

- Giữa khi ko thể thay cho thay đổi được tình hình, trào lưu yêu thương nước, cách mệnh ở nước Việt Nam có khá nhiều gửi thay đổi mới nhất, mon 6/1925, Phan Bội Châu bị thực dân Pháp bắt, trả về Huế an trí.

b) Hoạt động của Phan Châu Trinh

- Năm 1922, vua Khải Định thanh lịch Pháp dự cuộc triển lãm nằm trong địa

=> Phan Châu Trinh ghi chép Thất điều thư, vạch đi ra 7 tội xứng đáng chém của vua.

- Tổ chức thao diễn thuyết, lên án cơ chế quân công ty và quan liêu ngôi trường ở nước Việt Nam.

- Tiếp tục hô hào “khai dân chí, chấn dân khí, hậu dân sinh”.

- Tháng 6/1925, Phan Châu Trinh về nước, kế tiếp quảng bá, đả phá huỷ cơ chế quân công ty, tôn vinh dân quyền,...

c) Hoạt động của một vài người Việt ở nước ngoài

- 1925, Việt kiều bên trên Pháp xây dựng tổ chức triển khai “Hội những người dân chất xám Đông Dương”.

- 1923, tổ chức triển khai Tâm tâm xã được xây dựng bên trên Quảng Châu Trung Quốc (Trung Quốc). Ngày 19/6/1924, Phạm Hồng Thái tổ chức triển khai sát hại toàn quyền Pháp bên trên Sa Diện (Quảng Châu, Trung Quốc).

Phạm Hồng Thái

2. Hoạt động của tư sản, tè tư sản và người công nhân Việt Nam

a) Hoạt động của tư sản Việt Nam

- Tẩy chay tư sản Hoa kiều, hoạt động người Việt dùng mặt hàng Việt. Đấu tranh giành phòng độc quyền cảng TP.Sài Gòn, độc quyền xuất cảng lúa gạo bên trên Nam Kỳ của tư bạn dạng Pháp.

- Tư sản rộng lớn ở Nam Kỳ như Bùi Quang Chiêu, Nguyễn Phan Long… thành lập Đảng Lập hiến (1923), yêu cầu tự tại, dân công ty, tuy nhiên Khi được Pháp nhượng cỗ một vài quyền lợi và nghĩa vụ bọn họ sẵn sàng thoả hiệp với bọn chúng.

- Ngoài Bắc có nhóm Nam Phong của Phạm Quỳnh cổ vũ thuyết “quân công ty lập hiến”, nhóm Trung Bắc tân văn của Nguyễn Văn Vĩnh tôn vinh “trực trị”.

=> Nhận xét: 

+ Phong trào ra mắt sôi sục tuy nhiên đa số nhắm đến mục tiêu kinh tế tài chính.

+ Nhanh chóng thỏa hiệp, sở hữu đặc điểm cải bổng.

b) Hoạt động của tè tư sản trí thức: hoạt động sôi sục như đấu tranh giành yêu cầu quyền tự tại, dân công ty.

- Tổ chức chủ yếu trị như: Việt Nam nghĩa đoàn, Hội Phục Việt, Đảng Thanh niên (đại biểu: Tôn Quang Phiệt, Đặng Thai Mai, Trần Huy Liệu, Nguyễn Đức An Ninh…)

- Báo tiến thủ cỗ đi ra đời như Chuông rè, An Nam trẻ con, Người ngôi nhà quê, Hữu Thanh, Tiếng Dân

- Nhà xuất bạn dạng tiến thủ cỗ như: Nam đồng thư xã (Hà Nội), Cường học tập thư xã (Sài Gòn), Quan hải tùng thư (Huế).

- Cao trào yêu thương nước dân công ty công khai: như yêu cầu Pháp thả tự động do cho Phan Bội Châu (1925); lễ truy điệu Phan Chu Trinh 1926.

Xem thêm: thông tư số 22/2013/tt byt

Lễ truy điệu Phan Châu Trinh (1926)

=> Nhận xét:

+ Phong trào ra mắt sôi sục với những kiểu dáng đấu tranh giành đa dạng và phong phú.

+ Đặt hạ tầng cho việc tạo hình những tổ chức triển khai yêu thương nước.

c) Các cuộc đấu tranh giành của công nhân

- Ngày càng nhiều rộng lớn tuy nhiên vẫn tồn tại lẻ tẻ, tự động phân phát, ở TP.Sài Gòn - Chợ Lớn xây dựng Công hội (bí mật) do Tôn Đức Thắng hàng đầu.

- Cuộc làm reo của thợ thuyền máy xưởng Ba Son bên trên cảng TP.Sài Gòn ko chịu sửa chữa trị chiến hạm Misơlê của Pháp nhằm phản đối việc chiến hạm này chở lính tráng sang đàn áp trào lưu đấu tranh giành của quần chúng Trung Quốc (8/1925).

- Cuộc làm reo của thợ thuyền máy Ba Son đòi tăng bổng 20%, cần cho tới những người công nhân bị sa thải được quay về thao tác. => Cách gửi cần thiết vô trào lưu người công nhân nước Việt Nam, kể từ đấu tranh giành tự động phân phát thanh lịch đấu tranh giành tự động giác.

Xưởng đóng góp tàu Ba Son (Sài Gòn)

3. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc

* Ý nghĩa (Công lao) của Nguyễn Ái Quốc so với cách mệnh Việt Nam

- Tìm đi ra tuyến đường cứu vãn nước đích đắn cho tới cách mệnh Việt Nam là song lập dân tộc bản địa, nối liền với công ty nghĩa xã hội, phối hợp niềm tin yêu thương nước với niềm tin quốc tế vô sản.

- Tích đặc biệt truyền thống trị nghĩa Mác - Lênin vô nội địa, đào tạo và giảng dạy cán cỗ, sẵn sàng về mặt mũi tư tưởng, tổ chức triển khai cho việc thành lập của Đảng nằm trong sản nước Việt Nam.

4. Mở rộng

* Nhận xét công cộng về trào lưu dân tộc bản địa dân công ty ở nước Việt Nam từ thời điểm năm 1919 cho tới năm 1925:

- Lực lượng tấp nập đảo: bao hàm tư sản dân tộc bản địa, tè tư sản, học viên, SV, …

- Mục tiêu: yêu cầu quyền lợi và nghĩa vụ về kinh tế tài chính và chủ yếu trị.

- Hình thức đấu tranh: mít tinh nghịch, biểu tình, làm reo, sự xuất hiện nay của những tổ chức triển khai văn hóa truyền thống yêu thương nước và dân công ty những đảng phái chủ yếu trị.

* Con đàng cứu vãn nước của Nguyễn Ái Quốc sở hữu gì không giống đối với những bậc chi phí bối?

- Hướng đi: Các vị chi phí bối tìm đàng thanh lịch phương Đông, Nguyễn Ái Quốc quyết lăm le chuồn thanh lịch phương Tây.

- Cách tiếp cận: những vị chi phí bối tìm cơ hội gặp gỡ gỡ với giai tầng chỉ huy bên trên. trái lại, Nguyễn Ái Quốc xâm nhập vô những giai tầng, giai thấp cấp nhất vô xã hội. Từ bại liệt, Người sở hữu ý thức giác ngộ, liên minh đấu tranh giành, gặp gỡ được công ty nghĩa Mác - Lê nin, lần đi ra tuyến đường cứu vãn nước đích đắn cho dân tộc


ND chính

- Những đường nét cơ bạn dạng về sinh hoạt của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và một vài người nước Việt Nam sinh sống ở quốc tế.

- Tóm tắt, nhận xét về trào lưu dân tộc bản địa dân công ty ở nước Việt Nam từ thời điểm năm 1919 cho tới năm 1925.

- Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ thời điểm năm 1917 cho tới năm 1925.

- So sánh tuyến đường cứu vãn nước của Nguyễn Ái Quốc với những bậc chi phí bối.

Xem thêm: đề thi học kì 2 lớp 12 môn toán trắc nghiệm violet

Sơ đồ gia dụng tư duy Phong trào dân tộc bản địa dân công ty ở nước Việt Nam từ thời điểm năm 1919 cho tới năm 1925

Loigiaihay.com