quá trình nào dưới đây không làm giảm lượng oxy trong không khí

Câu hỏi:

30/06/2020 9,410

A. Sự han của những dụng cụ vì thế sắt

Bạn đang xem: quá trình nào dưới đây không làm giảm lượng oxy trong không khí

B. Sự quang quẻ thích hợp của cây xanh

Đáp án chủ yếu xác

C. Sự cháy của than vãn, xăng, dầu, …

D. Sự thở của nhân loại và động vật

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

I-Trắc nghiệm

Cho phản ứng: C + O2 t° CO2

Đặc điểm của phản xạ bên trên là:

A. phản xạ thế

B. phản xạ lan nhiệt

C. phản xạ hóa hợp

D. cả B, C đều đúng

Câu 2:

Để nhen cháy trọn vẹn a gam cacbon thì nên vừa phải đủ 1,5.1024 phân tử khí oxi. Giá trị của a là

A. 25

B. 30

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 160

C. 20

D. 21

Câu 3:

II-Tự luận

Cho nhị hỗn hợp Ba(OH)2 có mật độ 2M và 4M. Hãy xác lập thể tích của từng hỗn hợp nhằm điều chế được 300ml Ba(OH)2 có mật độ 3M. 

Câu 4:

Cho kể từ từ 3,25 gam kẽm viên nhập 120ml hỗn hợp HCl 1M. Thể tích khí hiđro sinh rời khỏi ở đktc là:

A. 1,22 lít

B. 2,24 lít

C. 3,36 lít

D. 1,334 lít

Câu 5:

Cho 9,6 gam láo lếu thích hợp bao gồm Ca và CaO hòa tan không còn nhập nước, chiếm được 2,24 lít khí H2 (đktc).

Viết phản xạ xẩy ra.

Tính bộ phận tỷ lệ bám theo lượng từng hóa học nhập láo lếu thích hợp thuở đầu.

Tính khối lượng Ca(OH)2 chiếm được.

Câu 6:

Độ tan của hóa học khí tăng khi:

A. hạ nhiệt độ

B. tăng áp suất

C. tăng nhiệt độ chừng và rời áp suất

Xem thêm: tính tổng 1+1/2+1/3+...+1/n

D. hạ nhiệt chừng và tăng áp suất