quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước

Thực trạng quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước bên trên thị xã Yên Thành

Hàng năm, nhờ vào tiến trình dự án công trình và tiềm năng tiến hành dự án công trình, công ty góp vốn đầu tư lập plan vốn liếng góp vốn đầu tư gửi chống Tài chủ yếu – Kế hoạch thị xã Yên Thành nhằm tổ hợp. Căn cứ vô hạ tầng tiến hành plan góp vốn đầu tư thiết kế cơ phiên bản (XDCB) năm trước đó, tài năng về thu nhập ngân sách nước non (NSNN) và yêu cầu vốn liếng góp vốn đầu tư so với dự án công trình năm cho tới, Phòng Tài chủ yếu - Kế hoạch thiết kế phương án phân chia vốn liếng góp vốn đầu tư XDCB năm plan trình Ủy Ban Nhân Dân và HĐND Huyện phê duyệt, tiếp sau đó phân chia vốn liếng về những xã, ban, ngành tương quan nhằm tiến hành plan vốn liếng được phê duyệt.

Bạn đang xem: quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước

Bảng 1: Tỷ lệ chi góp vốn đầu tư XDCB vô tổng chi NSNN của thị xã Yên Thành (Tỷ đồng)

Nội dung

Năm 2020

Năm 2021

Năm 2022

Chi góp vốn đầu tư XDCB

405,385

561,209

513,424

Tổng chi NSNN

1.122,568

1.213,230

1.363,710

Tỷ lệ

36,11%

49,99%

37,64%

Nguồn: Phòng Tài chủ yếu – Kế hoạch huyện Yên Thành

Thanh toán vốn liếng góp vốn đầu tư thiết kế cơ phiên bản kể từ ngân sách mái ấm nước

Tạm ứng vốn liếng góp vốn đầu tư XDCB kể từ NSNN

Tiền ứng trước cho những dự án công trình được tiến hành bám theo Nghị quyết định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của nhà nước. Mức vốn liếng ứng trước, thời khắc ứng trước và việc tịch thu ứng trước được thỏa thuận hợp tác thân ái công ty góp vốn đầu tư với mái ấm thầu theo như đúng quy quyết định và được thể hiện tại rõ rệt bên trên hợp ý đồng tài chính. Trong quy trình tiến độ 2020-2022, nấc ứng trước vô 3 năm đạt 244.694 triệu đồng lắc 29,5% đối với plan vốn liếng. Tuy nhiên nấc ứng trước ko tịch thu bám theo chính sách lên đến 74.971 triệu đồng, lắc tỷ trọng 9% đối với số quyết toán giải ngân, điều này đã cho chúng ta biết vốn liếng được ứng trước không được dùng, dự án công trình Khi được sát hoạch vẫn ko hoàn thành xong đích thị tiến trình hợp ý đồng.

Thanh toán vốn liếng góp vốn đầu tư XDCB kể từ NSNN

Tình hình giao dịch thanh toán vốn liếng góp vốn đầu tư XDCB của thị xã Yên Thành qua chuyện Kho bạc Nhà nước (KBNN) quy trình tiến độ năm 2020-2022 với tổng số vốn liếng quyết toán giải ngân là một.480.018 triệu đồng, tỷ trọng vốn liếng quyết toán giải ngân trung bình đạt 83,09% đối với tổng plan vốn liếng. Đây là tỷ trọng tương đối cao, điều này đã cho chúng ta biết sự chú ý vô công tác làm việc quyết toán giải ngân vốn liếng của Huyện, gần giống sự nâng cao vô công tác làm việc cách tân hành chủ yếu bên trên KBNN.

Quyết toán vốn liếng góp vốn đầu tư thiết kế cơ phiên bản kể từ ngân sách mái ấm nước

Thực trạng quyết toán vốn liếng góp vốn đầu tư XDCB kể từ NSNN của thị xã Yên Thành luôn luôn đạt tỷ trọng cao, cụ thể: năm 2022 tiến hành thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán được 186 công trình; độ quý hiếm chi góp vốn đầu tư ý kiến đề nghị quyết toán 239,031 tỷ đồng; tổng mức vốn phê duyệt quyết toán 232,031 tỷ đồng; qua chuyện công tác làm việc thẩm tra quyết toán đang được giảm bớt 7,001 tỷ việt nam đồng, tỷ trọng giảm bớt lắc 2,93% đối với số công ty góp vốn đầu tư ý kiến đề nghị phê duyệt quyết toán.

Bảng 2: Kết ngược thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án công trình hoàn thành xong (Triệu đồng)

Nội dung

Năm 2020

Năm 2021

Năm 2022

Số dự án công trình thẩm tra

190

196

186

Tổng nấc góp vốn đầu tư được phê duyệt

250.089

309.593

240.424

Giá trị ý kiến đề nghị quyết toán

247.455

301.898

239.031

Giá trị quyết toán được thẩm tra, phê duyệt

237.887

294.653

232.031

Giảm đối với độ quý hiếm ý kiến đề nghị quyết toán

9.568

7.245

7.001

Tỷ lệ tách giảm

3,83%

2,4%

2,93%

Nguồn: Phòng Tài chủ yếu – Kế hoạch huyện Yên Thành

Kiểm tra, giám sát vốn liếng góp vốn đầu tư thiết kế cơ phiên bản kể từ ngân sách mái ấm nước

Để trấn áp việc chi góp vốn đầu tư thiết kế, thường niên Ủy Ban Nhân Dân Huyện đều thiết kế plan đánh giá quality dự án công trình và plan giám sát, nhận xét vận hành vốn liếng góp vốn đầu tư. Ủy Ban Nhân Dân thị xã Yên Thành đang được xây dựng Hội đồng đánh giá, giám sát nhằm thông thường xuyên đôn đốc, đẩy mạnh tiến trình gắn kèm với nâng lên quality thiết kế những dự án công trình, dự án công trình như đàng giao thông vận tải cứu nạn cứu vớt nàn bờ miêu tả sông Sở xã Phú Thành cút dọc kênh vách Bắc cho tới sông Bàu Chèn xã Liên Thành. Hiện ni lên kế hoạch tiến hành Cầu và đoạn nút gửi gắm với đàng Trung tâm, nâng lên đàng đỏ ửng kể từ Km10+00 cho tới 14+00 (cầu Cánh Phượng cho tới Cầu Dền - Văn Thành)…

Đánh giá chỉ về quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước

Kết ngược đạt được

Xem thêm: đề thi tiếng anh lớp 10 học kì 1 có đáp án

Bảng 3: Tình hình đánh giá, giám sát góp vốn đầu tư XDCB thị xã Yên Thành

Năm

2020

2021

2022

Số đoàn điều tra, giám sát

3

3

4

Số dự án công trình thanh tra

53

27

29

Số đơn vị chức năng bị tịch thu xử lý

53

27

29

Giá trị tịch thu sau thanh tra

536,95

trđ

354,83

trđ

1.004 trđ

Nguồn: Phòng Tài chủ yếu – Kế hoạch huyện Yên Thành

Quản lý vốn liếng góp vốn đầu tư XDCB kể từ NSNN của thị xã Yên Thành trong mỗi năm thời gian gần đây đạt thành phẩm tích vô cùng. Cụ thể như sau:

- Lập và gửi gắm plan vốn liếng đều địa thế căn cứ vô những công ty trương, quyết sách của Nhà nước và plan cải tiến và phát triển tài chính - xã hội của Huyện nhằm thiết kế plan cho tới tương thích.

- Thanh toán và trấn áp giao dịch thanh toán vốn liếng góp vốn đầu tư XDCB được tiến hành đúng lúc và đích thị quy quyết định. Việc trấn áp chi bên trên KBNN Huyện được quan hoài, thông qua đó đúng lúc vạc hiện tại sơ sót và xử lý tách chi đối với ý kiến đề nghị của công ty đầu tư

- Quyết toán dự án công trình từng bước được nâng lên, Phòng Tài chủ yếu – Kế hoạch Huyện và KBNN Huyện kết hợp nghiêm ngặt, trải qua đánh giá, trấn áp giao dịch thanh toán vốn liếng góp vốn đầu tư đang được vạc hiện tại, tổ chức tách trừ giao dịch thanh toán những khoản chi ko đích thị quy quyết định. Việc thẩm tra, quyết toán vốn liếng góp vốn đầu tư được tiến hành theo như đúng chỉ dẫn của Sở Tài chủ yếu về quyết toán vốn liếng góp vốn đầu tư, đáp ứng đích thị tiến độ và thời hạn. Chất lượng thẩm tra, quyết toán vốn liếng dự án công trình được KBNN Huyện tiến hành.

- Hoạt động giám sát, điều tra vận hành vốn liếng góp vốn đầu tư XDCB kể từ NSNN đang được tăng nhanh. Qua công tác làm việc điều tra đang được nhận xét và đã cho thấy những tồn bên trên vô công tác làm việc vận hành vốn liếng góp vốn đầu tư XDCB của ban ngành trình độ với mọi sai phạm của công ty góp vốn đầu tư gần giống mái ấm thầu.

Một số giới hạn và nguyên vẹn nhân

Bên cạnh thành phẩm đang được đạt được, trong mỗi năm thời gian gần đây, công tác làm việc vận hành nước non về góp vốn đầu tư XDCB trình bày công cộng và công tác làm việc vận hành vốn liếng góp vốn đầu tư XDCB kể từ NSNN của thị xã Yên Thành trình bày riêng biệt vẫn còn đấy một trong những giới hạn như sau:

Thứ nhất, so với việc lập plan vốn liếng góp vốn đầu tư XDCB kể từ NSNN. Kế hoạch phân bổ vốn liếng còn mang tính chất thời gian ngắn, một trong những dự án công trình góp vốn đầu tư, đưa ra quyết định góp vốn đầu tư còn ko phù phù hợp với tài năng bằng phẳng của khu vực, tổ chức cơ cấu phân chia vốn liếng ko phù hợp. Kế hoạch vốn liếng góp vốn đầu tư cho những dự án công trình còn giàn trải và kéo dãn, ko đáp ứng thời hạn nhằm hoàn thành xong dự án công trình theo như đúng tiến thủ độ; dự án công trình chậm trễ tiến hành khai quật dùng thực hiện tách hiệu suất cao dùng vốn liếng. Trong quy trình tiến hành một trong những dự án công trình sở hữu tổng nấc góp vốn đầu tư kiểm soát và điều chỉnh rộng lớn đối với lúc đầu nên tạo ra trở ngại cho tới quy trình tiến hành sắp xếp vốn liếng bám theo quy quyết định kéo đến cần kéo dãn thời hạn tiến hành.

Thứ hai, công tác làm việc giao dịch thanh toán vốn liếng góp vốn đầu tư XDCB kể từ NSNN. Việc quyết toán giải ngân vốn liếng góp vốn đầu tư còn chậm trễ, bắt gặp một trong những vướng vướng vô giải tỏa mặt phẳng, tổ chức triển khai đấu thầu, hoàn hảo làm hồ sơ thực hiện địa thế căn cứ giao dịch thanh toán của công ty góp vốn đầu tư cũng chậm trễ.

Thứ tía, công tác làm việc quyết toán vốn liếng góp vốn đầu tư dự án công trình hoàn thành xong. Tình trạng chậm trễ quyết toán vốn liếng góp vốn đầu tư XDCB, tồn kho quyết toàn còn nhiều. Năng lực, trách cứ nhiệm của những công ty góp vốn đầu tư còn giới hạn, chậm trễ trễ vô xử lý những vướng vướng Khi lập report quyết toán và thiếu hụt đánh giá, đôn đốc của ban ngành tính năng đầu ngành (cơ quan lại Tài chính), thái chừng xử lý vi phạm ko đã định rõ. Năng lực, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm tay nghề của lực lượng cán cỗ tiến hành thẩm tra, quyết toán vốn liếng góp vốn đầu tư ko đồng đều. Công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán còn mang tính chất mẫu mã.

Thứ tư, công tác làm việc giám sát, điều tra. Công tác này ko toàn vẹn, rất đầy đủ, chế tài xử trị ko ngặt nghèo, nên ko thực sự đẩy mạnh được hiệu lực hiện hành trong các việc vạc hiện tại và ngăn ngừa đúng lúc những sai phạm vô sinh hoạt vận hành, ko nhận xét được hiệu suất cao của vốn liếng góp vốn đầu tư.

Nguyên nhân của những giới hạn vô vận hành vốn liếng góp vốn đầu tư XDCB kể từ NSNN cả nguyên vẹn nhân khinh suất và nguyên vẹn nhân khách hàng quan:

Nguyên nhân công ty quan

Công tác quy hướng bên trên thị xã Yên Thành không được góp vốn đầu tư thỏa xứng đáng và khoa học tập. Một số quy hướng quality ko thỏa mãn nhu cầu được đòi hỏi, thiếu hụt đồng nhất. Quy hoạch cải tiến và phát triển những ngành, nghành chậm trễ được bổ sung cập nhật, kiểm soát và điều chỉnh như: Quy hoạch cấp cho nước, thải nước... kéo đến việc lên kế hoạch những dự án công trình góp vốn đầu tư bắt gặp nhiều trở ngại và thiếu hụt thống nhất; ko phù phù hợp với nội dung quy hướng tổng thể cải tiến và phát triển tài chính - xã hội.

Việc xác lập công ty trương góp vốn đầu tư còn nhiều tình huống ko nghiêm ngặt, ko vâng lệnh nguyên lý ngân sách cơ hội; nhiều dự án công trình được đưa ra quyết định ko nhờ vào sự quan trọng nhằm góp vốn đầu tư nhưng mà tự có trước mối cung cấp ngân sách đầu tư hoặc tự công ty góp vốn đầu tư “khéo xin”. Quy tế bào dự án công trình nhất là so với những dự án công trình nguồn ngân sách tỉnh tương hỗ tiềm năng thông thường ko được xem toán tiết kiệm ngân sách và chi phí, hiệu suất cao nhưng mà thông thường đưa ra quyết định ở quy tế bào lớn số 1 rất có thể được.

Công tác đánh giá, giám sát dự án công trình không được tổ chức triển khai thông thường xuyên. phần lớn công ty góp vốn đầu tư ko dữ thế chủ động phối phù hợp với những đơn vị chức năng tiến hành trong các việc sát hoạch lượng, thiếu hụt khẩn trương vô quyết toán khuôn khổ dự án công trình, đang xuất hiện Xu thế dồn vô sát hoạch một phen, tạo ra trở ngại cho tới việc quyết toán giải ngân của KBNN.

Công tác đánh giá, giám sát, xử lý những vi phạm vô vận hành, dùng vốn liếng ko thông thường xuyên liên tiếp và tiến hành ko ngặt nghèo. Thiếu chế tài đầy đủ mạnh so với những hành động phê duyệt quy hướng sai.

Cơ chế cắt cử, phân cấp cho vô vận hành góp vốn đầu tư XDCB còn nhiếu chưa ổn, ko rõ rệt người, rõ rệt việc; những giấy tờ thủ tục hành chủ yếu tương quan còn rườm rà soát, không được kiểu mẫu hóa triệt nhằm.

Năm 2022 tiến hành thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán được 186 công trình; độ quý hiếm chi góp vốn đầu tư ý kiến đề nghị quyết toán 239,031 tỷ đồng; tổng mức vốn phê duyệt quyết toán 232,031 tỷ đồng; qua chuyện công tác làm việc thẩm tra quyết toán đang được giảm bớt 7,001 tỷ việt nam đồng, tỷ trọng giảm bớt lắc 2,93% đối với số công ty góp vốn đầu tư ý kiến đề nghị phê duyệt quyết toán.

Nguyên nhân khách hàng quan

Chế chừng quyết sách thông thường xuyên sửa thay đổi khiến cho công ty góp vốn đầu tư cần để nhiều thời hạn kiểm soát và điều chỉnh, bổ sung cập nhật dự trù dẫn cho tới kéo dãn thời hạn tiến hành, quyết toán giải ngân giao dịch thanh toán vốn; mặt khác cũng dẫn đến những sơ hở cho tới một trong những công ty góp vốn đầu tư và mái ấm thầu lách luật đẩy độ quý hiếm dự trù và thanh, quyết toán lên rất cao.

Việc phân cấp cho vô vận hành nguồn ngân sách gần giống đưa ra quyết định góp vốn đầu tư ko rõ rệt, còn nặng nề hình thức nài cho; nguồn lực có sẵn vốn liếng góp vốn đầu tư XDCB còn phân nghiền.

Năng lực của những đơn vị chức năng tư vấn ko thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi. Hiện ni, một trong những dự án công trình rộng lớn bên trên địa phận Huyện mướn những đơn vị chức năng tư vấn sở hữu năng lượng cao tham khảo, lập dự án công trình, design dự án công trình, còn đa số những dự án công trình của Huyện tự những đơn vị chức năng tư vấn bên trên khu vực tiến hành bám theo công ty trương khuyến nghị cải tiến và phát triển của công ty bên trên địa phận Huyện. Năng lực lực lượng cán cỗ tư vấn còn ko cao; nhiều dự án công trình, design cần thay cho thay đổi bổ sung cập nhật rất nhiều lần thực hiện tách hiệu suất cao góp vốn đầu tư.

Một số biện pháp đề xuất

Căn cứ vô tình hình vận hành vốn liếng góp vốn đầu tư XDCB kể từ NSNN bên trên thị xã Yên Thành, cũng giống như các tồn bên trên, giới hạn đang được đã cho thấy như bên trên, người sáng tác khuyến nghị một trong những biện pháp nhằm mục đích nâng lên hiệu suất cao công tác làm việc này.

Thứ nhất, lập plan vốn liếng ĐTXDCB kể từ NSNN.

Cần địa thế căn cứ vô những thành phẩm nhận xét khách hàng quan lại, khoa học tập và đúng chuẩn so với tình hình góp vốn đầu tư XDCB, phát triển và cải tiến và phát triển tài chính - xã hội quy trình tiến độ trước cụ thể cho tới từng ngành từng nghành. Tập trung thực hiện chất lượng tốt công tác làm việc thanh tra rà soát, bổ sung cập nhật quy hướng. Nâng cao quality và tính khả đua những dự án công trình quy hoạch; lựa lựa chọn những đơn vị chức năng tư vấn sở hữu đầy đủ năng lượng tiến hành công tác làm việc quy hướng. Tăng cường công tác làm việc vận hành sau quy hướng của những ban ngành vận hành nước non, kết hợp vận hành nghiêm ngặt thân ái quy hướng ngành và quy hướng cương vực.

Thực hiện tại đích thị nguyên lý ko sắp xếp plan vốn liếng góp vốn đầu tư XDCB cho những dự án công trình không được phê duyệt hoặc phê duyệt sau ngày 31/10 của năm trước đó (trừ những dự án công trình đặc trưng, cấp cho bách) nhằm đòi hỏi những công ty góp vốn đầu tư cần tiến hành đích thị tiến độ vận hành vốn liếng góp vốn đầu tư. Tăng cường kết hợp thân ái Phòng Tài chính- Kế hoạch và những chống ban, công ty góp vốn đầu tư vô phân chia plan vốn liếng góp vốn đầu tư XDCB thường niên, đáp ứng khả đua, tách kiểm soát và điều chỉnh rất nhiều lần.

Thứ hai, về giao dịch thanh toán vốn liếng góp vốn đầu tư XDCB kể từ NSNN.

Thường xuyên đánh giá, đôn đốc những công ty góp vốn đầu tư vô giao dịch thanh toán vốn liếng góp vốn đầu tư cho những dự án công trình góp vốn đầu tư bám theo plan năm. Tránh hiện tượng nhiều dự án công trình mặc dù đang được đầy đủ ĐK tuy nhiên ko lên kế hoạch tiến hành tức thì nhưng mà cho tới thời điểm cuối năm mới mẻ khởi công và nhiều dự án công trình đang được sở hữu lượng tiến hành tuy nhiên công ty góp vốn đầu tư và đơn vị chức năng tiến hành ko chấm dứt giấy tờ thủ tục nhằm giao dịch thanh toán, kéo đến hiện tượng ứ ứ đọng vốn liếng ở ban ngành cấp phép giao dịch thanh toán. Đôn đốc công ty góp vốn đầu tư đẩy mạnh tiến trình quyết toán giải ngân, giao dịch thanh toán ngay trong lúc sở hữu lượng dự án công trình hoàn thành xong, tách triệu tập giao dịch thanh toán vô những mon thời điểm cuối năm tạo ra trở ngại cho tới ban ngành giao dịch thanh toán vốn liếng góp vốn đầu tư XDCB.

Thứ ba, quyết toán vốn liếng góp vốn đầu tư XDCB kể từ NSNN.

Huyện cần thiết nối tiếp đôn đốc, chỉ huy khốc liệt công ty góp vốn đầu tư nhanh gọn hoàn mỹ làm hồ sơ quyết toán so với những dự án công trình hoàn thành xong nhằm chống ban trình độ tổ chức thẩm tra quyết toán nhằm mục đích xử lý hiện tượng chậm trễ quyết toán những dự án công trình. Các dự án công trình hoàn thành xong cho tới đâu quyết toán dứt điểm đến lựa chọn cơ. Đối với những dự án công trình còn tồn kho từ xưa, Huyện cần phải có plan triệu tập thời hạn và lực lượng nhằm quyết toán dứt điểm.

Trong thẩm tra quyết toán, cán cỗ thẩm tra cần nâng lên quality thẩm tra rộng lớn là đẩy mạnh thời hạn thẩm tra, con số dự án công trình thẩm tra. Trong những tình huống quan trọng, thì cần tiếp cận hiện tại ngôi trường đánh giá thực tiễn so với những lượng ngờ vực, làm hồ sơ thể hiện tại ko rất đầy đủ.

Thứ tư, đánh giá, giám sát vốn liếng góp vốn đầu tư XDCB kể từ NSNN.

Xem thêm: ý nghĩa của động vật đối với đời sống con người

Tăng cường sinh hoạt giám sát của HĐND bám theo hướng: Có plan giám sát thông thường xuyên thường niên bám theo nhiệm kỳ HĐND; phối kết hợp giám sát kế hoạch với giám sát đột xuất so với một trong những dự án công trình trọng điểm; giám sát sinh hoạt bên trên những dự án công trình góp vốn đầu tư trong mỗi tình huống rõ ràng nhằm mục đích dẫn đến đòi hỏi, áp lực đè nén cao cho những ban ngành tính năng vô quy trình thực đua vận hành vốn liếng góp vốn đầu tư XDCB kể từ NSNN.

Thường xuyên điều tra, đánh giá, giám sát, nhận xét góp vốn đầu tư thiết kế nhằm mục đích vạc hiện tại, uốn nắn nắn những sai phạm vô quy trình vận hành và tiến hành góp vốn đầu tư thiết kế nhằm đáp ứng lợi nhuận cao. Công tác điều tra, đánh giá góp vốn đầu tư thiết kế cần được tiến hành ở toàn bộ những quy trình tiến độ kể từ sẵn sàng góp vốn đầu tư, tiến hành góp vốn đầu tư, dự án công trình hoàn thành xong cho tới Khi tiến hành khai quật dùng, tổ chức điều tra, đánh giá ở toàn bộ những nghành góp vốn đầu tư thiết kế.

Tài liệu tham ô khảo:

  1. Bộ Tài chủ yếu (2016), Thông tư số 40/2016/TT-BTC ngày 01/03/2016 sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một trong những điều Thông tư số 113/2016/TTBTC chỉ dẫn vận hành và trấn áp khẳng định chi NSNN qua chuyện KBNN;
  2. Bộ Tài chủ yếu (2011), Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 quy quyết định về quyết toán hoàn thành xong nằm trong nguồn ngân sách mái ấm nước;
  3. Bộ Tài chủ yếu (2011), Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 quy quyết định về vận hành, giao dịch thanh toán vốn liếng góp vốn đầu tư và vốn liếng sự nghiệp sở hữu đặc thù góp vốn đầu tư nằm trong nguồn ngân sách NSNN;
  4. UBND thị xã Yên Thành (2019), Báo cáo quyết toán chi ngân sách nước non của thị xã Yên Thành, tỉnh Nghệ An năm 2020,2021,2022;
  5. UBND thị xã Yên Thành (2019), Báo cáo quyết toán thu ngân sách nước non của thị xã Yên Thành, tỉnh Nghệ An năm 2020,2021,2022;
  6. Dương Đăng Chinh (2007), Quản lý Tài chủ yếu công, NXB Tài chủ yếu, thủ đô hà nội.