quy chế học vụ đại học bách khoa tp hcm

Bạn đang xem: quy chế học vụ đại học bách khoa tp hcm

QUY CHẾ ĐÀO TẠO VÀ HỌC VỤ BẬC ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

Ngày: 14/08/2020

QUY CHẾ ĐÀO TẠO VÀ HỌC VỤ BẬC ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  

Xem thêm: tại sao thực dân pháp chọn đà nẵng làm mục tiêu tấn công đầu tiên

Xem thêm: sách giải thích ngữ pháp tiếng anh mai lan hương

Ban hành tất nhiên QĐ số 3502/QĐ-ĐHBK-ĐT, ngày 25/11/2015

sửa thay đổi, bổ sung cập nhật bám theo QĐ số 553/ĐHBK-ĐT, ngày 07/03/2017 , QĐ số 221/ĐHBK-ĐT, ngày 24/01/2018, QĐ số 2882/ĐHBK-ĐT, ngày 10/10/2018QĐ số 2544, ngày 10/08/2019 và QĐ số 3879, ngày 22/11/2019 của Hiệu trưởng ngôi trường Đại học tập Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM

 • CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng người sử dụng vận dụng
 • Điều 2. Chương trình dạy dỗ
 • Điều 3.Môn học tập, học tập phần và tín chỉ
 • CHƯƠNG II. TỔ CHỨC ĐÀO TẠO
 • Điều 4. Sinh viên
 • Điều 5. Thời gian tham và plan đào tạo và huấn luyện
 • Điều 6. Các loại môn học tập và học tập phần
 • Điều 7. Học phí
 • Điều 8. Lớp SV và lớp môn học
 • Điều 9. Đăng ký môn học
 • Điều 10. Thực tập luyện đảm bảo chất lượng nghiệp, Luận văn đảm bảo chất lượng nghiệp và những môn quánh biệt
 • Điều 11. Hủy, rút môn học
 • Điều 12. Học lại, học tập nâng cấp, đua lượt hai
 • CHƯƠNG III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP
 • Điều 13. Thang điểm tiến công giá
 • Điều 14. Các điểm quánh biệt
 • Điều 15. Đánh giá chỉ sản phẩm học tập tập
 • Điều 16. Phúc tra, năng khiếu nại điểm
 • Điều 17. Vắng đua, dừng đua, cấm đua, miễn thi
 • Điều 18. Số tín chỉ thu thập học tập kỳ, điểm tầm học tập kỳ
 • Điều 19. Số tín chỉ thu thập, điểm tầm tích lũy
 • Điều trăng tròn. Công nhận đảm bảo chất lượng nghiệp
 • CHƯƠNG IV. TỐT NGHIỆP
 • Điều 21. Xếp loại đảm bảo chất lượng nghiệp
 • CHƯƠNG V. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC
 • Điều 22. Học bổng
 • Điều 23. Y tế, sinh hoạt nước ngoài khóa, sinh hoạt công dân
 • Điều 24. Xử lý kỷ luật 
 • Điều 25. Cảnh báo học tập vụ
 • Điều 26. Tạm ngừng học tập, tiếp nhận lại
 • Điều 27. Thôi học
 • Điều 28. Đào tạo ra tuy nhiên ngành
 • Điều 29. Chuyển trường
 • Điều 30. Phân ngành, phân chuyên nghiệp ngành, gửi ngành, gửi chương trình
 • Điều 31. Điều khoản đua hành
 • Phụ lục 1: Quy quyết định về nước ngoài ngữ (áp dụng cho những lịch trình giảng dạy dỗ vày giờ Việt)
 • Phụ lục 2: Quy quyết định về giờ Anh (áp dụng cho những lịch trình giảng dạy dỗ vày giờ Anh)
 • Phụ lục 3:Quy quyết định về khả năng phần mềm Công nghệ thông tin
 • Bảng ký hiệu ghi chép tắt