quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình

Tổng thích hợp quy chuẩn chỉnh, tiêu xài chuẩn chỉnh kiến thiết và thực thi khối hệ thống cấp cho nước thải nhập mái ấm và công trình xây dựng, tiêu xài chuẩn chỉnh kiến thiết hồ nước bơi lội, tiêu xài chuẩn chỉnh khối hệ thống tưới tiêu xài không thiếu thốn và tiên tiến nhất năm 2023

Tổng thích hợp những quy chuẩn chỉnh QCVN khối hệ thống cấp cho bay nước, chúng ta có thể xem thêm và chuyển vận về bên trên links sau: https://tamkyrt.com/blogs/cam-nang-kien-thuc/tong-hop-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-linh-vuc-xay-dung-va-co-dien-cap-nhat-moi-nhat

Bạn đang xem: quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình

Tiêu chuẩn chỉnh thiết kế hệ thống cấp cho bay nước

Tiêu chuẩn chỉnh TCVN kiến thiết và thực thi khối hệ thống cấp cho bay nước

1. TCVN 13606:2023 - Cấp nước – Mạng lưới ống dẫn và công trình xây dựng – Yêu cầu thiết kế

Tải tiêu xài chuẩn TCVN 13606:2023 bên trên đây

2. TCVN 4037:2012 - Cấp nước - Thuật ngữ và quyết định nghĩa

Tải tiêu xài chuẩn TCVN 4037:2012 bên trên đây

3. TCVN 4038:2012 - Thoát nước - Thuật ngữ và quyết định nghĩa

Tải tiêu xài chuẩn TCVN 4038:2012 bên trên đây

4. TCVN 7957:2008 - Thoát nước - Mạng lưới và công trình xây dựng phía bên ngoài - Tiêu chuẩn chỉnh thiết kế

Tải tiêu xài chuẩn TCVN 7957:2008 bên trên đây

5. TCXDVN 51:2008 - Thoát nước - Mạng lưới và công trình xây dựng phía bên ngoài - Tiêu chuẩn chỉnh thiết kế

Tải tiêu xài chuẩn TCXDVN 51:2008 bên trên đây

6. TCXDVN 33:2006 - Cấp nước - Mạng lưới ống dẫn và công trình xây dựng - Tiêu chuẩn chỉnh thiết kế

Tải tiêu xài chuẩn TCXDVN 33:2006 bên trên đây

7. TCVN 4513:1988 - Cấp nước phía bên trong - Tiêu chuẩn chỉnh thiết kế

Tải tiêu xài chuẩn TCVN 4513:1988 bên trên đây

8. TCVN 4474:1987 - Thoát nước phía bên trong - Tiêu chuẩn chỉnh thiết kế

Tải tiêu xài chuẩn TCVN 4474:1987 bên trên đây

9. TCVN 12112:2019 - Sân cất cánh gia dụng - Hệ thống nước thải - Yêu cầu thiết kế

Tải tiêu xài chuẩn TCVN 12112:2019 bên trên đây

10. TCVN 5673:2012 - Hệ thống tư liệu kiến thiết xây cất - Cấp nước thải phía bên trong - Hồ sơ bạn dạng vẽ thi đua công

Tải tiêu xài chuẩn TCVN 5673:2012 bên trên đây

11. TCVN 3989:2012 - Hệ thống tư liệu kiến thiết xây cất - Cấp nước và nước thải - Mạng lưới phía bên ngoài - Bản vẽ thi đua công

Tải tiêu xài chuẩn TCVN 3989:2012 bên trên đây

12. TCVN 10334:2014 - Bể tự động hoại khối bê tông trở thành mỏng mảnh đúc sẵn sử dụng mang lại mái ấm vệ sinh

Tải tiêu xài chuẩn TCVN 10334:2014 bên trên đây

13. TCVN 4519:1988 - Hệ thống cấp cho nước thải phía bên trong mái ấm và công trình xây dựng - Quy phạm sát hoạch và thi đua công

Tải tiêu xài chuẩn TCVN 4519:1988 bên trên đây

14. TCVN 5576:1991 - Hệ thống cấp cho nước thải - Quy phạm vận hành kỹ thuật

Tải tiêu xài chuẩn TCVN 5576:1991 bên trên đây

15. TCVN 12639:2021 - Chống ô nhiễm và độc hại mối cung cấp nước sinh hoạt nhập khối hệ thống cấp cho nước và đòi hỏi công cộng của tranh bị ngăn ngừa ô nhiễm và độc hại tự loại chảy ngược

Tải tiêu xài chuẩn TCVN 12639:2021 bên trên đây

16. TCVN 5502:2003 - Nước cấp cho sinh hoạt - Yêu cầu hóa học lượng

Tải tiêu xài chuẩn TCVN 5502:2003 bên trên đây

Tiêu chuẩn chỉnh TCVN khối hệ thống ống nhập cấp cho bay nước

Tiêu chuẩn chỉnh về khối hệ thống ống cấp cho nước thải mái ấm và công trình

1. TCVN 12304:2018 - Hệ thống ống vì thế hóa học mềm nhằm nước thải và nước thải, bịa ngầm, ko Chịu áp – Polyetylen (PE)

Tải tiêu xài chuẩn TCVN 12304:2018 bên trên đây

2. TCVN 12305:2018 - Hệ thống ống vì thế hóa học mềm nhằm nước thải và nước thải, bịa ngầm, ko Chịu áp – Polypropylen (PP)

Tải tiêu xài chuẩn TCVN 12305:2018 bên trên đây

3. TCVN 12307:2018 - Hệ thống ống vì thế hóa học mềm – Phương pháp test độ chất lượng kéo của tổng hợp ống/ống hoặc ống/phụ tùng vì thế hóa học dẻo

Tải tiêu xài chuẩn TCVN 12307:2018 bên trên đây

4. TCVN 11821-1:2017 - Hệ thống ống hóa học mềm nước thải và nước thải chôn ngầm ko Chịu áp – Hệ thống ống trở thành kết cấu vì thế poly(vinyl clorua) ko hoá mềm (PVC-U), polypropylen (PP) và polyetylen (PE) – Phần 1: Yêu cầu vật tư và tiêu chuẩn chức năng mang lại ống, phụ tùng và hệ thống

Tải tiêu xài chuẩn TCVN 11821-1:2017 bên trên đây

5. TCVN 11821-2:2017 - Hệ thống ống hóa học mềm nước thải và nước thải chôn ngầm ko Chịu áp – Hệ thống ống trở thành kết cấu vì thế poly(vinyl clorua) ko hoá mềm (PVC-U), polypropylen (PP) và polyetylen (PE) – Phần 2: Ống và phụ tùng sở hữu mặt phẳng ngoài nhẵn, Kiểu A

Tải tiêu xài chuẩn TCVN 11821-2:2017 bên trên đây

6. TCVN 11704:2016 - Hệ thống ông tơ nối hãm sử dụng mang lại ống dẫn gang mềm – Quy tắc kiến thiết và test kiểu

Tải tiêu xài chuẩn TCVN 11704:2016 bên trên đây

7. TCVN 11221:2015 - Ống thép mang lại đàng nước và đàng nước thải

Tải tiêu xài chuẩn TCVN 11221:2015 bên trên đây

8. TCVN 10097-2:2013 - Hệ thống ống hóa học mềm dùng để làm dẫn nước giá buốt và nước rét - Polypropylen (PP) - Phần 2: Ống

Tải tiêu xài chuẩn TCVN 10097-2:2013 bên trên đây

9. TCVN 10097-5:2013 - Hệ thống ống hóa học mềm dùng để làm dẫn nước giá buốt và nước rét - Polypropylen (PP) - Phần 5: Sự phù phù hợp với mục tiêu của hệ thống

Tải tiêu xài chuẩn TCVN 10097-5:2013 bên trên đây

10. TCVN 10097-7:2013 - Hệ thống ống hóa học mềm dùng để làm dẫn nước giá buốt và nước rét - Polypropylen (PP) - Phần 7: Hướng dẫn review sự phù hợp

Tải tiêu xài chuẩn TCVN 10097-7:2013 bên trên đây

11. TCVN 10098-1:2013 - Hệ thống ống nhiều tầng dùng để làm dẫn nước giá buốt và nước rét trong những tòa mái ấm - Phần 1: Quy quyết định chung

Tải tiêu xài chuẩn TCVN 10098-1:2013 bên trên đây

12. TCVN 10098-2:2013 - Hệ thống ống nhiều tầng dùng để làm dẫn nước giá buốt và nước rét trong những tòa mái ấm - Phần 2: Ống

Tải tiêu xài chuẩn TCVN 10098-2:2013 bên trên đây

13. TCVN 10098-3:2013 - Hệ thống ống nhiều tầng dùng để làm dẫn nước giá buốt và nước rét trong những tòa mái ấm - Phần 3: Phụ tùng

Tải tiêu xài chuẩn TCVN 10098-3:2013 bên trên đây

14. TCVN 10098-5:2013 - Hệ thống ống nhiều tầng dùng để làm dẫn nước giá buốt và nước rét trong những tòa mái ấm - Phần 5: Sự phù phù hợp với mục tiêu của hệ thống

Tải tiêu xài chuẩn TCVN 10098-5:2013 bên trên đây

Xem thêm: nguyên nhân hình thành môi trường xavan và hoang mạc ở châu phi

15. TCVN 10177:2013 - Ống, phụ tùng nối ống, phụ khiếu nại vì thế gang mềm và những ông tơ nối sử dụng cho những công trình xây dựng dẫn nước

Tải tiêu xài chuẩn TCVN 10177:2013 bên trên đây

16. TCVN 10179:2013 - Ống và phụ tùng nối ống nước thải vì thế gang - Loạt sở hữu đầu bị bao

Tải tiêu xài chuẩn TCVN 10179:2013 bên trên đây

17. TCVN 9113:2012 - Ống khối bê tông bay nước

Tải tiêu xài chuẩn TCVN 9113:2012 bên trên đây

18. TCVN 8491-1:2011 - Hệ thống ống vì thế hóa học mềm sử dụng mang lại khối hệ thống cấp cho nước nước thải và kênh mương được bịa ngầm và nổi bên trên mặt mày khu đất nhập ĐK sở hữu áp suất - Poly (vinyl clorua) ko hóa mềm (PVC-U) - Phần 1: Quy quyết định chung

Tải tiêu xài chuẩn TCVN 8491-1:2011 bên trên đây

19. TCVN 8491-2:2011 - Hệ thống ống vì thế hóa học mềm sử dụng mang lại khối hệ thống cấp cho nước nước thải và kênh mương được bịa ngầm và nổi bên trên mặt mày khu đất nhập ĐK sở hữu áp suất - Poly (vinyl clorua) ko hóa mềm (PVC-U) - Phần 2: Ống

Tải tiêu xài chuẩn TCVN 8491-2:2011 bên trên đây

20. TCVN 8491-3:2011 - Hệ thống ống vì thế hóa học mềm sử dụng mang lại khối hệ thống cấp cho nước nước thải và kênh mương được bịa ngầm và nổi bên trên mặt mày khu đất nhập ĐK sở hữu áp suất - Poly (vinyl clorua) ko hóa mềm (PVC-U) - Phần 3: Phụ tùng

Tải tiêu xài chuẩn TCVN 8491-3:2011 bên trên đây

21. TCVN 8491-4:2011 - Hệ thống ống vì thế hóa học mềm sử dụng mang lại khối hệ thống cấp cho nước nước thải và kênh mương được bịa ngầm và nổi bên trên mặt mày khu đất nhập ĐK sở hữu áp suất - Poly (vinyl clorua) ko hóa mềm (PVC-U) - Phần 4: Van

Tải tiêu xài chuẩn TCVN 8491-4:2011 bên trên đây

22. TCVN 8491-5:2011 - Hệ thống ống vì thế hóa học mềm sử dụng mang lại khối hệ thống cấp cho nước nước thải và kênh mương được bịa ngầm và nổi bên trên mặt mày khu đất nhập ĐK sở hữu áp suất - Poly (vinyl clorua) ko hóa mềm (PVC-U) - Phần 5: Sự phù phù hợp với mục tiêu của hệ thống

Tải tiêu xài chuẩn TCVN 8491-5:2011 bên trên đây

23. TCVN 8779-1:2011 - Đo lưu lượng nước nhập ống dẫn kín chảy ăm ắp - Đồng hồ nước đo nước rét và nước giá buốt - Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật

Tải tiêu xài chuẩn TCVN 8779-1:2011 bên trên đây

24. TCVN 8779-2:2011 - Đo lưu lượng nước nhập ống dẫn kín chảy ăm ắp - Đồng hồ nước đo nước rét và nước giá buốt - Phần 2: Yêu cầu thi công đặt

Tải tiêu xài chuẩn TCVN 8779-2:2011 bên trên đây

25. TCVN 8779-3:2011 - Đo lưu lượng nước nhập ống dẫn kín chảy ăm ắp - Đồng hồ nước đo nước rét và nước giá buốt - Phần 3: Phương pháp test và thiết bị

Tải tiêu xài chuẩn TCVN 8779-3:2011 bên trên đây

26. TCVN 7305-1:2008 - Hệ thống ống vật liệu bằng nhựa - Ống vật liệu bằng nhựa polyetylen (PE) và phụ tùng dùng để làm cấp cho nước - Phần 1: Quy quyết định chung

Tải tiêu xài chuẩn TCVN 7305-1:2008 bên trên đây

27. TCVN 7305-2:2008 - Hệ thống ống vật liệu bằng nhựa - Ống vật liệu bằng nhựa polyetylen (PE) và phụ tùng dùng để làm cấp cho nước - Phần 2: Ống

Tải tiêu xài chuẩn TCVN 7305-2:2008 bên trên đây

28. TCVN 7305-3:2008 - Hệ thống ống vật liệu bằng nhựa - Ống vật liệu bằng nhựa polyetylen (PE) và phụ tùng dùng để làm cấp cho nước - Phần 3: Phụ tùng

Tải tiêu xài chuẩn TCVN 7305-3:2008 bên trên đây

29. TCVN 7305-5:2008 - Hệ thống ống vật liệu bằng nhựa - Ống vật liệu bằng nhựa polyetylen (PE) và phụ tùng dùng để làm cấp cho nước - Phần 5: Sự phù phù hợp với mục tiêu của hệ thống

Tải tiêu xài chuẩn TCVN 7305-5:2008 bên trên đây

30. TCVN 7972:2008 - Vật liệu sắt kẽm kim loại - Đường ống vì thế gang mềm - Thử thuỷ tĩnh sau khoản thời gian thi công đặt

Tải tiêu xài chuẩn TCVN 7972:2008 bên trên đây

Tiêu chuẩn chỉnh TCVN về quality nước - nước thải

Tiêu chuẩn chỉnh TCVN về quality nước và nước thải

1. TCVN 5945:2010 - Nước thải công nghiệp - Tiêu chuẩn chỉnh thải

Tải tiêu xài chuẩn TCVN 5945:2010 bên trên đây

2. TCVN 7733:2007 - Chất lượng nước - Tiêu chuẩn chỉnh nước thải của kho bãi chôn lấp hóa học thải rắn

Tải tiêu xài chuẩn TCVN 7733:2007 bên trên đây

3. TCVN 7382:2004 - Chất lượng nước - Nước thải khám đa khoa - Tiêu chuẩn chỉnh thải

Tải tiêu xài chuẩn TCVN 7382:2004 bên trên đây

4. TCVN 5999:1995 - Chất lượng nước - Lấy kiểu - Hướng dẫn lấy kiểu nước thải

Tải tiêu xài chuẩn TCVN 5999:1995 bên trên đây

5. TCVN 4560:1988 - Nước thải - Phương pháp xác lập dung lượng cặn

Tải tiêu xài chuẩn TCVN 4560:1988 bên trên đây

Tiêu chuẩn chỉnh TCVN kiến thiết hồ nước bơi

Tiêu chuẩn chỉnh TCVN kiến thiết hồ nước bơi

1. TCVN 12187-3:2018 - Thiết bị hồ bơi – Phần 3: Yêu cầu an toàn và đáng tin cậy ví dụ bổ sung cập nhật và cách thức test so với cửa ngõ bú, xả nước/khí đáp ứng những chức năng sướng đùa vui chơi giải trí bên dưới nước

Tải tiêu xài chuẩn TCVN 12187-3:2018 bên trên đây

2. TCVN 12187-1:2017 - Thiết bị hồ bơi – Phần 1: Yêu cầu an toàn và đáng tin cậy công cộng và cách thức thử

Tải tiêu xài chuẩn TCVN 12187-1:2017 bên trên đây

3. TCVN 4260:2012 - Công trình thể thao - Bể bơi lội - Tiêu chuẩn chỉnh thiết kế

Tải tiêu xài chuẩn TCVN 4260:2012 bên trên đây

Tiêu chuẩn chỉnh TCVN về khối hệ thống tưới và chỉ dẫn dùng nước thải đang được xử lý cho những dự án công trình tưới

Tiêu chuẩn chỉnh TCVN khối hệ thống tưới tiêu

1. TCVN 12180-1:2017 - Hướng dẫn dùng nước thải đang được xử lý cho những dự án công trình tưới - Phần 1: Cửa hàng của một dự án công trình tái mét dùng mang lại tưới

Tải tiêu xài chuẩn TCVN 12180-1:2017 bên trên đây

2. TCVN 12180-2:2017 - Hướng dẫn dùng nước thải đang được xử lý cho những dự án công trình tưới - Phần 2: Xây dựng dự án

Tải tiêu xài chuẩn TCVN 12180-2:2017 bên trên đây

3. TCVN 12180-3:2017 - Hướng dẫn dùng nước thải đang được xử lý cho những dự án công trình tưới - Phần 3: Các thích hợp phần của dự án công trình tái mét dùng mang lại tưới

Tải tiêu xài chuẩn TCVN 12180-3:2017 bên trên đây

Xem thêm: số phần tử của tập hợp các số có hai chữ số chia hết cho 3 là

4. TCVN 9170:2012 - Hệ thống tưới tiêu xài - Yêu cầu chuyên môn tưới vì thế cách thức phun mưa

Tải tiêu xài chuẩn TCVN 9170:2012 bên trên đây

5. TCVN 9169:2012 - Công trình giao thông đường thủy - Hệ thống tưới tiêu xài - Quy trình tưới nhỏ giọt

Tải tiêu xài chuẩn TCVN 9169:2012 bên trên đây

6. TCVN 8641:2011 - Công trình giao thông đường thủy - Kỹ thuật tưới tiêu xài nước mang lại cây hoa màu và cây thực phẩm

Tải tiêu xài chuẩn TCVN 8641:2011 bên trên đây

Tham khảo quy chuẩn chỉnh chuyên môn nghành nghề cơ điện; tiêu xài chuẩn chỉnh khối hệ thống PCCC; tiêu xài chuẩn chỉnh kiến thiết, thực thi khối hệ thống điều tiết bầu không khí, thông bão nhằm áp dụng các quy định này nhập những dự án công trình của người sử dụng.

  1. Tổng thích hợp quy chuẩn chỉnh chuyên môn vương quốc nghành nghề xây cất, cơ năng lượng điện update mới mẻ nhất

  2. Tổng thích hợp tiêu xài chuẩn chỉnh kiến thiết, thực thi, lắp ráp khối hệ thống điều tiết bầu không khí và thông bão update mới mẻ nhất

  3. Tổng thích hợp tiêu xài chuẩn chỉnh phòng cháy chữa cháy update tiên tiến nhất năm 2023