quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông

Thông tư về chính sách thao tác làm việc của nghề giáo bao gồm những gì? Thông tư quy toan chính sách thao tác làm việc của nghề giáo mần nin thiếu nhi tiên tiến nhất rời khỏi sao? Các quy toan quy toan thời hạn thao tác làm việc của nghề giáo trung học cơ sở, trung học phổ thông đem gì thay cho thay đổi không? Mời quý học tập viên theo gót dõi nội dung nội dung bài viết của Cửa Hàng chúng tôi.

Căn cứ theo gót quy toan của Luật giáo dục và đào tạo nước Việt Nam hiện nay hành, những cấp cho học tập và trình độ chuyên môn huấn luyện và đào tạo của khối hệ thống dạy dỗ quốc dân gồm những: giáo dục và đào tạo mần nin thiếu nhi đem vườn trẻ và khuôn mẫu giáo; giáo dục và đào tạo phổ thông đem đái học tập, trung học tập hạ tầng, trung học tập phổ thông. 

Bạn đang xem: quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông

Giáo viên nhập khối hệ thống dạy dỗ quốc dân ngoài thời hạn ngủ hè theo gót quy toan bên trên khoản 1 Điều 3 Nghị toan 84/2020/NĐ-CP, nghề giáo, giáo viên được ngủ lễ, đầu năm và những ngày ngủ không giống theo gót Luật Lao động. Các quy toan ngày ngủ nhập tuần của nghề giáo được update trong mỗi thông tư chính sách thao tác làm việc của nghề giáo sau:

Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT – Quy toan giờ thao tác làm việc của nghề giáo chồi non:

Thông tư này quy toan chính sách thao tác làm việc so với nghề giáo mần nin thiếu nhi, gồm những: thời hạn thao tác làm việc, thời hạn ngủ từng năm, quy toan về giờ dạy dỗ, chính sách hạn chế giờ dạy dỗ và quy thay đổi một trong những sinh hoạt trình độ chuyên môn không giống rời khỏi giờ dạy dỗ.

Áp dụng so với nghề giáo thẳng giảng dạy dỗ, nghề giáo thực hiện công tác làm việc quản lý và vận hành ở những ngôi trường mần nin thiếu nhi, ngôi trường mầm non, vườn trẻ, group trẻ con, lớp mầm non song lập nằm trong khối hệ thống dạy dỗ quốc dân.

Thông tư 28 chính sách thao tác làm việc của giáo viên: Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT là thông tư quy toan về chính sách thao tác làm việc so với nghề giáo phổ thông, vận dụng so với nghề giáo thẳng giảng dạy dỗ, nghề giáo thực hiện công tác làm việc quản lý và vận hành ở những hạ tầng dạy dỗ phổ thông nằm trong khối hệ thống dạy dỗ quốc dân, gồm những: ngôi trường đái học tập, ngôi trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, ngôi trường phổ thông có khá nhiều cấp cho học tập, ngôi trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú, ngôi trường phổ thông dân tộc bản địa phân phối trú, ngôi trường thường xuyên, ngôi trường lớp dành riêng cho tất cả những người tàn tật.

Tuy nhiên, thông tư này và đã được sửa thay đổi, bổ sung cập nhật vì chưng Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT và Thông tư 03/VBHN-BGDĐT – văn phiên bản thống nhất về chính sách thao tác làm việc của nghề giáo phổ thông.

Theo cơ, hoàn toàn có thể xác lập chính sách thao tác làm việc của nghề giáo mần nin thiếu nhi tiên tiến nhất được quy toan bên trên Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT; chính sách thao tác làm việc so với nghề giáo phổ thông những cấp cho được quy toan bên trên Thông tư 5/2017/TT-BGDĐT và TT 03/VBHN-BGDĐT.

Thông tư quy toan chính sách thao tác làm việc của giáo viên

Xem thêm: Việc thay cho thay đổi chức vụ công việc và nghề nghiệp cần thiết đáp ứng nhu cầu những ĐK gì? 

2 Cập nhật chính sách thao tác làm việc của giáo viên

Từ những vấn đề bên trên, chào các bạn theo gót dõi nội dung tiếp theo sau của nội dung bài viết nhằm cầm được những vấn đề đúng chuẩn và ví dụ nhất về chính sách thao tác làm việc của nghề giáo đái học tập, nghề giáo phổ thông.

Quy toan chính sách thao tác làm việc của nghề giáo mần nin thiếu nhi mới mẻ nhất

Thời gian trá thao tác làm việc, thời hạn ngủ từng năm của giáo viên

Thời gian trá thao tác làm việc của nghề giáo mần nin thiếu nhi là 42 tuần nhập năm, nhập đó:

 • 35 tuần thực hiện công tác làm việc nuôi chăm sóc, đỡ đần, dạy dỗ trẻ con (sau trên đây gọi công cộng là dạy dỗ trẻ);
 • 4 tuần học tập chương trình tu dưỡng chức vụ công việc và nghề nghiệp nghề giáo chồi non;
 • 02 tuần sẵn sàng mang lại năm học tập mới;
 • 01 tuần tổng kết năm học tập.

Thời gian trá ngủ thường niên của nghề giáo mần nin thiếu nhi gồm những: ngủ hè và những ngày ngủ không giống, ví dụ như sau:

 • Thời gian trá ngủ hè của nghề giáo là 08 tuần, thừa kế vẹn toàn lộc và những khoản phụ cấp cho, trợ cấp cho (nếu có);
 • Các ngày ngủ không giống triển khai theo gót quy toan của pháp lý về làm việc và những quy toan hiện nay hành.
 • Hiệu trưởng sắp xếp phải chăng thời hạn ngủ hè thường niên của nghề giáo phù phù hợp với plan năm học tập, quy tế bào, Đặc điểm và ĐK ví dụ của từng ngôi trường.

Giờ dạy dỗ của giáo viên

 • Giáo viên group mầm non, lớp mầm non học tập 2 buổi/ngày, từng nghề giáo dạy dỗ bên trên lớp 6 giờ/ngày, triển khai những việc làm sẵn sàng mang lại giờ dạy dỗ bên trên lớp cũng tựa như những việc làm không giống đáp ứng 40 giờ/tuần.
 • Giáo viên vườn trẻ dạy dỗ một buổi/ngày ở ngôi trường mầm non, từng nghề giáo dạy dỗ bên trên lớp 4 giờ/ngày và sẵn sàng mang lại giờ lên lớp. Thực hiện nay những việc làm sẵn sàng mang lại giờ dạy dỗ bên trên lớp cũng tựa như những việc làm không giống quy thay đổi đáp ứng thao tác làm việc 40 giờ/tuần.
 • Đối với nghề giáo dạy dỗ học tập hòa nhập mang lại trẻ con tàn tật, từng nghề giáo nên triển khai đầy đủ số giờ dạy dỗ như bên trên, nhập cơ cứ từng trẻ con khuyết tật/lớp, từng nghề giáo được xem tăng 0,5 giờ dạy/ngày.

Chế chừng hạn chế thời hạn giảng dạy dỗ và gửi một trong những sinh hoạt trình độ chuyên môn khác

Xem thêm: mẫu xác nhận người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Chế chừng hạn chế giờ dạy dỗ của nghề giáo kiêm nhiệm

 • Giáo viên kiêm nhiệm túng thư chi đoàn, quản trị công đoàn dạy dỗ ngôi trường, quản trị hội đồng ngôi trường, túng thư đoàn ngôi trường được hạn chế 02 tiết dạy/tuần;
 • Giáo viên kiêm nhiệm công tác làm việc trưởng phòng ban điều tra quần chúng hạn chế 02 giờ dạy/tuần;
 • Giáo viên kiêm nhiệm công tác làm việc tổ trưởng trình độ chuyên môn hạn chế 03 giờ dạy/tuần;
 • Giáo viên ko kiêm nhiệm vượt lên trước 02 chức vụ và thừa kế chính sách hạn chế giờ dạy dỗ ở chức vụ tối đa.

Hình thức hạn chế giờ dạy dỗ mang lại nghề giáo nữ: nghề giáo nữ giới đem con cái bên dưới 12 mon tuổi hạc được hạn chế 5 giờ/tuần

Ngoài trách nhiệm giảng dạy dỗ chủ yếu bên trên lớp, nghề giáo còn nên triển khai những sinh hoạt trình độ chuyên môn và những sinh hoạt không giống bởi hiệu trưởng cắt cử. Cụ thể nghề giáo được điều động nhập cuộc những mùa chỉ dẫn, tu dưỡng, hướng dẫn về trình độ chuyên môn, nhiệm vụ bởi Phòng GD&ĐT tổ chức triển khai được dự 01 tiết dạy dỗ thực hành thực tế, được xem vì chưng 01 giờ dạy dỗ.

Cập nhật chính sách thao tác làm việc của giáo viên

Xem thêm: Danh mục chức vụ công việc và nghề nghiệp viên chức tiên tiến nhất bao gồm những gì? 

Quy toan chính sách thao tác làm việc so với nghề giáo phổ thông

Thời gian trá thao tác làm việc, thời hạn ngủ hằng năm

1/ Quy toan thời hạn thao tác làm việc của nghề giáo đái học tập nhập năm học tập là 42 tuần bao gồm:

 • 35 tuần giảng dạy dỗ và những sinh hoạt dạy dỗ theo gót quy toan về plan thời hạn năm học;
 • 05 tuần tiếp thu kiến thức, tu dưỡng nâng lên trình độ;
 • 01 tuần sẵn sàng năm học tập mới;
 • 01 tuần tổng kết năm học tập.

2/ Quy toan chính sách thao tác làm việc của nghề giáo THCS/ trung học phổ thông là 42 tuần, nhập đó:

 • 37 tuần giảng dạy dỗ và sinh hoạt dạy dỗ theo gót quy toan về plan thời hạn năm học;
 • 03 tuần tiếp thu kiến thức, tu dưỡng nâng lên trình độ;
 • c) 01 tuần sẵn sàng năm học tập mới;
 • 01 tuần tổng kết năm học tập.

3/ Thời gian trá ngủ thường niên của nghề giáo gồm những: ngủ hè, tết nguyên đán, ngủ học tập kỳ và những ngày ngủ không giống, cụ thể:

 • Giáo viên được ngủ hè 02 mon hàng năm (kể cả luật lệ năm theo gót quy toan của pháp lý về lao động), tận hưởng vẹn toàn lộc và phụ cấp cho (nếu có);
 • Thời gian trá ngủ Tết Nguyên đán và những kỳ ngủ đem học tập kỳ theo gót quy định;
 • Các ngày ngủ không giống theo gót quy toan của Sở Luật làm việc.

Hiệu trưởng sắp xếp phải chăng thời hạn ngủ hè thường niên của nghề giáo phù phù hợp với plan năm học tập, quy tế bào, Đặc điểm và ĐK ví dụ của từng ngôi trường.

Định nút tiết dạy – Là số tiết lý thuyết, thực hành thực tế của từng nghề giáo nên giảng dạy dỗ nhập tuần. Cụ thể:

 • Giáo viên đái học tập là 23 tiết
 • Giáo viên trung học cơ sở là 19 tiết
 • Giáo viên trung học phổ thông là 17 tiết.

Chế chừng hạn chế toan nút tiết dạy dỗ so với nghề giáo kiêm nhiệm những việc làm thường xuyên môn: 

 • Giáo viên ngôi nhà nhiệm lớp bậc đái học tập được hạn chế 3 tiết/tuần, cấp cho THCS/ trung học phổ thông được hạn chế 4 tiết/tuần.
 • Giáo viên ngôi nhà nhiệm lớp ở ngôi trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú cấp cho THCS/ trung học phổ thông được hạn chế 4 tiết/tuần
Quy toan chính sách thao tác làm việc so với nghề giáo phổ thông

Xem thêm: Danh sách 49 ngôi trường được cấp cho chứng từ chức vụ nghề nghiệp nghiệp

Xem thêm: tranh vẽ về đội thiếu niên tiền phong hồ chí minh

Quy toan thời hạn thao tác làm việc của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng

Đối với hiệu trưởng và phó hiệu trưởng mần nin thiếu nhi, ngoài các việc triển khai trách nhiệm của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo gót quy toan bên trên Điều lệ ngôi trường mần nin thiếu nhi, hiệu trưởng nên thẳng nhập cuộc những sinh hoạt dạy dỗ (dạy trẻ con hoặc dự giờ dạy dỗ trẻ con của giáo viên) 02 giờ nhập một tuần; phó hiệu trưởng nên thẳng nhập cuộc những sinh hoạt dạy dỗ 04 giờ nhập một tuần.

Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng ngôi trường phổ thông đem trách nhiệm giảng dạy dỗ một trong những tiết nhằm cầm nội dung, công tác dạy dỗ, tình hình tiếp thu kiến thức của học viên.

 • Định nút tiết dạy/năm so với hiệu trưởng được xem bằng: 2 tiết/tuần x số tuần giành cho giảng dạy dỗ và những sinh hoạt dạy dỗ theo gót quy toan.
 • Định nút tiết dạy/năm so với phó hiệu trưởng được xem bằng: 4 tiết/tuần x số tuần giành cho giảng dạy dỗ và những sinh hoạt dạy dỗ theo gót quy toan.
 • Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng ngôi trường phổ thông, ngôi trường dự bị ĐH ko được vận dụng quy thay đổi chính sách hạn chế toan nút tiết dạy dỗ so với những chuyên dụng cho kiêm nhiệm thay cho thế mang lại toan nút tiết dạy dỗ được quy toan bên trên Thông tư này..

Trên đó là tổ hợp những vấn đề về quy toan giờ thao tác làm việc của nghề giáo đái học tập, mần nin thiếu nhi, trung học cơ sở, trung học phổ thông.  Để update những quy toan về chính sách thao tác làm việc nghề giáo phổ thông tiên tiến nhất, và mong muốn mò mẫm hiểu về những khóa học chứng từ chức vụ nghề nghiệp nghiệp, học viên vui vẻ lòng contact với Cửa Hàng chúng tôi sẽ được tư vấn.