quyết định số 04/2008/qđ bxd

 • Trang chủ
 • Văn bản
 • Văn phiên bản pháp quy
 • Văn phiên bản số: 04/2008/QĐ-BXD

Bạn đang xem: quyết định số 04/2008/qđ bxd

Thông tin tưởng văn phiên bản số: 04/2008/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 04/2008/QĐ-BXD
Ngày ban hành 03/04/2008
Ngày hiệu lực 04/04/2008
Ngày không còn hiệu lực 04/04/2108
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Sở Xây dựng  Nguyễn Hồng Quân 
Lĩnh vực Quy chuẩn chỉnh - Tiêu chuẩn
Trích yếu

Quyết toan 04/2008/QĐ-BXD, ngày 03 tháng bốn năm 2008. Ban hành “ Quy chuẩn chỉnh nghệ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng”.

Tệp gắn thêm kèm Download file: Quyet_dinh_04.doc, 22704.doc

CÁC VĂN BẢN KHÁC

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu

03/2008/CT-BXD

31/03/2008

03/2008/QĐ-BXD

31/03/2008

02/2008/CT-BXD

27/03/2008

320/QĐ-TTg

25/03/2008

35/2008/NĐ-CP

25/03/2008

315/QĐ-TTg

24/03/2008

01/2008/CT-BXD

21/03/2008

 • Mời độc giả nhập cuộc, chung ý dự thảo Thông tư chỉ dẫn về Hội đồng vận hành và chi phí chuẩn chỉnh, ĐK chỉ định, miễn nhiệm member Hội đồng vận hành nhập đơn vị chức năng sự nghiệp công lập nằm trong nghành nghề Xây dựng
 • Mời độc giả nhập cuộc, chung ý dự thảo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Tro cất cánh - Phương pháp test - Phần 2 - Xác toan phỏng mịn bởi vì sàng ướt
 • Mời độc giả nhập cuộc, chung ý dự thảo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Tro cất cánh – Phương pháp test - Phần 1 Xác toan dung lượng Calcium Oxide (CaO) tự động do
 • Mời độc giả nhập cuộc, chung ý dự thảo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Viên xây – Phương pháp test – Phần 21: Xác toan phỏng bú nước của viên xây khu đất sét nung và viên xây Canxi Silicat bởi vì cách thức dìm nhập nước
 • Mời độc giả nhập cuộc, chung ý dự thảo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Viên xây – Phương pháp test – Phần 20: Xác toan phỏng phẳng phiu mặt
 • Mời độc giả nhập cuộc, chung ý dự thảo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Viên xây – Phương pháp test – Phần 16: Xác toan kích thước
 • Mời độc giả nhập cuộc, chung ý dự thảo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Viên xây – Phương pháp test – Phần 13: Xác toan lượng thể tích thô thực và lượng thể tích thô tổng của viên xây (trừ viên xây đá tự động nhiên)
 • Mời độc giả nhập cuộc, chung ý dự thảo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Viên xây – Phương pháp test – Phần 9: Xác toan thể tích, phỏng trống rỗng và thể tích thực của viên xây khu đất sét nung và viên xây Canxi Silicat bởi vì cách thức xối cát
 • Mời độc giả nhập cuộc, chung ý dự thảo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Viên xây – Phương pháp test – Phần 7: Xác toan phỏng bú nước của viên xây khu đất sét nung mang đến sản phẩm xây kháng độ ẩm bởi vì cách thức hâm sôi nhập nước
 • Mời độc giả nhập cuộc, chung ý dự thảo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Viên xây – Phương pháp test – Phần 6: Xác toan độ mạnh chịu đựng kéo Khi uốn nắn của viên xây bê tông cốt liệu
 • Xem thêm: học sinh làm gì để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

 • Mời độc giả nhập cuộc, chung ý dự thảo Thông tư chỉ dẫn về Hội đồng vận hành và chi phí chuẩn chỉnh, ĐK chỉ định, miễn nhiệm member Hội đồng vận hành nhập đơn vị chức năng sự nghiệp công lập nằm trong nghành nghề Xây dựng
 • Mời độc giả nhập cuộc, chung ý dự thảo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Tro cất cánh - Phương pháp test - Phần 2 - Xác toan phỏng mịn bởi vì sàng ướt
 • Mời độc giả nhập cuộc, chung ý dự thảo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Tro cất cánh – Phương pháp test - Phần 1 Xác toan dung lượng Calcium Oxide (CaO) tự động do
 • Mời độc giả nhập cuộc, chung ý dự thảo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Viên xây – Phương pháp test – Phần 21: Xác toan phỏng bú nước của viên xây khu đất sét nung và viên xây Canxi Silicat bởi vì cách thức dìm nhập nước
 • Mời độc giả nhập cuộc, chung ý dự thảo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Viên xây – Phương pháp test – Phần 20: Xác toan phỏng phẳng phiu mặt
 • Mời độc giả nhập cuộc, chung ý dự thảo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Viên xây – Phương pháp test – Phần 16: Xác toan kích thước
 • Mời độc giả nhập cuộc, chung ý dự thảo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Viên xây – Phương pháp test – Phần 13: Xác toan lượng thể tích thô thực và lượng thể tích thô tổng của viên xây (trừ viên xây đá tự động nhiên)
 • Mời độc giả nhập cuộc, chung ý dự thảo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Viên xây – Phương pháp test – Phần 9: Xác toan thể tích, phỏng trống rỗng và thể tích thực của viên xây khu đất sét nung và viên xây Canxi Silicat bởi vì cách thức xối cát
 • Mời độc giả nhập cuộc, chung ý dự thảo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Viên xây – Phương pháp test – Phần 7: Xác toan phỏng bú nước của viên xây khu đất sét nung mang đến sản phẩm xây kháng độ ẩm bởi vì cách thức hâm sôi nhập nước
 • Mời độc giả nhập cuộc, chung ý dự thảo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Viên xây – Phương pháp test – Phần 6: Xác toan độ mạnh chịu đựng kéo Khi uốn nắn của viên xây bê tông cốt liệu

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ XÂY DỰNG

Cơ quan liêu công ty quản: Sở Xây dựng
Địa chỉ: 37 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Điện thoại: 0243.9760271 - Email: [email protected]
Giấy phép tắc của Cục báo mạng - Sở Văn hóa Thông tin: số 80/CP-BC ngày 28/6/2005