sơ đồ trải dây dong co 1 pha 24 ranh

1. Mục tiêu

Xây dựng sơ thiết bị trải thừng quấn stator và lập tiến độ lồng thừng mang đến mô tơ năng lượng điện xoay chiều 1 trộn loại đồng tâm phân nghiền.Quấn và vô thừng trúng tiến độ.Kiểm tra, vận hành vi cơ sau khoản thời gian quấn

2. Phương tiện, thiết bị

2.1. Động cơ năng lượng điện xoay chiều 1 pha

Động cơ năng lượng điện 1 trộn 240W/220V/50Hz hoặc hoàn toàn có thể thay cho thế vì chưng một mô tơ tương tự.

Bạn đang xem: sơ đồ trải dây dong co 1 pha 24 ranh

Bạn đang được xem:

2.2. Dụng cụ toá thi công mô tơ năng lượng điện 1 pha

Xây dựng sơ thiết bị trải thừng quấn stator và lập tiến độ lồng thừng mang đến mô tơ năng lượng điện xoay chiều 1 trộn loại đồng tâm phân nghiền. Quấn và vô thừng trúng tiến độ tiến trình. Kiểm tra, vận hành vi cơ sau khoản thời gian quấnĐộng cơ năng lượng điện 1 trộn 240W / 220V / 50H z hoặc trọn vẹn hoàn toàn có thể thay cho thế thay thế sửa chữa vì chưng một mô tơ tương tự động. quý khách đang được coi : Sơ thiết bị trải thừng dong teo 1 trộn 24 ranh**

Hình 1. Sở khí cụ toá thi công mô tơ năng lượng điện.

2.3. Máy quấn dây

*

Hình 2. Máy quấn thừng.

2.4. Thước Panme

*

Hình 3. Thước Panme.

2.5. Thước lá, thước cặp, dao gọt thừng, kéo

2.6. Mỏ hàn thiếc 60W/220V

*

Hình 4. Mỏ hàn thiếc 60W/220V

2.7. Dây đồng với cơ hội năng lượng điện emay (đường kính theo gót khuôn máy)

**

Hình 5. Dây đồng với cơ hội năng lượng điện emay

2.8 Giấy cơ hội năng lượng điện, băng đai, ống ren, chì hàn,…và một số trong những vật tư quan trọng theo gót nhu yếu quấn động cơ

*

Hình 6. Các vật tư Khi quấn động cơ

3. Nội dung thực hành

3.1. Lấy khuôn thừng quấn

Bước 1: Lấy khuôn những thông số kỹ thuật toan nấc của mô tơ bên trên nhãn máy.

Công suất Pđm.Tốc phỏng nđm suy đi ra số vô cùng kể từ 2p.Điện áp Uđm.Dòng năng lượng điện Iđm.Kiểu đấu ứng với nguồn điện.Tần số fđm.Cấp cơ hội năng lượng điện.Hiệu suất η.Hệ số cos φ.Công suất. Tốc độsuy đi ra số vô cùng kể từ. Điện áp. Dòng năng lượng điện. Kiểu đấu ứng với nguồn điện. Tần số. Cấp cơ hội năng lượng điện. Hiệu suất. Hệ số*

Hình 7. Nhãn máy mô tơ 1 trộn.

Bước 2: Lấy khuôn thừng quấn stator.

– Xác định

kiểu quấn.Kiểu quấn.Tổng số group bối.Số bối bên trên một group.Cách quấn thừng.Vẽ sơ thiết bị trải thừng quấn.loại quấn. Kiểu quấn. Tổng số group bối. Số bối bên trên một group. Cách quấn thừng. Vẽ sơ thiết bị trải thừng quấn .

– Cắt chỉ đai

Vị trí và khoảng cách trong những đầu – đầu, đầu – cuốiCách đấu thừng trong những group bối vô một cuộn (cực thiệt, vô cùng giả)Số sợi chậpSố nhánh tuy vậy songVị trí và khoảng cách trong số những đầu – đầu, đầu – cuốiCách đấu thừng trong số những group bối vô một cuộn ( vô cùng thiệt, vô cùng fake ) Số sợi chậpSố nhánh tuy vậy song

– Tháo cỗ thừng stator thoát khỏi rãnh

Đường kính thừng quấn ko cơ hội năng lượng điện (dùng thước panme).Số vòng thừng từng bối (đếm toàn bộ những bối vô một nhóm).Xác toan đúng mực số bối thừng của một group và số group của từng cuộn.Khối lượng cỗ thừng.Đường kính thừng quấn ko cơ hội năng lượng điện ( người sử dụng thước panme ). Số vòng thừng từng bối ( kiểm điểm tổng thể những bối vô một group ). Xác toan trúng chuẩn chỉnh số bối thừng của một group và số group của từng cuộn. Khối lượng cỗ thừng .

– Vẽ sơ thiết bị trải thừng và xác lập số cực

*

Hình 8. Kích thước lõi thép và rãnh động cơ

– Lấy khuôn lõi thép gồm:

Đường kính vô lõi thép ()Chiều lâu năm lõi thép (L)Số rãnh stator (Z)Hình dạng và độ cao thấp rãnh (d1, d2, h, hr)Đường kính vô lõi thép ( ) Chiều lâu năm lõi thép ( L ) Số rãnh stator ( Z ) Hình dạng và size rãnh ( d1, d2, h, hr )**

Hình 9. Lõi thép phần stator

3.2. Xây dựng sơ thiết bị trải thừng quấn

Động cơ ko đồng điệu một trộn có: Z = 24, 2p = 2, số trộn m = 1, quấn loại đồng tâm phân nghiền.Động cơ năng lượng điện một trộn loại tụ năng lượng điện phát động thì rãnh cuộn thừng thao tác làm việc rung rinh 2/3 số rãnh, còn rãnh thừng quấn phát động rung rinh 1/3 tổng số rãnh Z của stator.Động cơ ko đồng bộ một trộn với : Z = 24, 2 p = 2, số trộn m = 1, quấn loại đồng tâm phân nghiền. Động cơ năng lượng điện một trộn loại tụ năng lượng điện phát động thì rãnh cuộn thừng thao tác rung rinh 2/3 số rãnh, còn rãnh thừng quấn phát động rung rinh 1/3 tổng số rãnh Z của stator .

– Cách 1: Xác toan những thông số ban sơ Z, 2p, m.

– Cách 2: Tính bước cực:

*

– Cách 3: Xác toan số rảnh bên dưới một vô cùng của từng cuộn:

Số rãnh bên dưới một vô cùng cuộn phát động.Số rãnh bên dưới một vô cùng cuộn phát động .*

– Cách 4: Phân phụ thân rãnh của nhì cuộn tiếp tục xác lập phía trên và kiểu vẽ sơ thiết bị trãi dây:

 Ta đặt số từ là một cho tới Z (Z = 24), hiểu rằng số rãnh ở từng vô cùng của cuộn thao tác làm việc A (QA=8) và cuộn phát động (QB=4).Lần lượt vẽ dọc xuống những số khắc ghi QA vẽ 8 lượt QB vẽ 4 lần và xen kẹt nhau cho tới không còn tổng số Z (Z = 24).Tiếp theo gót tao khắc ghi chiều dòng sản phẩm năng lượng điện. Đánh vết chiều mũi thương hiệu, cứ QA 8 lượt thì dòng sản phẩm năng lượng điện tăng trưởng, qua chuyện QB 4 lượt thì chiều dòng sản phẩm năng lượng điện trở lại và chiều dòng sản phẩm năng lượng điện theo thứ tự xen kẻ nhau cho tới không còn tổng số Z (Z = 24).Tiếp tục là vẽ bước quấn thừng YA và YB của bin lớn số 1 (12 rãnh). Từ bin lớn số 1 tiếp tục vẽ được những bin nhỏ ở trong thâm tâm nó cho vừa cỗ và kể từ những mũi thương hiệu tiếp tục khắc ghi nối những bin lại mang đến trúng chiều.Ta đặt số từ là một cho tới Z ( Z = 24 ), hiểu rằng số rãnh ở từng vô cùng của cuộn thao tác A ( QA = 8 ) và cuộn phát động ( QB = 4 ). Lần lượt vẽ dọc xuống những số ghi lại QA vẽ 8 lượt QB vẽ 4 lượt và xen kẹt nhau cho tới không còn tổng số Z ( Z = 24 ). Tiếp theo gót tao ghi lại chiều dòng sản phẩm năng lượng điện. Đánh vết chiều mũi thương hiệu, cứ QA 8 lượt thì dòng sản phẩm năng lượng điện tăng trưởng, qua chuyện QB 4 lượt thì chiều dòng sản phẩm năng lượng điện trở lại và chiều dòng sản phẩm năng lượng điện theo thứ tự xen kẻ nhau cho tới không còn tổng số Z ( Z = 24 ). Tiếp tục là vẽ bước quấn thừng YA và YB của bin lớn số 1 ( 12 rãnh ). Từ bin lớn số 1 tiếp tục vẽ được những bin nhỏ ở trong thâm tâm nó cho vừa cỗ và kể từ những mũi thương hiệu tiếp tục khắc ghi nối những bin lại mang đến trúng chiều .*

Hình 10. Sơ thiết bị trãi thừng mô tơ 1 trộn Z = 24, 2p = 2

3.3.Làm khuôn, lót cơ hội năng lượng điện rãnh và quấn thừng bên trên khuôn

3.3.1. Làm khuôn quấn dây– Cách 1: Đo độ cao thấp khuônĐể xác lập chu vi khuôn quấn thừng, tao cần xác lập hệ sốĐo size khuônĐể xác lập chu vi khuôn quấn thừng, tao cần xác lập thông số***

Hình 11. Cách tính chu vi khuôn quấn

Hình 12. Hệ số γ theo gót số cực

Chu vi khuôn quấn được xem như sau:

Xem thêm: lũy thừa với số mũ tự nhiên nhân hai lũy thừa cùng cơ số

CV=2.(KL.hắn + L’)

với L’ = L + (6 ÷ 10)mm

– Cách 2: Làm khuôn (khuôn vạn năng)

*

Hình 13. Khuôn quấn thừng và tiến độ tạo ra khuôn quấn động cơ

*

Hình 14. Khuôn thừng sau khoản thời gian quấn

3.3.2. Lót cơ hội năng lượng điện và khí cụ lồng dây– Cách năng lượng điện mang đến cỗ thừng bao gồm với :Cách năng lượng điện rãnh.Cách năng lượng điện mồm rãnh (bìa úp).Cách năng lượng điện đầu bối thừng (lót vai).Các cơ hội năng lượng điện này được thuyên giảm độ cao thấp, hình dạng của rãnh và đầu bối thừng của dòng sản phẩm.Cách năng lượng điện rãnh. Cách năng lượng điện mồm rãnh ( bìa úp ). Cách năng lượng điện đầu bối thừng ( lót vai ). Các cơ hội năng lượng điện này được thuyên giảm size, hình dạng của rãnh và đầu bối thừng của dòng sản phẩm .*

Hình 15. Kích thước bìa lót rãnh và bìa úp mồm rãnh

*

Hình 16. Quy trình rời bìa lót rãnh và bìa úp rãnh

– Nêm chèn cơ hội năng lượng điện ( kết quả đẩy mạnh cơ hội năng lượng điện và độ chất lượng cơ của bối thừng ) thông thường phát hành sẵn, tình huống cần thiết thay thế sửa chữa thay cho thế trọn vẹn hoàn toàn có thể người sử dụng những vật tư cơ hội năng lượng điện dạng thanh dẹt hoặc tre thô .*

Hình 17. Vị trí cơ hội năng lượng điện vô rãnh

4. Lồng thừng vô rãnh, đấu và nối thừng, trả thừng đi ra vỏ hộp cực:

– Cách 1: Quấn thừng lên khuôn theo gót độ cao thấp thừng tiếp tục đo

Quấn test một bối thừng rồi tổ chức lồng thừng vô rãnh mô tơ, nếu như thừng tương thích thì tổ chức quấn những bối sót lại, còn nếu không thì tao kiểm soát và điều chỉnh chu vi khuôn thừng sao mang đến tương thích nhất.Trong quy trình quấn thừng nếu như thừng quấn bị nối thì côn trùng nối ko được phía trên cạnh ứng dụng (nằm vô rãnh stator) tuy nhiên cần phía trên địa điểm đầu bối thừng, côn trùng nối cần được hàn chì cố định và thắt chặt và cơ hội năng lượng điện vì chưng ống ren.Quấn test một bối thừng rồi tổ chức thực hiện lồng thừng vô rãnh mô tơ, nếu như thừng tương quí thì thực đua quấn những bối sót lại, còn nếu không thì tao trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh chu vi khuôn thừng sao mang đến tương quí nhất. Trong tiến độ quấn thừng nếu như thừng quấn bị nối thì côn trùng nối ko được phía trên cạnh công dụng ( trực thuộc rãnh stator ) tuy nhiên cần phía trên địa điểm đầu bối thừng, côn trùng nối cần được hàn chì cố định và thắt chặt và thắt chặt và cơ hội năng lượng điện vì chưng ống ren .

– Cách 2: Lồng thừng vô rãnh

Quan sát mô tơ để mang đầu thừng về phía với chừa lỗ đi ra thừng nhằm đấu vô vỏ hộp đấu thừng mô tơ.Đặt những cạnh bối thừng vô rãnh theo gót tiến độ lồng, gạt từng thừng qua chuyện khe rãnh và ở gọn gàng vô lớp cơ hội năng lượng điện.Quan sát mô tơ để mang đầu thừng về phía với chừa lỗ đi ra thừng nhằm đấu vô vỏ hộp đấu thừng mô tơ. Đặt những cạnh bối thừng vô rãnh theo gót tiến thủ trình lồng, gạt từng thừng qua chuyện khe rãnh và ở gọn gàng vô lớp cơ hội năng lượng điện .**

Hình 18. Quy trình lồng thừng vô rãnh

Giữ những cạnh ứng dụng sao mang đến trực tiếp dọc từ khe rãnh và ko thực hiện cong hoặc cấp khúc thừng stator.Giữ những cạnh công dụng sao mang đến trực tiếp dọc từ khe rãnh và ko thực hiện cong hoặc cấp khúc thừng stator .

– Cách 3: Lót giấy tờ cơ hội năng lượng điện trong những group bối dây

Cắt và lót giấy tờ cơ hội năng lượng điện phía ngoài rãnh nhằm phân lớp những bối thừng thân thích nhì cuộn thừng.Giấy cơ hội năng lượng điện trong những cuộn thừng chỉ vừa phải đầy đủ nhằm cơ hội năng lượng điện thân thích nhì cuộn tránh việc rời quá lâu năm thực hiện cản ngăn mang đến việc đai thừng và bay nhiệt độ mô tơ.Cắt và lót giấy tờ cơ hội năng lượng điện phía ngoài rãnh nhằm phân lớp những bối thừng thân thích nhì cuộn thừng. Giấy cơ hội năng lượng điện trong số những cuộn thừng chỉ vừa phải đầy đủ nhằm cơ hội năng lượng điện thân thích nhì cuộn tránh việc rời quá lâu năm thực hiện cản ngăn mang đến việc đai thừng và bay nhiệt độ mô tơ .**

Hình 19. Quy trình lót cơ hội năng lượng điện.

– Cách 4: Đấu dây

Đấu những bối thừng theo gót sơ thiết bị tổ chức thực hiện.Chỗ nối links bối thừng cần được lồng ống ren cơ hội năng lượng điện.Đưa những đầu thừng đi ra ngoài: sử dụng dây năng lượng điện mượt nhiều sợi để mang những đầu thừng ra phía bên ngoài và người sử dụng giấy tờ khắc ghi lại những đầu thừng (cuộn thao tác làm việc 2 thừng, cuộn phát động 2 dây).Đấu tụ vô vỏ hộp vô cùng một đầu đấu với cuộn phát động, một đầu đấu với cuộn thao tác làm việc và kể từ vỏ hộp vô cùng đi ra nhì thừng nhằm đấu với mối cung cấp.Đấu những bối thừng theo gót sơ thiết bị tổ chức. Chỗ nối links bối thừng cần được lồng ống ren cơ hội năng lượng điện. Đưa những đầu thừng ra phía bên ngoài : sử dụng dây năng lượng điện mượt nhiều sợi để mang những đầu thừng ra phía bên ngoài và người sử dụng giấy tờ ghi lại lại những đầu thừng ( cuộn thao tác 2 thừng, cuộn phát động 2 thừng ). Đấu tụ vô vỏ hộp vô cùng một đầu đấu với cuộn phát động, một đầu đấu với cuộn thao tác và kể từ vỏ hộp vô cùng đi ra nhì thừng nhằm đấu với mối cung cấp .**

Hình đôi mươi. Đấu thừng mô tơ.

– Cách 5: Cố toan phần đầu bối thừng (đai dây)

Dùng tay nắn lại những đầu bối thừng sao mang đến gọn gàng và thẩm mỹ và làm đẹp.Lấy một quãng băng chỉ đai và một quãng thừng năng lượng điện kể từ cấp thực hiện song nhằm thực hiện kim đai thừng và tổ chức đai thừng tai những địa điểm gửi gắm nhau của những group bối thừng.Khi đai thừng cần lưu giữ cố định và thắt chặt giấy tờ lót cơ hội năng lượng điện, không biến thành di dịch.Dùng tay nắn lại những đầu bối thừng sao mang đến gọn gàng và thẩm mỹ và làm đẹp và thẩm mỹ. Lấy một quãng băng chỉ đai và một quãng thừng năng lượng điện kể từ cấp thực hiện song nhằm thực hiện kim đai thừng và tổ chức thực hiện đai thừng tai những địa điểm gửi gắm nhau của những group bối thừng. Khi đai thừng cần lưu giữ cố định và thắt chặt và thắt chặt giấy tờ lót cơ hội năng lượng điện, không biến thành di dịch .

– Cách 6: Kiểm tra cỗ dây

Dùng VOM đo đánh giá thông mạch cỗ thừng quấn, tiếp sau đó người sử dụng đồng hồ đeo tay Megaohm nhằm đo năng lượng điện trở cơ hội năng lượng điện thân thích vỏ máy và thừng trộn.Nếu đánh giá những cỗ thừng ko đạt thì cần soát lại những cuộn thừng tiếp tục quấn kiểm tra lỗi và xử lý.

5. Kiểm tra mô tơ sau khoản thời gian quấn

Dùng VOM đo đánh giá thông mạch cỗ thừng quấn, tiếp sau đó người sử dụng đồng hồ đeo tay treo tay Megaohm nhằm đo năng lượng điện trở cơ hội năng lượng điện thân thích vỏ máy và thừng trộn. Nếu đánh giá những cỗ thừng ko đạt thì cần soát lại những cuộn thừng tiếp tục quấn kiểm tra lỗi và xử lý .

– Cách 1: Kiểm tra lại thông mạch và cơ hội năng lượng điện vì chưng đồng hồ đeo tay VOM.

**

Hình 21. Kiểm tra thông mạch và cơ hội năng lượng điện động cơ

– Cách 2: Đấu và mang đến mô tơ thao tác làm việc ko vận chuyển. Đo dòng sản phẩm năng lượng điện ko vận chuyển và vận tốc mô tơ.

*

Hình 22. Đo dòng sản phẩm năng lượng điện ko tải

– Cách 3: Nối vận chuyển vô trục mô tơ và mang đến mô tơ thao tác làm việc kể từ 15 – 45 phút. Đo dòng sản phẩm năng lượng điện Khi với vận chuyển và đánh giá coi phỏng phân phát nhiệt độ mô tơ là từng nào.

6. Tẩm sấy cỗ thừng động cơ

Sau Khi chạy test mô tơ nếu như đạt đòi hỏi thì toá mô tơ đi ra nhằm tổ chức tẩm sấy cỗ thừng quấn mô tơ.Sau Khi chạy test mô tơ nếu như đạt nhu yếu hèn thì toá mô tơ đi ra nhằm thực đua tẩm sấy cỗ thừng quấn mô tơ .*

Hình 23. Vận hành đánh giá mô tơ.

– Cách 1: Sấy lượt 1: Làm mang đến tương đối nước vô cỗ thừng bay ra phía bên ngoài.

Xem thêm: bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng 8 năm 1945

Xem thêm: Đáp Án An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Trẻ Thơ Dành Cho Giáo Viên 2021

– Cách 2: Tẩm vecni cơ hội điện

Quét tẩm: Dặt stator theo hướng trực tiếp đứng và người sử dụng cọ nhằm quét tước tô cơ hội năng lượng điện sao mang đến tô cơ hội năng lượng điện chảy kể từ bên trên xuyên qua chuyện những khe trống rỗng vô cỗ thừng ngấm dần dần xuống bên dưới.Quét tẩm : Dặt stator theo hướng trực tiếp đứng và người sử dụng cọ nhằm quét tước tô cơ hội năng lượng điện sao mang đến tô cơ hội năng lượng điện chảy kể từ bên trên xuyên qua chuyện những khe trống rỗng vô cỗ thừng ngấm dần dần xuống bên dưới .*