số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chẵn lớn hơn 1010

Đáp án hãy chọn là: D

Gọi B là tụ họp những số đương nhiên chẵn to hơn 10 tuy nhiên ko vượt lên quá 2012.
B={1012;1014;1016;...;2008;2012}
Xét mặt hàng số 1012;1014;1016;...;2008;2012
Ta thấy mặt hàng bên trên là mặt hàng số cơ hội đều 2 đơn vị 
Số số hạng của mặt hàng số bên trên là: (2012−1012):2+1=501số hạng
Số thành phần của tụ họp B cũng đó là số số hạng của mặt hàng số trên 
Nên tụ họp những số đương nhiên chẵn rộng lớn hơn 1010 nhưng ko vượt lên quá 2012 có 501 phần tử

Bạn đang xem: số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chẵn lớn hơn 1010

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 36=22.32, 60=22.3.5, 72=23.32. Ta với UCLN(36;60;72) là:

A. 23.3.5

B. 22.32

C. 22.3

D. 3.5

Câu 2:

Chọn câu đích. BCNN(18; 32;50) là một trong những số:

A. Có tổng những chữ số là 10

B. Lẻ

C. Chia không còn cho 10

D. Có chữ số mặt hàng đơn vị chức năng là 5

Câu 3:

Tìm số đương nhiên a, b thỏa mãn  2a4b¯ chia không còn cho những số 2; 3; 5 và 9

A. a=3;b=0

B. b=3;a=0

C. a=1;b=2

D. a=9;b=0

Câu 4:

So sánh: 202303 và 303202

A. 202303303202

Xem thêm: tranh vẽ về đội thiếu niên tiền phong hồ chí minh

B. 202303303202

C. 202303303202

D. Không thể so sánh sánh

Câu 5:

Cần từng nào chữ số nhằm viết số trang (bắt đầu kể từ trang1) của một cuốn sách với 1031 trang?

A. 2017

B. 3071

C. 3017

D. 3008

Câu 6:

Cho 2 số: 14n + 3 và 21n + 4 với n là số đương nhiên, lựa chọn đáp án đích.

A. Hai số bên trên với nhị ước chung

B. Hai số bên trên với tía ước chung

C. Hai số bên trên là nhị số yếu tố nằm trong nhau

D. Hai số bên trên có duy nhất một ước cộng đồng là 3.

Câu 7:

Tìm số đương nhiên a lớn số 1 biết: 525 ⋮a; 875 ⋮a; 280 ⋮a

A. 125

B. 25

C. 175

Xem thêm: xem chương trình chúng tôi là chiến sỹ mới nhất

D. 35