so sánh hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Thì thời điểm hiện tại đơn và thời điểm hiện tại tiếp diễn là 2 vô 6 thì cần thiết cần phải ghi nhớ nhằm thu nhận chất lượng tốt ngữ pháp khó khăn về thời thì. Trong 10 phút, bạn làm việc hãy nằm trong Monkey điểm nhanh chóng 5 sự khác lạ thân thiện 2 thì này nhé!

So sánh định nghĩa thời điểm hiện tại đơn và thời điểm hiện tại tiếp diễn

So sánh về khái niệm, thì thời điểm hiện tại đơn được dùng làm trình diễn miêu tả thói thân quen, thực sự phân minh, những hành vi xẩy ra ở thời điểm hiện tại và tiếp tục kết giục. Còn thì thời điểm hiện tại tiếp nối cũng nói đến hành vi xẩy ra ở thời điểm hiện tại tuy nhiên ko kết giục, vẫn còn đó nối tiếp xẩy ra.

Bạn đang xem: so sánh hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Khái niệm và cấu tạo thì HTĐ - HTTD. (Ảnh: Internet)

Sự không giống nhau thân thiện cấu tạo thì thời điểm hiện tại đơn và tiếp diễn

Nắm được những cấu tạo của 3 loại câu xác định, phủ quyết định, nghi kị vấn các bạn sẽ hoàn thành xong chất lượng tốt những bài xích tập dượt thì thời điểm hiện tại đơn và hiện bên trên tiếp diễn chuẩn chỉnh nhất.

Tiêu chí

Thì Hiện bên trên đơn

(Present Simple Tense)

Thì Hiện bên trên tiếp diễn

(Present Continuous Tense)

Cấu trúc 

(Động kể từ thường)

Khẳng định:

S + V(s/es) + O

He learns English everyday. (Anh ấy học tập Tiếng Anh từng ngày).

Không có

Phủ định:

S + do/does not + V-inf + O

I don’t lượt thích to tát eat fruit. (Tôi ko quí ăn những loại hoa quả).

Không có

Nghi vấn:

Do/Does + S + V-inf + O?

Do you often work late? (Bạn đem thông thường xuyên lên đường muộn không?)

Không có

Cấu trúc

(Động kể từ tobe)

Khẳng định

S + am/is/are + O

I’m a nội dung writer. (Tôi là nhân viên cấp dưới phát hành nội dung)

Khẳng định

S + am/is/are + V_ing + …

I am doing my homework. (Tôi đang khiến bài xích tập dượt về nhà).

Phủ định

S + am/is/are not + O

He is not a bad guy. (Anh ấy ko hề tệ).

Phủ định

S + am/is/are not + V_ing + …

She is not cooking lunch. (Cô ấy đang được ko nấu nướng bữa trưa)

Nghi vấn

Am/is/are + S + O?

Are you ready? (Bạn tiếp tục sẵn sàng chưa?)

Nghi vấn

Am/Is/Are + S + V_ing + …?

Are you going home? (Bạn đem đang được về căn nhà không?)

Phân biệt cách sử dụng thời điểm hiện tại đơn - thời điểm hiện tại tiếp diễn

Cách sử dụng thì thời điểm hiện tại đơn và tiếp nối. (Ảnh: Internet)

Hiện bên trên đơn

(Present Simple Tense)

Hiện bên trên tiếp diễn

(Present Continuous Tense)

Diễn miêu tả 1 hành vi xẩy ra thông thường xuyên, lặp lên đường tái diễn bám theo quy luật, thói thân quen.

He learns English everyday at 8 o’clock. (Anh ấy học tập giờ anh thường ngày khi 8h).

Diễn miêu tả hành vi đang được xẩy ra và kéo dãn ở thời điểm hiện tại.

I am doing my homework. (Tôi đang khiến bài xích tập dượt về nhà).

Diễn miêu tả 1 thực sự phân minh, chân lý.

Water boils at 100 degrees Celsius. (Nước sôi ở nhiệt độ phỏng 100 phỏng C).

Phàn nàn về 1 hành vi nào là này thường xuyên xẩy ra.

He is always going to tát work forgetting to tát bring documents. (Anh ấy luôn luôn quên đem tư liệu Lúc lên đường làm).

Diễn miêu tả 1 chương trình, thời hạn biểu, plan tiếp tục biết trước. (Thì thời điểm hiện tại đơn đem ý nghĩa sâu sắc tương lai)

The English lesson starts at 7 o’clock tomorrow morning. (Tiết học tập Tiếng Anh chính thức khi 7h sáng sủa mai).

 

Xem tăng rất đầy đủ 13 thì bên trên đây: [Chi tiết] 13 thì vô giờ anh: Công thức, cách sử dụng & tín hiệu nhận biết?

Dấu hiệu nhận ra 2 thì thời điểm hiện tại đơn và thời điểm hiện tại tiếp diễn

Dấu hiệu nhận ra thì thời điểm hiện tại đơn và tiếp nối. (Ảnh: Internet)

Hiện bên trên đơn

(Present Simple Tense)

Hiện bên trên tiếp diễn

(Present Continuous Tense)

Trong câu đem những trạng kể từ chỉ tần suất như: 

always (luôn luôn)

often (thường xuyên) 

usually (thông thường) 

sometimes (thỉnh thoảng) 

every day/ week, month (mỗi ngày/ tuần/ tháng), v.v…

Trong câu đem những trạng kể từ chỉ thời gian:

now (hiện ni, ngay lập tức khi này)

at present (hiện tại) 

at the moment (tại thời khắc này), 

right now (ngay bây giờ), v.v… 

các động kể từ đem tính đề xuất, khẩu lệnh như: look, listen, be quiet, v.v…

Cách phân chia động kể từ V-inf - V(s/es) - V(ing)

Một trong mỗi kỹ năng cần thiết nhằm triển khai bài xích tập dượt thì thời điểm hiện tại đơn và tiếp nối đúng là ghi ghi nhớ cơ hội phân chia động kể từ của 2 thì này. quý khách cần thiết tóm được cách tăng s/es vô thì thời điểm hiện tại đơn và cơ hội tăng "-ing" vô thì thời điểm hiện tại tiếp nối.

Chủ ngữ 

(Đại kể từ nhân xưng)

Hiện bên trên đơn

(Present Simple Tense)

V tobe / V thường

Hiện bên trên tiếp diễn

(Present Continuous Tense)

I

am/ V-inf (nguyên thể)

am + Ving

You

are/ V-inf (nguyên thể)

are + Ving

We, they

are/ V-inf (nguyên thể)

are + Ving

He, she,it

is/ V-s/es (1)*

is + Ving

(1)* Cách tăng (s/es) mang đến động kể từ lên đường với công ty ngữ ngôi 3 số không nhiều (he, she, it):

Dạng động từ

Cách chia

Ví dụ

Kết giục vị -o, -s, -z, -ch, -x, -sh, -ss

Thêm (es)

choose => chooses 

pass => passes 

watch => watches

mix => mixes.

Kết giục vị một phụ âm + -y

Đổi (y) => (i) + (es)

study => studies

carry => carries

Kết giục vị một vẹn toàn âm + -y

Giữ vẹn toàn (y) + (s)

play => plays

obey => obeys

Động kể từ bất quy tắc: Have

Đổi thành: has

 

(2)* Cách tăng (ing) mang đến động kể từ ở thì tiếp diễn

Dạng động từ

Cách chia

Ví dụ

Kết giục vị (-e)

Bỏ (-e) tăng (-ing)

choose => choosing

Kết giục vị một phụ âm (-ie)

Đổi (-ie) => (y) + (ing)

lie => lying

Kết giục vị 1 vẹn toàn âm + 1 phụ âm và có một âm tiết

Nhân song phụ âm cuối và tăng (-ing)

win => winning

cut => cutting

Động kể từ đem nhiều hơn thế 2 âm tiết & vệt nhấn âm rớt vào âm tiết cuối cùng

Xem thêm: đề cương ôn tập toán 9 học kì 2 violet

Nhân song phụ âm cuối và tăng (-ing)

permit => permitting

(per’mit)

Một số tình huống quan trọng của thời điểm hiện tại đơn và thời điểm hiện tại tiếp diễn

Hiện bên trên đơn

(Present Simple Tense)

Hiện bên trên tiếp diễn

(Present Continuous Tense)

 

Một số động kể từ chỉ hành vi (action verb) như know, understand, v.v…hoặc thể hiện tại sự yêu thương ghét bỏ như love, lượt thích, hate, v.v… ko sử dụng ở thì thời điểm hiện tại tiếp nối.

S + always + V 

Ý nghĩa: Diễn miêu tả những việc thông thường xuyên thực hiện, xẩy ra và hầu hết đem nghĩa xấu đi.

VD: He always goes to tát school late.

S + always + Ving

Ý nghĩa: Diễn miêu tả những việc xẩy ra liên tiếp với gia tốc cao hơn nữa thường thì và phần nhiều đem nghĩa xấu đi.

VD: She is always forgetting her bag.

 

Have: Không dùng “have” ở thì thời điểm hiện tại tiếp nối với tức thị chiếm hữu.

VD: 

Câu đúng: I have a luxury bag

Câu sai: I am having a luxury bag.

To be selfish

Ý nghĩa: Nói về kiểu cách hành xử của một người ngay lập tức khi bại.

VD: He is selfish, through and through.

(Cậu tớ là đặc biệt ích kỷ, khi nào thì cũng như vậy).

Tobe + being selfish

Ý nghĩa: Nói về kiểu cách hành xử của một người ngay lập tức khi bại.

VD: It’s surprised that to tát bầm that the boy is being sánh selfish.

(Tôi kinh ngạc vì thế cậu bé xíu đang được hành xử vượt lên trước ích kỷ).

>> Chi tiết những thì hiện tại tại: Tổng hợp ý 4 thì: Thì thời điểm hiện tại đơn tiếp nối hoàn thành xong vô giờ anh

Bài tập dượt thì thời điểm hiện tại đơn và thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

Trên đó là phần đối chiếu nhận ra 2 thì thời điểm hiện tại cơ bạn dạng, chúng ta cũng có thể học tập tăng ngữ pháp được tổ hợp bên trên Monkey Stories nằm trong bé xíu nhằm nâng lên trình độ chuyên môn. Bây giờ, hãy nằm trong ôn tập dượt thì thời điểm hiện tại đơn và tiếp với những bài xích tập dượt phân chia động kể từ sau đây nhé!

Bài tập dượt thì thời điểm hiện tại đơn và tiếp nối. (Ảnh: Internet)

Bài 1: Cho dạng chính của động kể từ mang đến sẵn

1. The train (leave) at 8 p.m.

2. Minh (go) to tát a new school next term.

3. Does Tri (play) football?

4. Where (do) they work?

5. Does Minh (work) at Bach Mai Hospital?

6. Linh (be) a student.

7. I (work) in Hồ Chí Minh City for the next week.

8. When I (get) trang chủ my mother (cook) dinner.

9. The human toàn thân (contain) 206 bones.

10. He (drive) to tát work every day.

Bài 2: Cho dạng chính của động kể từ vô ngoặc

1. Where’s John? He ______ (listen) to tát a new CD in his room

2. Don’t forget to tát take your umbrella with you to tát London. You know it always ______ (rain) in England.

3. Jean______ (work) hard all day but she ______ (not work) at the moment.

4. Look! That boy ______ (run) after the bus. He wants to tát ______ (catch) it.

5. He ______ (speak) German sánh well because he ______ (come) from Germany.

6. Shh! The quấn ______ (come). We _____ (meet) him in an hour and nothing is ready!

7._______ you usually go away for Christmas or _____ you _____ (stay) at home?

8. She ______ (hold) some roses. They ______ (smell) lovely.

9. Oh! Look it! That ______ (snow) again. It’s always _______ (snow) in this country.

10. Mary ______ (swim) very well, but she _______ (not run) very fast.

11. ______________your students (play)__________soccer every afternoon?

12. He (go)_____________to bed at 11.30 p.m.

13. They (go)___________home and (have)___________lunch.

14. ___________he (play)__________sports?

15. He (teach)_______________English in a big school in town.

16. Everyday she (go)____________to work by xe đạp.

17. We usually (read)_________books, (listen)_________to music or (watch)_______TV.

18. Sometimes, I (play)__________badminton.

19. Ann (like)____________her job very much.

20. ___________your mother (walk)_________to the market?

Bài 3: Sắp xếp và viết lách lại câu phù hợp ở thì thời điểm hiện tại đơn và thời điểm hiện tại tiếp diễn

1. Minh/ wash / her hair/now.

2. Ha and Mai/ listen/ music/ to tát.

3. Rain/ it/ very hard.  

4. English/ learn/ I.    

5. Your father/ watch/ TV?

6. What/ they/ do?   

7. My company/ the weekend/  at/ work/ don’t.

8. Never/ he/ cigarettes/ smoke. 

9. Usually/ at/ home/ go/ she/ 6 o’clock.

10. Live/ Hanoi/ you/ do/ in?

Bài 4: Sử dụng thì chính của động kể từ nhằm hoàn thành xong câu

1. We (have) ………… English lessons on Tuesday and Friday.

2. - Where is Phong?

    - I think he (read) ……….. in the library. 

3. Chau usually (listen)........... to tát the teacher in class, but she is not listening now; she (look) …………. out of the window.

4. If the pupils tự well at school, they (receive) ………… scholarships.

5. Who (play) ……….. music upstairs? It’s really noisy.

6. It (start) ……….. rainy on our way trang chủ, but luckily I had my umbrella in my bag.

7. I wasn't sure of my answer sánh I (guess) .............. I (be)............ right!

8. I (do) ………… my exercise now, but I can come and help you later.

Bài 5: Hoàn trở nên đoạn văn sau

It (0. be) is Sunday evening and my friends and I (1. be)....... at Jane's birthday các buổi party. Jane (2. wear)....... a beautiful long dress and (3. stand)....... next to tát her boyfriend. Some guests (4. drink)....... wine or beer in the corner of the room. Some of her relatives (5. dance)....... in the middle of the room. Most people (6. sit)....... on chairs, (7. enjoy)....... foods and (8. chat)....... with one another. We often (9. go)....... to tát our friends' birthday parties. We always (10. dress)....... well and (11. travel)....... by xe taxi. Parties never (12. make)....... us bored because we lượt thích them.

Bài 6: Chọn đáp án chính hoàn thành xong câu thì thời điểm hiện tại đơn hoặc thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

1. Lan … a teacher. (are/ is/ am)

2. My brother… football twice a week. (play/ plays/ is playing)

3. My mother and my sister normally… dinner at 6.30 pm. (eat/ is eating/ are eating)

4. The flight… at 7.30 am every Monday. (is starting/ start/ starts)

5. I… breakfast every morning. (don’t have/ has/ am having)

6. She wonders what… (is happening/ happens/ are happening)

7. He… the newspaper. (don’t read, read, does not read)

8. I… you’re right. (thinks/ thinking/ don’t think)

9. What tự you… at the weekend? (do/ doing/ does)

10. I… at the moment. (study/ studying/ am studying)

Luyện tập dượt thêm: Bài tập dượt (bt) thì thời điểm hiện tại đơn và thời điểm hiện tại tiếp nối (CÓ ĐÁP ÁN)

Đáp án bài xích tập dượt thời điểm hiện tại đơn và tiếp diễn

Đáp án bài xích tập dượt thì thời điểm hiện tại đơn và tiếp nối. (Ảnh: Internet)

Bài 1:

1/ Leaves; 2/ is going; 3/ Play; 4/ do; 5/ work; 6/ is; 7/ am working; 8/ get… is cooking; 9/ contains; 10/ drives.

Bài 2:

1. ‘s listening                                                     11. Do ... play

2. is raining                                                        12. goes

3. Works, Is not working                                13. go - have 

4. ‘s running, wants                                         14. Does ... play 

5. Speaks, comes                                              15. teaches 

6. Is coming, ‘re meeting                               16. goes 

7. Do, Go, tự, stay                                             17.read - listen - watch;

8. ‘s holding, smell                                           18. play 

9. ‘s snowing, snows                                        19. likes

10. Swims, doesn’t run                                    đôi mươi. Does ... walk

Bài 3:

1. Minh is washing her hair now.

2. Ha and Mai are listening to tát music.

3. It is raining very hard.

4. I am learning English.

5. Is your father watching TV?

6. What are they doing?

7. My company don’t work at the weekend.  

8. He never smokes cigarettes.

9. She usually goes trang chủ at six o’clock.

10. Do you live in Hanoi?

Bài 4:

1. have                                               5. ‘s playing

2. is reading                                     6. starts                                      

3. listens - is looking                      7. guess - am 

4. receive                                          8. am doing                                                                        

Bài 5:

0. is                                       6. are sitting                                 12. make

1. are                                     7. enjoying

2. is wearing                       8. chatting

3. standing                         9. go

4. are drinking                   10. dress

5. are dancing                    11. travel

Xem thêm: luyện nói nghị luận về một đoạn thơ bài thơ violet

Bài 6: 

1/ is; 2/ plays; 3/ eat; 4/ starts; 5/ don’t have; 6/ is happening; 7/ does not read; 8/ don’t think; 9/ do; 10/ am studying.

Thì hiện bên trên đơn và thời điểm hiện tại tiếp diễn là 2 thì cơ bạn dạng tuy nhiên vô cùng cần thiết, bạn làm việc cần thiết nắm rõ 2 thì này nhằm học tập chất lượng tốt những phần ngữ pháp thời thì không ngừng mở rộng. Tổng hợp ý kỹ năng và bài xích tập dượt bên trên trên đây chắc hẳn rằng tiếp tục khiến cho bạn vượt lên 2 thì đơn giản dễ dàng.