so sánh hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Bên cạnh những group kể từ vựng ghi điểm, định nghĩa về những thì nhập Tiếng Anh cũng là 1 trong những hướng nhìn ngữ pháp cần thiết các bạn tránh việc bỏ dở. Khi nhắc đến một hành vi xẩy ra nhập quá khứ, nhiều lúc các bạn sẽ do dự rằng” “Liệu hành vi được nói đến nhập bài xích này nên được phân chia ở thì Hiện bên trên trả thành hoặc thì Hiện bên trên hoàn thành xong tiếp diễn?”

Để giúp cho bạn nắm vững về cấu hình tương tự cách sử dụng đích thị của những mái ấm điểm ngữ pháp này, nội dung bài viết tiếp sau đây tiếp tục thể hiện bảng đối chiếu cụ thể kể từ định nghĩa, cấu hình cho tới cách sử dụng của nhị thì này. Từ cơ, các bạn sẽ sở hữu ánh nhìn tổng quát tháo rộng lớn về nhị kể từ này nhằm mục đích tránh khỏi những tội tình ko xứng đáng sở hữu nhé.

Bạn đang xem: so sánh hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Định nghĩa thì Hiện bên trên hoàn thành xong và Hiện bên trên hoàn thành xong tiếp diễn

Hiện bên trên trả thànhHiện bên trên hoàn thành xong tiếp diễn
Thì Hiện bên trên hoàn thành xong (Present perfect tense) dùng làm biểu diễn mô tả một hành vi, vấn đề chính thức nhập quá khứ, kéo dãn cho tới thời điểm hiện tại nhưng mà ko nhắc nhở lại thời hạn ra mắt hành vi cơ nữa. 

Ví dụ:
They

have eaten the pizza.
She has lived in Ha Long since she was a little girl. 
Thì Hiện bên trên hoàn thành xong tiếp tục (Present perfect continuous tense) được dùng nhằm chỉ vấn đề xẩy ra nhập quá khứ tuy nhiên vẫn tồn tại kế tiếp ở thời điểm hiện tại và hoàn toàn có thể vẫn tồn tại tiếp tục nhập sau này. Thì này nhấn mạnh vấn đề thời hạn xẩy ra vấn đề.

Ví dụ:
I

have been studying at this school for 3 years.
I am very tired now because I have been working hard for 8 hours.

Sự không giống nhau thân thiết thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong tiếp tục với thì thời điểm hiện tại trả thành: Thì Hiện bên trên hoàn thành xong tiếp tục nhấn mạnh vấn đề sự tiếp tục kéo dãn của hành vi kể từ quá khứ cho tới thời điểm hiện tại. Trong Khi cơ, Thì Hiện bên trên hoàn thành xong có công năng nhấn mạnh vấn đề thành quả của hành vi bên trên thời khắc thời điểm hiện tại.

Phân biệt công thức thì Hiện bên trên hoàn thành xong và thì Hiện bên trên hoàn thành xong tiếp diễn

Loại câuHiện bên trên Hoàn thànhHiện bên trên hoàn thành xong tiếp diễn
Thể khẳng địnhS + have/ has + V3/ed + (object)

Ví dụ: My aunt has just bought a house.

S + have/has + been + V-ing + (object).

Ví dụ: I have been waiting here for over 4 hours!

Thể phủ địnhS + have/ has + NOT +  V3/ed + (O)

Ví dụ: Anna has not finished her homework yet. 

S + have/ has + not + been + V-ing

Ví dụ: They haven't been playing đoạn phim games since last month.

Câu nghi ngại vấn(Yes/No Question)Have/ Has + S + V3/ed + (object)?

Câu trả lời:
Yes, S+ have/ has.
No, S + haven’t/ hasn’t.

Ví dụ: Have your parents ever visited Korea? Yes, they have.

Have/ has + S + been + V-ing?

Câu trả lời:
Yes, S + has/have.
No, S + has/have + not.

Ví dụ: Has he been working at that school for three years?

Câu nghi ngại vấn (WH- question) When/Where/Why/What/How + have/ has + S + (not) + V3/ed + (O)?

Ví dụ: Why hasn’t that customer called us?

When/Where/Why/What/How + + have/ has + S + been + V-ing + (O)?

Ví dụ: What have you been doing for the last 1 hour?

Dấu hiệu nhận thấy thì Hiện bên trên hoàn thành xong và thì Hiện bên trên hoàn thành xong tiếp diễn

Loại câuHiện bên trên trả thànhHiện bên trên hoàn thành xong tiếp diễn 
Dấu hiệu nhận biết Khi nhập câu xuất hiện tại những trạng kể từ chỉ thời hạn nhập sau này kèm cặp thời khắc xác lập như:

- For + khoảng chừng thời hạn cho tới thời điểm hiện tại (for a long time, for 2 years)
- Since + khoảng chừng thời hạn cho tới thời điểm hiện tại (since 2000, since 1975)
- Just
- Already
- Before
- Yet
- Ever / Never
- Recently / In recent years / Lately
- Until now / Up lớn now / So far

Thì sau này hoàn thành xong thông thường được sử dụng kèm cặp với những cụm kể từ như:

- For + khoảng chừng thời hạn cho tới thời điểm hiện tại (for a long time, for 2 years)
- Since + khoảng chừng thời hạn cho tới thời điểm hiện tại (since 2000, since 1975)
- All day long 
- All the morning/ afternoon 
- All her/ his lifetime 
- How long…?

2. Cách người sử dụng thì Hiện bên trên hoàn thành xong và Hiện bên trên hoàn thành xong tiếp diễn

Đối với thì Hiện bên trên hoàn thành xong (Present perfect tense)

Để nắm vững cách thức vận dụng đúng đắn cho tới thì Hiện bên trên hoàn thành xong, bạn cũng có thể người sử dụng trong mỗi tình huống sau: 

Cách dùngVí dụ
Diễn mô tả những hành vi đang được xẩy ra ở nhập quá khứ, hành vi cơ kế tiếp xẩy ra ở thời khắc thời điểm hiện tại và hoàn toàn có thể vẫn tiếp tục nhập sau này.Don’t force her lớn eat, she’s had dinner already.
Đề cập cho tới một hành vi xẩy ra lặp chuồn tái diễn rất nhiều lần nhập quá khứ.David has written five books and is working on another one. 
Diễn mô tả một hành vi nào là cơ xẩy ra bên trên thời khắc nhập quá khứ tuy nhiên ko rõ ràng thời hạn lúc nào.Someone has taken my seat.
Nói cho tới những tay nghề, thưởng thức của người nào cơ (so sánh rộng lớn nhất và những cụm The first/ last/ second… )She is the smartest girl I have ever met.
This is the first time I have watched this movie.
Diễn mô tả những hành vi xẩy ra bên trên thời khắc nhập quá khứ tuy nhiên nhằm lại những tín hiệu hoặc kết quả của chính nó hoàn toàn có thể thấy rõ ràng ở thời khắc hiện tại tạiMany people have died from Covid-19 recently. 

Đối với thì Hiện bên trên hoàn thành xong tiếp tục (Present perfect continuous tense) 

Để nắm vững cách thức vận dụng đúng đắn cho tới thì Hiện bên trên hoàn thành xong tiếp tục, bạn cũng có thể người sử dụng trong mỗi tình huống sau:

Cách dùngVí dụ
Dùng nhằm biểu diễn mô tả hành vi xẩy ra kể từ nhập quá khứ, kéo dãn liên tiếp cho đến thời điểm hiện tại. Tính liên tiếp của hành vi được nhấn mạnh vấn đề.I have studied English for 10 years.
Diễn mô tả hành vi đang được xẩy ra, tuy nhiên mới chỉ kết đốc và thành quả của hành vi này vẫn hoàn toàn có thể thấy được và sở hữu hiệu quả cho tới thời điểm hiện tại.She is very sad because she has been waiting for him for 2 hours.

undefined

DOWNLOAD NGAY

3. Bài tập luyện thích nghi với thì Hiện bên trên trả thành

Exercise 1: Chia động kể từ nhập ngoặc 

1. My mother (not/ play) ……………… any sport since last year.

2. I’d better have a shower. I (not/have) ……………… one since Monday.

3. Lan doesn’t live with her family now and we (not/see) ……………… each other for five years.

4. I …………… just (realize) …………… that there are only five weeks lớn the over of term.

5. Thuy (finish) ……………… reading three books this week.

6. We ……………… (be) in London many times.

7. It is the second time I ……………… (travel) Da Lat.

Exercise 2: Tìm lỗi sai và sửa lại cho tới đúng 

1. I haven’t cutted my hair since last May.

.…………………………………………..……………..……………..

2. My mother has not working as a teacher for almost 5 years.

.…………………………………………..……………..……………..

3. The lesson haven’t started yet.

.…………………………………………..……………..……………..

4. Has the dog eat yet?

.…………………………………………..……………..…………….

5. I am worried that I still hasn’t finished my housework yet.

.…………………………………………..……………..……………..

6. I have just decided lớn start working next week.

.…………………………………………..……………..……………..

7. Long has been at his computer since seven hours.

.…………………………………………..……………..……………..

8. Thao hasn’t received any good news since a long time.

.…………………………………………..……………..……………..

9. My brother hasn’t played any sport for last year.

.…………………………………………..……………..……………..

10. I’d better have a shower. I hasn’t hadone since Sunday.

.…………………………………………..……………..……………..

Exercise 3: Sắp xếp những kể từ nhằm ghép trở thành câu trả chỉnh 

1. We/ play /tennis/ 4 years.

.…………………………………………..……………..……………..

2. She/ go/ the library/ today.

.…………………………………………..……………..……………..

3. My brother/ move/ a new house/ near/ his girlfriend’s flat.

.…………………………………………..……………..……………..

4. Her teacher/ not/ explain/ this lesson /yet.

.…………………………………………..……………..……………..

5. This/ good/ film/ I/ ever/ watch.

.…………………………………………..……………..……………..

6. Quan/ just/ leave/ office/ 3 hours.

.…………………………………………..……………..……………..

7. They/ write/ a report/ since/ last Sunday?

.…………………………………………..……………..……………..

8. you / answer / the question 

.…………………………………………..……………..……………..

Xem thêm: luyện nói nghị luận về một đoạn thơ bài thơ violet

9. Tony / lock / the door 

.…………………………………………..……………..……………..

Đáp án

Exercise 1: Chia những động kể từ nhập ngoặc 

1. hasn’t played

2. haven’t had

3. hasn’t seen

4. have just realized

5. has finished

6. have been

7. have traveled

Exercise 2: Tìm lỗi sai và sửa lại cho tới đúng 

1. cutted → cut
2. working → worked
3. haven’t → hasn’t
4. eat → eaten
5. hasn’t → haven’t
6. Không sai
7. since → for
8. since → for
9. for → since
10. hasn’t → haven’t

Exercise 3: Sắp xếp những kể từ nhằm ghép trở thành câu trả chỉnh 

1. We have played tennis for 4 years.

2. She has gone lớn the library today.

3. My brother has moved lớn a new house near his girlfriend’s flat.

4. Her teacher hasn’t explained this lesson yet.

5. This is the good film I have ever watched.

6. Quan has just left the office for 3 hours.

7. Have they written a report since last Sunday?

8. Have you answered the question?

9. Has Tony locked the door?

4. Bài tập luyện thích nghi với thì Hiện bên trên hoàn thành xong tiếp diễn

Exercise 1: Chia động kể từ nhập ngoặc nhập những câu sau

1. I …………… English for 5 years. (study)

2. They …………… talking for the last hour. (talk)

3. He …………… for one hour.(swim)

4. It …………… since last night. (rain)

5. Linda (work) …………… here for six years.

6. We (study) ……………  all day.

7. They (live) …………… in the USA for 5 months.

8. June (go) …………… lớn the supermarket every weekend for years.

9. They (not/exercise) …………… enough.

10. I (not/drink) ……………. enough water, that's why I feel tired.

Exercise 2: Tìm lỗi sai và sửa lại cho tới đúng

1. My older brother have been working since noon.

2. My mom have been writing lớn bầm since last summer due lớn her busy schedule.

3. I has been cleaning my house the whole day, ví i am very tired now.

4. Everyone have been waiting for them for hours.

5. It’s midnight now, someone next door have been singing since 11pm.

Exercise 3: Hoàn trở thành những thắc mắc tiếp sau đây ở thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong tiếp diễn 

1. How long ……………………………………. for us? (you | wait) 

2. What ……………………………………. since she returned? (Helen | do) 

3. How long ……………………………………. English? (you | learn)

4. How long ……………………………………. in the garden? (she | work)

5. ……………………………………. my computer again? (You | use)

6. Mel looks really tired. ……………………………………. all night? (she | work)

Đáp án

Exercise 1: Chia những động kể từ nhập ngoặc 

1. have been studying
2. have been talking
3. has been swimming
4. has been raining
5. has been working
6. have been studying
7. have been living
8. has been going
9. haven’t been exercising
10. haven’t been drinking

Exercise 2: Tìm lỗi sai và sửa lại cho tới đúng 

1. have ⟶ has.

2. have ⟶ haven’t.

3. has ⟶ have.

4. have ⟶ has.

5. have ⟶ has.

Exercise 3: Hoàn trở thành những thắc mắc tiếp sau đây ở thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong tiếp diễn 

1. How long have you been waiting for us? 

2. What has Helen been doing since she returned?

3. How long have you been learning English?

4. How long has she been working in the garden?

5. Have you been using my computer again

6. Mel looks really tired. Has she been working all night?

Chuẩn bị cho tới bài xích thi đua IELTS nằm trong IDP!

Dành thời hạn ôn luyện cho tới phần tranh tài IELTS ngay lập tức kể từ sớm là 1 trong những trong mỗi nhân tố tiên quyết nhằm thành công xuất sắc, quan trọng đặc biệt nếu khách hàng đang được trau dồi tài năng thực hiện bài xích của tớ. Nếu mình thích demo mức độ tăng với những bài xích thi đua IELTS tận nhà, các bạn cũng hoàn toàn có thể xem thêm toàn cỗ kho khoáng sản IELTS của IDP nhằm thích nghi với cấu hình bài xích thi đua và mạnh mẽ và tự tin đoạt được điểm tối đa nhập bài xích đánh giá của tớ. 

Đừng quên dành riêng thời hạn nhìn qua kho khoáng sản IELTS sẵn sở hữu của IDP nhằm sẵn sàng đảm bảo chất lượng rộng lớn. Các tư liệu cung ứng được bao hàm Hội thảo sự khiếu nại IELTS, Khóa học tập luyện thi đua và tuyệt kỹ thực hiện bài xích kể từ những Chuyên Viên IELTS quốc tế!

Để update tăng những vấn đề tiên tiến nhất về kỳ thi đua IELTS, những bạn cũng có thể truy vấn và bám theo dõi livestream, vấn đề update mỗi ngày bên trên Fanpage IELTS IDPexternal icon và những nền tảng xã hội không giống của IDP như Youtube IELTS IDPexternal icon hoặc Tiktok IELTS IDPexternal icon.

Và khi chúng ta đang được sẵn sàng, hãy ĐK thi đua IELTS với IDP ngay lập tức hôm nay!

Xem thêm:

Xem thêm: tại sao các nst phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau

  • Phân biệt thì Hiện bên trên hoàn thành xong và Quá khứ đơn

  • Phân biệt thì Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp diễn

  • Phân biệt thì Tương lai tiếp tục và Tương lai trả thành