sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

I. SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ

- Từ bảng tuần trả những yếu tắc tao thấy, đầu chu kì yếu tắc đem thông số kỹ thuật electron là ns1, cuối từng chu kì yếu tắc đem thông số kỹ thuật electron là ns2np6

Bạn đang xem: sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

=> Cấu hình electron phần bên ngoài cùng của nguyên vẹn tử những yếu tắc nhập cùng một group A được lặp lên đường tái diễn sau từng chu kì

=> Chúng chuyển đổi một cơ hội tuần trả.

=> Chính sự biến thay đổi tuần trả electron lớp ngoài nằm trong của nguyên vẹn tử những yếu tắc Khi điện tích phân tử nhân tăng dần là nguyên vẹn nhân của sự việc chuyển đổi tuần trả tính hóa học những yếu tắc.

II. CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM A

- Số trật tự group = số electron hóa trị = số electron phần bên ngoài nằm trong.

- Sự chuyển đổi tuần trả về thông số kỹ thuật electron phần bên ngoài nằm trong của nguyên vẹn tử những yếu tắc Khi năng lượng điện phân tử nhân tăng dần dần đó là nguyên vẹn nhân của sự việc chuyển đổi tuần trả đặc điểm của những yếu tắc.

1. Nhóm IA (Nhóm Kim Loại kiềm)

- Gồm những nguyên vẹn tố: Li, Na, K, Rb, Cs, Fr

- Cấu hình e phần bên ngoài nằm trong chung: ns1 ⇒ Dễ nhường nhịn 1 electron nhằm đạt cấu tạo vững chắc và kiên cố của khí khan hiếm.

- Tính hóa học hoá học:

   + Tác dụng với oxi tạo ra oxít bazơ

   + Tác dụng với Phi kim tạo ra muối

   + Tác dụng với nuớc tạo ra hiđroxít + H2

2. Nhóm VIIA (Nhóm Halogen)

- Gồm những nguyên vẹn tố: F, Cl, Br, I, At

- Cấu hình e phần bên ngoài nằm trong chung: ns2np5 ⇒ Dễ nhận 1 electron nhằm đạt cấu tạo vững chắc và kiên cố của khí khan hiếm.

Xem thêm: đề kiểm tra 45 phút vật lý 9 chương 1

- Tính hóa học hoá học:

   + Tác dụng với oxi tạo ra oxít axít

   + Tác dụng với sắt kẽm kim loại tạo ra muối

   + Tác dụng với H2  tạo phù hợp hóa học khí.

3. Nhóm VIIIA (Nhóm khí hiếm)

- Gồm những nguyên vẹn tố: He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

- Cấu hình e phần bên ngoài nằm trong chung: ns2np6 (trừ He)

- Hầu không còn những khí khan hiếm ko nhập cuộc phản xạ hoá học tập, tồn bên trên ở dạng khí, phân tử chỉ 1 nguyên vẹn tử.

III. Cấu hình electron nguyên vẹn tử của những yếu tắc group B

Các yếu tắc group B: yếu tắc d và f (còn gọi là những sắt kẽm kim loại gửi tiếp)

- Cấu hình electron nguyên vẹn tử đem dạng : (n–1)dans2

- Số electron hóa trị = số electron lớp n + số electron phân lớp (n–1)d tuy nhiên ko bão hòa.

Đặt S = a + 2 , tao đem :

   + S ≤ 8 thì S = số trật tự group.

   + 8 ≤ S ≤ 10 thì yếu tắc ở group VIII B.

Xem thêm: soạn bài thực hành một số phép tu từ cú pháp

Sơ đồ vật tư duy: Sự chuyển đổi tuần hoàn vũ hình electron nguyên vẹn tử của những yếu tắc hóa học

Loigiaihay.com