sự điện li của nước ph chất chỉ thị axit bazo

Lý thuyết Sự năng lượng điện li của nước. pH. Chất thông tư Axit - bazơpH càng nhỏ thì hỗn hợp có tính axit càng lón. pH càng rộng lớn thì hỗn hợp có tính bazơ càng rộng lớn. Xem cụ thể Bài 1 trang 14 sgk chất hóa học 11Giải bài bác 1 trang 14 SGK Hóa học tập 11. Tích số ion của nước là gì và bởi từng nào ở 25 chừng C? Xem điều giải Bài 3 trang 14 sgk chất hóa học 11Giải bài bác 3 trang 14 SGK Hóa học tập 11. Chất thông tư axit-bazo là gì? Hãy cho biết thêm màu sắc của quỳ và phenolphtalen nhập dinh cơ dịch với những khoảng chừng pH không giống nhau? Xem điều giải Bài 5 trang 14 SGK Hóa học tập 11Tính độ đậm đặc H+, OH- và pH hỗn hợp HCl 0,10M và hỗn hợp NaOH 0,010M. Xem điều giải

Bài 6 trang 14 SGK Hóa học tập 11

Giải bài bác 6 trang 14 SGK Hóa học tập 11. Trong hỗn hợp HCl 0,010M, tích số ion của nước là

Xem điều giải