sự phát triển kinh tế và văn hóa thời trần

Tóm tắt mục 1. Tình hình kinh tế tài chính sau chiến tranhTóm tắt mục 1. Tình hình kinh tế tài chính sau cuộc chiến tranh chống quân xâm lăng Mông - Nguyên Xem cụ thể Tóm tắt mục 1. Đời sinh sống văn hoá thời TrầnTóm tắt mục 1. Đời sinh sống văn hoá thời Trần Xem cụ thể

Tóm tắt mục 2. Văn học tập thời Trần

Tóm tắt mục 2. Văn học tập thời Trần.

Xem cụ thể

Tóm tắt mục 3. giáo dục và đào tạo và khoa học tập - kinh nghiệm thời TrầnTóm tắt mục 3. giáo dục và đào tạo và khoa học tập - kinh nghiệm thời Trần Xem cụ thể

Tóm tắt mục 4. Nghệ thuật phong cách xây dựng và chạm trổ thời Trần

Tóm tắt mục 4. Nghệ thuật phong cách xây dựng và chạm trổ thời Trần

Xem cụ thể

Em hãy trình diễn vài ba đường nét về tình hình xã hội thời TrầnTừ tê liệt nêu phán xét về xã hội thời Trần sau cuộc chiến tranh phân hoá thâm thúy hơn trước đây cuộc chiến tranh. Xem lời nói giải

Tại sao văn học tập, khoa học tập, dạy dỗ thời Trần cải tiến và phát triển ?

Nhờ tê liệt, lực lượng những căn nhà văn, thơ ngày rộng rãi, sau những phiên kháng thành công lợi kinh tế tài chính cải tiến và phát triển, xã hội thanh bình, lực lượng trí thức nho học tập càng tăng kiêu hãnh, yêu thương quê nhà, non sông.

Xem lời nói giải

Nhận xét gì về tình hình văn hoá, dạy dỗ, khoa học tập, thẩm mỹ và nghệ thuật thời Trần ?Nhận xét về tình hình văn hoá, dạy dỗ, khoa học tập, thẩm mỹ và nghệ thuật thời Trần Xem lời nói giải Xã hội thời Trần đem những đẳng cấp nào là ?- Vương hầu, quý tộc càng ngày càng có rất nhiều ruộng khu đất (điền trang, thái ấp). Đây là đẳng cấp có rất nhiều độc quyền, đặc lợi, sở hữu những dịch vụ đa phần nhập cỗ máy tổ chức chính quyền ờ triều đình và những địa hạt. Xem lời nói giải

Tình hình tay chân nghiệp thời Trần thế nào ?

+ Thủ công nghiệp bởi tổ quốc quản ngại lí thẳng đặc biệt cải tiến và phát triển và không ngừng mở rộng nhiều ngành, nghề ngỗng : thực hiện thiết bị gốm tráng men, tết vải vóc, sản xuất tranh bị, đóng góp thuyền cút biển lớn...

Xem lời nói giải

Tình hình kinh tế tài chính nông nghiệp của Đại Việt sau cuộc chiến tranh.Nhà Trần ban thái ấp mang lại quý tộc... và tiến hành những giải pháp khuyến nông Xem lời nói giải

Sinh hoạt văn hóa truyền thống thời Trần được thể hiện nay như vậy nào?

Sinh hoạt văn hóa truyền thống thời Trần được thể hiện nay như vậy nào?

Xem lời nói giải

Hãy trình diễn vài ba đường nét về khoa học tập - kinh nghiệm thời Trần.Hãy trình diễn vài ba đường nét về khoa học tập - kinh nghiệm thời Trần. Em đem phán xét gì về tình hình đó? Xem lời nói giải Em cho biết thêm vài ba đường nét về tình hình văn học tập thời Trần.Em cho biết thêm vài ba đường nét về tình hình văn học tập thời Trần. Tại sao văn học tập thời Trần cải tiến và phát triển mạnh và ghi sâu lòng yêu thương nước, niềm kiêu hãnh dân tộc? Xem lời nói giải

Hãy reviews những đường nét khác biệt của thẩm mỹ và nghệ thuật phong cách xây dựng và chạm trổ thời Trần.

Hãy reviews những đường nét khác biệt của thẩm mỹ và nghệ thuật phong cách xây dựng và chạm trổ thời Trần.

Xem lời nói giải