Tại Sao Có Lễ Cúng 49 Ngày Cho Người Đã Mất, Lễ Cúng 49 Ngày

Tục cúng 49 ngày (hay còn gọi là chung thất) cho người chết là một nghi lễ vô cùng quan trọng đối với người đã khuất. Đó là 1 trong những ngày đặc biệt mà người còn sống luôn muốn làm cho tròn đạo đối với người đã khuất, đồng thời cầu mong cho người chết được về cõi an lành. Nghi lễ này diễn ra vào đúng ngày 49 sau khi người chết qua đời.

Tục cúng 49 ngày cho người đã khuất được người còn sống thực hiện một cách thành tâm và nghiêm túc. Phong tục này dựa trên thuyết nhân sinh của Phật giáo: Khi con người trút hơi thở cuối cùng thì hồn lìa khỏi xác. Sau khi lìa xác âm hồn sẽ trải qua 7 lần phán xét, mỗi lần 7 ngày thành 49 ngày phán xét dưới điện âm ty. Sau đó vong hồn được siêu thoát về nương nhờ cửa Phật. Lễ cúng chung thất – 49 ngày là một buổi lễ rất quan trọng để những người còn sống thương xót, tưởng nhớ đến người đã khuất. Trong buổi lễ này người còn sống làm lễ cầu siêu cho người đã khuất để vong linh người chết được siêu thoát về với cảnh giới an lành.

Bạn đang xem: Tại Sao Có Lễ Cúng 49 Ngày Cho Người Đã Mất, Lễ Cúng 49 Ngày

Tại sao phải cúng 49 ngày?

Kinh Địa táng nói rằng, người chết sau 49 ngày sẽ được tái sinh vào các cõi khác nhau. Các cõi ấy là: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a-tu-la, nhân và thiên. Gieo nhân nào gặt quả nấy, nếu khi còn sống tạo được nghiệp tốt, sống có tâm đức thì khi chết sẽ được về cảnh giới an lành. Còn ngược lại sẽ rơi vào cõi khổ, phải chịu báo ứng cho những điều xấu đã làm trên trần. Chính vì thế ngày cúng 49 ra đời để hướng các vong linh hướng về cái thiện cái tốt để được về với cõi an lành.

*

Cúng 49 ngày là một nghi lễ quan trọng với người đã khuất

Xem thêm: bài phát biểu chỉ đạo đại hội đoàn thanh niên

Ý nghĩa tục cúng 49 ngày cho người chết?

Ý nghĩa của phong tục cúng 49 ngày cho người chết: không phải con người chết là hết. Sau khi chết đi, thân thể này bị hủy hoại trên cõi trần, nhưng linh hồn người ấy vẫn tồn tại và đi vào các cõi nghiệp nhân tương ứng mà người đó đã gieo tạo khi còn sống. Đối với những người sau 49 ngày đã được quyết định về cõi nào thì lễ cúng 49 ngày là dịp để thể hiện tình cảm thương tiếc và tưởng nhớ đến người chết. Đối với những người sau 49 ngày chưa quyết được tái sinh về cõi nào thì việc cúng cầu siêu ngày ngày lễ 49 ngày có ý nghĩa nhắc nhở những người quá cố hướng tâm về cái thiện, thiết tha hướng về những điều tốt đẹp để được tái sinh về cảnh giới tốt hơn.

Sau 49 ngày coi như phiên tòa phán xét đã xong, người nào được phán về cõi nào sẽ tái sinh ở cõi ấy. Làm lễ cúng 49 ngày chính là tạo công đức cho người đã khuất, nhất định phải làm trong 49 ngày.

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 138

Cúng 49 ngày là một dấu mốc quan trọng của người chết. Đây là một ngày đặc biệt quan trọng và có ý nghĩa lớn đối với người đã khuất, để người đã khuất hướng tâm về cái thiện và được về cảnh giới an lành, tốt đẹp. Chính vì thế, những người còn sống phải tổ chức ngày cúng ngày một cách trang nghiệm và thành tâm để người chết được về với cảnh giới an lành.