the only thing that kept us out of prison was the way he spoke the local dialect

The only thing that kept us out of prison was the way he spoke the local dialect.

Bạn đang xem: the only thing that kept us out of prison was the way he spoke the local dialect

A. The way he spoke the local dialect was unique.

B. We were sent đồ sộ prison because he spoke only one dialect.

C. We sent him đồ sộ prison because he spoke the local dialect.

D. But for his command of the local dialect, we would have been put in prison.

Đáp án D

Tiếng anh cho tất cả những người chính thức Moonbook 200.000đ 149.000đ
Combo sách học tập giờ anh tiếp xúc cơ bạn dạng cho tất cả những người mới mẻ chính thức moonbook 300.000đ 149.000đ
Sổ tay tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh Moonbook cỡ A5 100.000đ 59.000đ

Xem thêm: đề thi học kì 1 lớp 10 môn toán cơ bản

Sách thiết kế Python cơ bạn dạng, cho tất cả những người mới mẻ chính thức Moonbook

150.000đ 99.000đ

XEM THÊM SÁCH ID

Sách 25 đề ôn đua Reviews năng lượng 2024, ĐHQG TP.TP HCM - moonbook 149.000đ 250.000đ
Sách Tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh cô Trang Anh bạn dạng tiên tiến nhất Moonbook 200.000đ 179.000đ
Sách - Sổ tay kể từ vựng giờ anh bám theo chủ thể ôn đua thpt 79.000đ 49.000đ

Xem thêm: non sông việt nam có trở nên tươi đẹp được hay không

Sổ tay tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh Moonbook cỡ A5

100.000đ 59.000đ

XEM THÊM SÁCH ID