Tiểu Sử Thầy Thích Bửu Chánh Và Tất Cả Bài Giảng (Mới Nhất 2019)

Hổ khẩu thường trú: Thiền Viện Phước Sơn, Đồi Lá Giang, Khu phố Tân Cang, Phường Phước Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

VĂN BẰNG VÀ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

1. Văn bằng:

Bạn đang xem: Tiểu Sử Thầy Thích Bửu Chánh Và Tất Cả Bài Giảng (Mới Nhất 2019)

1.1. Cử nhân:

a. Chuyên ngành Phật học (hệ chính quy)

Thời gian đào tạo: 4 năm (1988-1992)

Nơi đào tạo: Trường Cao Cấp Phật Học Việt Nam cở sở 2

Tên luận văn: Đức Phật lịch sử và Đức Phật tôn giáo

b. Chuyên ngành sử học (hệ không chính quy)

Thời gian đào tạo: 4 năm (1985-1989)

Nơi đào tạo: Trường Đại Học Tổng Hợp TP.HCM

c. Chuyên ngành ngữ văn: (hệ không chính quy)

Thời gian đào tạo: 4 năm (1986-1990)

Nơi đào tạo: Trường Đại Học Tổng Hợp TP.HCM

d. Chuyên ngành anh ngữ: (hệ không chính quy)

Thời gian đào tạo: 2 năm (1990-1992)

Đại Học Đại Cương

Nơi đào tạo: Trường Đại Học Tổng Hợp TP.HCM

1.2. Cao học

Chuyên ngành Sử Học

Thời gian đào tạo: 2 năm (1989-1991)

Nơi đào tạo: Viện Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn

Tên luận văn: Thời kỳ du nhập Phật giáo Việt Nam

Xem thêm: đề cương ôn tập toán 9 học kì 2 violet

1.3. Thạc sĩ: (MA)

Chuyên ngành Phật Học

Thời gian đào tạo: 2 năm (1995-1997)

Nơi đào tạo: Trường Đại học Delhi India

1.4. Thạc sĩ: (MPhil)

Chuyên ngành Phật Học

Thời gian đào tạo: 2 năm (1997-1999)

Nơi đào tạo: Trường Đại học Delhi India

Tên luận văn: Giáo lý Tứ Diệu Đế trong Kinh Pháp Cú

1.5. Tiến sĩ

Chuyên ngành Phật Học

Thời gian đào tạo: 4 năm (1999-2003)

Nơi đào tạo: Trường Đại học Delhi, India

Tên luận văn: Nghiên cứu phân tích giáo lý Phật giáo trong Kinh Milindapanho.

1.6. Các bằng cấp khác:

Certificate in Chinese (1 năm)Diploma in chinese (1 năm)Certificate in Pāli (1 năm)Diploma in Pāli (1 năm)

Nơi đào tạo: Trường Đại học Delhi, India

1.7. Trình độ ngoại ngữ

Sinh ngữ: Anh

Cổ ngữ: Pāli

Trình độ khả năng sử dụng: Trung bình

Xem thêm: chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản

1.8. Các khóa đào tạo ngắn hạn:

Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (2019-2020)

Nơi đào tạo: Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM

II. Kinh nghiệm giảng dạy và làm việc

1993-1995: Giảng dạy Kinh Nguyên Thủy (hệ Pāli) tại Trường Trung Cấp Phật Học Bình Dương, Đồng Nai, Tiền Giang.2003 đến nay: Giảng dạy Abhidhamma tại Trường Cao Trung Phật Học Đại Tòng Lâm, Bà Rịa Vũng Tàu.2005 đến nay: Giảng dạy môn cổ ngữ Pāli, Abhidhamma, Kinh Trung Bộ, nghệ thuật diễn giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM2007 đến nay: Giảng dạy Abhidhamma tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế.2018 - 2020: Hướng dẫn Luận văn Thạc sĩ Phật học tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCMQuá trình công tác (thời gian, chức vụ, nơi công tác):2005 đến nay: Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM2006 - 2008: Phó khoa Pāli Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM2007 đến nay: Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế.2008 đến nay: Trưởng khoa Pāli Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM2010 đến nay: Phó Viện Trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM