thông tư 40/2016/tt btc ngày 1/3/2016

STT

Tên văn bản

Bạn đang xem: thông tư 40/2016/tt btc ngày 1/3/2016

Đơn vị
chủ trì

CTCT của Bộ

 

Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 1/3/2016 Sửa thay đổi , bổ sung cập nhật một trong những điều của Thông tư  số 161/2012/TT-BTC ngày 02 mon 10 thời điểm năm 2012 của Sở tài chủ yếu quy quyết định chính sách trấn áp , thanh toán những khoản chi ngân sách nước non qua chuyện ngân khố ngôi nhà nước

KBNN

Ngoài CTCT

 

Thông tư số 40/2016/TT-BTC ngày 1/3/2016 Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một trong những điều của thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27 mon 11 năm 2008 của BTC chỉ dẫn vận hành và trấn áp khẳng định chi ngân sách nước non qua chuyện ngân khố nước non và một trong những biểu khuôn mẫu tất nhiên thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10 mon 01 năm trước đó của BTC chỉ dẫn triển khai kế toán tài chính nước non vận dụng cho tới khối hệ thống vấn đề vận hành Ngân sách và ngân khố nước non ( TABMIS)

KBNN

Ngoài CTCT

 

Thông tư số 42/2016/TT-BTC ngày 1/3/2016 quy quyết định về phí kiểm quyết định chống cháy trị cháy

Vụ CST

X

 

Thông tư số 43/2016/TT-BTC ngày 3/3/2016 sửa thay đổi Thông tư số 116/2014/TT-BTC

Cục QLBH

Ngoài CTCT

 

Thông tư số 44/2016/TT-BTC ngày 3/3/2016 Quy quyết định thu tiền phí dùng đường đi bộ trạm thu tiền phí Nam Cầu Giẽ, Ql1, tỉnh Hà Nam

Vụ CST

Ngoài CTCT

 

Thông tư số 45/2016/TT-BTC ngày 4/3/2016 quy quyết định phí sử dung đường đi bộ tram thu tiền phí bên trên km 1064 + 730 quốc lộ, tỉnh Quảng Ngãi

Vụ CST

Ngoài CTCT

 

Thông tư số 46/2016/TT-BTC ngày 11/3/2016 Hướng dẫn chính sách vận hành đặc trưng so với Đội Tuyên truyền lưu động cung cấp tỉnh và cung cấp huyện

Vụ HCSN

X

 

Thông tư số 48/2016/TT-BTC ngày 17/3/2016

Xem thêm: các nhân vật trong hạnh phúc của một tang gia

Vụ CST

Ngoài CTCT

 

Thông tư số 49/2016/TT-BTC ngày 18/3/2016 quy quyết định nấc thu, chính sách thu, nộp, vận hành và dùng phí dùng đường đi bộ trạm thu tiền phí Tân Phú bên trên Quốc lộ 20

Vụ CST

Ngoài CTCT

 

Thông tư số 50/2016/TT-BTC ngày 18/3/2016 quy quyết định Phí dùng đường đi bộ trạm thu tiền phí Liên Đầm

Vụ CST

X

 

Thông tư số 51/2016/TT-BTC ngày 18/3/2016 Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật hạng mục group sản phẩm và nấc thuế suất thuế nhập vào ưu đãi riêng biệt so với sản phẩm Fe hoặc thép nhằm tạo ra tanh tưởi lốp xe cộ nằm trong chương 98 của Biểu thuế nhập vào ưu đãi phát hành tất nhiên Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Sở trưởng Sở Tài chính

Vụ CST

Ngoài CTCT

 

Thông tư số 52/2016/TT-BTC ngày 18/3/2016 hướng dẫn lên kế hoạch thành phầm bảo đảm link chung

Cục QLBH

X

 

Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một trong những điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của BTC chỉ dẫn chính sách kế toán tài chính doanh nghiệp

Vụ CĐKT

Ngoài CTCT

 

Thông tư số 54/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 quy quyết định việc vận hành và dùng chi phí lãi giải ngân cho vay kể từ Quỹ vương quốc về sự việc làm

Vụ HCSN

X

 

Thông tư số 56/2016/TT-BTC ngày 25/3/2016 quy quyết định sửa thay đổi, bổ sung cập nhật khối hệ thống mục lục NSNN

KBNN

X

Xem thêm: chủ nghĩa tư bản ngày nay và những biểu hiện mới của nó

 

Thông tư số 59/2015/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy quyết định về phí, lệ phí vận dụng bên trên cảng, bến thủy nội địa

Vụ CST

Ngoài CTCT