thông tư liên tịch 13/2016/ttlt byt bgdđt

Chi tiết Văn phiên bản

Xem thêm: lịch chiếu phim tại trung tâm chiếu phim quốc gia

Bạn đang xem: thông tư liên tịch 13/2016/ttlt byt bgdđt

Thông tin Nội dung
Số/Ký hiệu 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT
Ngày phát hành 12-05-2016
Ngày sở hữu hiệu lực thực thi hiện hành 12-05-2016
Người ký Nguyễn Thị Nghĩa - Nguyễn Thanh Long
Trích yếu ớt Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Sở Y tế - Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên vv Quy ấn định về công tác làm việc nó tế ngôi trường học
Cơ quan lại phát hành Bộ và ngang bộ
Thể loại Thông tư Liên tịch

Văn phiên bản không giống

 • Quy ấn định con số, tiến độ xét lựa chọn, hợp ý đồng trách cứ nhiệm so với hợp tác viên dân sinh bên trên địa phận tỉnh Tỉnh Quảng Ngãi (11-05-2022)
 • Ban hành Quy chế tích lũy, vận hành, khai quật, share và dùng vấn đề, tài liệu khoáng sản và môi trường xung quanh bên trên địa phận tỉnh Tỉnh Quảng Ngãi (26-04-2022)
 • Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một trong những điều của Quyết ấn định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 04 mon 5 năm 2011 của Ủy ban quần chúng tỉnh Tỉnh Quảng Ngãi phát hành Quy chế xét, được chấp nhận dùng thẻ đi đi lại lại của người kinh doanh APEC nằm trong tỉnh Tỉnh Quảng Ngãi (21-03-2022)
 • Thông tư quy ấn định biên chép ban sơ và chính sách report tổng hợp thường xuyên ngành dân sinh (10-01-2022)
 • Thông tư chỉ dẫn tác dụng, trọng trách, quyền hạn của Sở nó tế nằm trong Ủy ban quần chúng tỉnh, TP.HCM trực nằm trong TW và chống nó tế nằm trong Ủy Ban Nhân Dân thị xã, quận, thị xã, TP.HCM nằm trong tỉnh, TP.HCM nằm trong TP.HCM trực nằm trong Trung ương (31-12-2021)
 • Ban hành Hướng dẫn kiến thiết trạm nó tế xã, phường, thị xã (31-12-2021)
 • Thông tư quy ấn định về hoạt động và sinh hoạt pha trộn dung dịch nhằm chữa trị người căn bệnh bên trên hạ tầng khám đường căn bệnh, trị căn bệnh (27-12-2021)
 • Thông tư quy ấn định bốc thuốc dung dịch vị kiểu dáng năng lượng điện tử. (20-12-2021)
 • Thông tư phát hành hạng mục đồ ăn thức uống, phụ gia đồ ăn thức uống và khí cụ, vật tư bao gói, tiềm ẩn đồ ăn thức uống đang được xác lập mã số sản phẩm & hàng hóa theo gót hạng mục sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu, nhập vào VN đáp ứng mang lại đánh giá sơn hà về an toàn và đáng tin cậy đồ ăn thức uống so với đồ ăn thức uống nhập vào. (20-12-2021)
 • Thông tư sửa thay đổi, bổ sung cập nhật và huỷ bỏ một trong những điều của Thông tư số 41/2018/TT-BYT của Sở trưởng Sở Y tế phát hành Quy chuẩn chỉnh chuyên môn vương quốc và quy ấn định đánh giá, giám sát unique nước dùng mang lại mục tiêu sinh hoạt Số trang (15-12-2021)
 • Quy ấn định chính sách report tổng hợp nghành nghề dịch vụ dược - chất làm đẹp (13-12-2021)