thông tư liên tịch 26/2015/ttlt byt bnv

Thông tư Liên tịch 26/2015/TTLT- BYT – BNV ngày 07/10/2015 của Sở Y tế và Sở Nội vụ Quy lăm le mã số, xài chuẩn chỉnh chức vụ, công việc và nghề nghiệp Điều chăm sóc, Hộ sinh, Kỹ thuật hắn.

Xem thêm: đáp án bài dự thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt việt nam lào

Bạn đang xem: thông tư liên tịch 26/2015/ttlt byt bnv

  • Quy lăm le mã số, xài chuẩn chỉnh chức vụ, công việc và nghề nghiệp Điều chăm sóc, Hộ sinh, Kỹ thuật hắn.
  • 26/2015/TTLT- BYT – BNV
  • Sở Y tế và Sở Nội vụ
  • Thứ trưởng Sở Nội vụ Trần Anh Tuấn và Thứ Trưởng Sở Y tế Nguyễn Viết Viết Tiến
  • 07/10/2015
  • Thông tư liên tịch
  • Tổ chức cỗ máy
  • Tải về (1029 lượt)

Văn bạn dạng khác

Mã số Ban hành Trích yếu Tệp lắp đặt kèm SL tải
28/2015/TTLT-BYT-BNV 07/10/2015 Quy lăm le về mã số, xài chuẩn chỉnh chức vụ công việc và nghề nghiệp dinh cơ dưỡng Tải về 343
27/2015/TTLT-BYT-BNV 07/10/2015 Quy lăm le mã số, xài chuẩn chỉnh chức vụ công việc và nghề nghiệp nghiệp dược Tải về 572
35/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV 16/09/2015 Quy lăm le về mã số, xài chuẩn chỉnh chức vụ công việc và nghề nghiệp viên chức thường xuyên ngành kiểm lăm le chuyên môn đáng tin cậy lao động Tải về 190
30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV 19/08/2015 Quy lăm le về mã số, xài chuẩn chỉnh chức vụ công việc và nghề nghiệp viên chức thường xuyên ngành công tác làm việc xã hội Tải về 465
02/2015/TTLT-BNV-BVHTTDL 26/06/2015 Hướng dẫn việc chỉ định và xếp lương bổng chức vụ công việc và nghề nghiệp so với viên chức thường xuyên ngành Thể dục thể thao Tải về 188
11/2015/TTLT-BYT -BNV 27/05/2015 Quy lăm le mã số, xài chuẩn chỉnh chức vụ, công việc và nghề nghiệp Y tế công cộng Tải về 305
10/2015/TTLT-BYT-BNV 27/05/2015 Quy lăm le mã số, xài chuẩn chỉnh chức vụ, công việc và nghề nghiệp Bác sỹ, Bác sỹ hắn học tập dự trữ, hắn sỹ Tải về 1253
02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV 19/05/2015 Quy lăm le mã số, xài chuẩn chỉnh chức vụ công việc và nghề nghiệp viên chức thường xuyên ngành Thư viện Tải về 547
36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV 28/11/2014 Quy lăm le mã số và xài chuẩn chỉnh chức vụ công việc và nghề nghiệp viên chức giảng dạy dỗ trong số hạ tầng dạy dỗ ĐH công lập Tải về 244
13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV 17/10/2014 Quy lăm le về mã số và xài chuẩn chỉnh chức vụ công việc và nghề nghiệp viên chức thường xuyên ngành Thể dục thể thao Tải về 204
24/2014/TTLT-BKHCN-BNV 01/10/2014 Quy lăm le về mã số và xài chuẩn chỉnh chức vụ công việc và nghề nghiệp của viên chức thường xuyên ngành khoa học tập và công nghệ Tải về 678
24/2021/QĐ-UBND 30/06/2021 Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một trong những điều của quy lăm le công dụng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tỉnh Nam Định, phát hành tất nhiên Quyết lăm le số 03/2016/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tỉnh Nam Định. Tải về 234
1985/QĐ-UBND 15/09/2021 Về việc huỷ bỏ Quyết lăm le số 2008/QĐ-UBND ngày 03/10/2008 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tỉnh Nam Định phát hành Quy chế về tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt của Trung tâm Trợ hùn pháp luật giang san tỉnh Nam Định Tải về 189
17/2021/QĐ-UBND 26/04/2021 Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một trong những điều của Quy lăm le công dụng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Sở Công thương tỉnh Tỉnh Nam Định, phát hành tất nhiên Quyết lăm le số 31/2015/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tỉnh Nam Định. Tải về 198
1984/QĐ-UBND 15/09/2021 Ban hành Quy lăm le về công dụng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Trung tâm Trợ hùn pháp luật giang san tỉnh Tỉnh Nam Định, nằm trong Sở Tư pháp Tải về 643
13/2021/QĐ-UBND 31/03/2021 Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một trong những điều của Quy lăm le công dụng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tỉnh Nam Định phát hành tất nhiên QĐ số 08/2016/QĐ-UBND ngày 14/4/2016 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Nam Định Tải về 200
12/2021QĐ-UBND 25/03/2021 Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một trong những điều quy lăm le công dụng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Sở tin tức và Truyền thông tỉnh Tỉnh Nam Định, phát hành tất nhiên Quyết lăm le số 43/2016/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tỉnh Nam Định. Tải về 175
1997/QĐ-UBND 16/09/2021 Về việc sửa thay đổi, bổ sung cập nhật Điều 3 của Quy lăm le công dụng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Chi viên Kiểm lâm, phát hành tất nhiên Quyết lăm le số 491/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tải về 225
1996/QĐ-UBND 14/09/2021 Về việc sửa thay đổi, bổ sung cập nhật Điều 3 của Quy lăm le công dụng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Chi viên Thủy lợi, phát hành tất nhiên Quyết lăm le số 489/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tải về 266
1995/QĐ-UBND 16/09/2021 V/v sửa thay đổi, bổ sung cập nhật Điều 3 của Quy lăm le công dụng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Chi viên Chăn nuôi và Thú hắn, phát hành tất nhiên Quyết lăm le số 486/QĐ-UBND ngày 9/3/2016 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tải về 194