thông tư số 12/2011/tt bgdđt

823/PGDĐT-NG

Ngày ban hành: 22/11/2023. Trích yếu: Phát động, tổ chức thực hiện Cuộc đua " An toàn giao thông vận tải cho tới nụ mỉm cười ngày mai" dành riêng cho tới học viên và nhà giáo trung học tập năm học tập 2023-2024

Ngày ban hành: 22/11/2023

Bạn đang xem: thông tư số 12/2011/tt bgdđt

822/PGDĐT-NG

Ngày ban hành: 22/11/2023. Trích yếu: Phối hợp ý thanh tra rà soát yêu cầu tiêm vắc xin xỏ chống Covid 19

Ngày ban hành: 22/11/2023

680/PGDĐT-VP

Ngày ban hành: 27/09/2023. Trích yếu: Nhắc nhỡ tiến hành giao dịch thanh toán ko sử dụng chi phí mặt mày những khoản thu vô mái ấm ngôi trường năm học tập 2023-2024 và trong thời hạn tiếp theo

Ngày ban hành: 27/09/2023

Xem thêm: đề kiểm tra 1 tiết hóa 10 chương 2 violet

614/PGDĐT-PC

Ngày ban hành: 06/09/2023. Trích yếu: Hưởng ứng cuộc đua Tìm hiểu Luật Phòng, kháng quái túy

Ngày ban hành: 06/09/2023

554/PGDĐT-NG

Ngày ban hành: 22/08/2023. Trích yếu: Về việc đo đếm, lập list khuyến cáo học viên nhận học tập bổng, tương hỗ của Chương trình "Tiếp mức độ cho tới trường" năm học tập 2023-2024

Xem thêm: trình bày đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn thích nghi với đời sống hoàn toàn ở cạn

Ngày ban hành: 22/08/2023

510/PGDĐT-NG

Ngày ban hành: 02/08/2023. Trích yếu: Khẩn trương tổ chức thực hiện những giải pháp tăng mạnh công tác làm việc chống, kháng dịch thủ công mồm trong những hạ tầng dạy dỗ thiếu nhi, ngôi trường mầm non, ngôi trường đái học

Ngày ban hành: 02/08/2023