thông tư số 19/2011/tt byt

Ngày: 26-08-2019


HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VỆ SINH LAO ĐỘNG, SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ BỆNH NGHỀ NGHIỆP DO BỘ Y TẾ BAN HÀNH

Bạn đang xem: thông tư số 19/2011/tt byt

THÔNG TƯ 19/2011/TT-BYT HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VỆ SINH LAO ĐỘNG, SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ BỆNH NGHỀ NGHIỆP DO BỘ Y TẾ BAN HÀNH

Số hiệu: 19/2011/TT-BYT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Trịnh Quân Huấn
Ngày ban hành: 06/06/2011   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết   Số công báo: Đã biết
  Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự vì thế - Hạnh phúc 
---------------

Số: 19/2011/TT-BYT

Hà Nội, ngày thứ 6 mon 06 năm 2011

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VỆ SINH LAO ĐỘNG, SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Căn cứ Sở luật Lao động ngày 23/6/1994 và Sở luật Lao động sửa thay đổi, bổ sung cập nhật năm 2002, năm 2006 và năm 2007;

Căn cứ Nghị lăm le số 06/CP ngày 20/01/1995 và Nghị lăm le số 110/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của nhà nước về sự việc sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một trong những điều của Nghị lăm le số 06/CP của nhà nước quy lăm le cụ thể một trong những điều của Sở luật Lao động về an toàn và đáng tin cậy làm việc, lau chùi lao động;

Căn cứ Nghị lăm le 188/2009/NĐ-CP ngày 27/12/2009 của nhà nước quy lăm le công dụng, trọng trách, quyền hạn và tổ chức cơ cấu tổ chức triển khai của Sở Y tế; Nghị lăm le số 22/2010/NĐ-CP ngày 09/3/2010 của nhà nước sửa thay đổi bổ sung cập nhật Điều 3 Nghị lăm le số 188/2009/NĐ-CP ngày 27/12/2009 của nhà nước quy lăm le công dụng, trọng trách, quyền hạn và tổ chức cơ cấu của Sở Y tế;

Xét kiến nghị của Cục trưởng Cục Quản lý môi trường xung quanh hắn tế,

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy lăm le việc quản lý và vận hành lau chùi làm việc, sức mạnh người làm việc và dịch nghề nghiệp và công việc.

Xem thêm: tôi chỉ có một ham muốn ham muốn tột bậc

Điều 2. Giải mến kể từ ngữ

Trong Thông tư này, những kể từ ngữ tiếp sau đây được hiểu như sau:

1. Quản lý lau chùi lao động là quản lý và vận hành những nhân tố có hại cho sức khỏe nhập ĐK và môi trường xung quanh làm việc so với sức mạnh người lao động; tiến hành những giải pháp nâng cấp ĐK làm việc, phòng tránh những dịch nghề nghiệp và công việc và nâng lên năng lực làm việc cho tất cả những người làm việc.

2. Các yếu đuối tố vệ sinh lao động bao bao gồm nhân tố vi nhiệt độ (nhiệt phỏng, nhiệt độ, vận tốc gió); vật lý cơ (bức xạ sức nóng, độ sáng, giờ ồn, lúc lắc, phóng xạ, năng lượng điện kể từ trường), bụi; hóa học; vi loại vật tạo nên bệnh; tâm tâm sinh lý làm việc và éc-gô-nô-mi; và những nhân tố không giống nhập môi trường xung quanh làm việc.

3. Bệnh nghề nghiệp nghiệp là bệnh xuất hiện sinh vì thế ĐK làm việc, phát triển có hại cho sức khỏe của nghề nghiệp và công việc tác dụng so với sức mạnh người làm việc.

4. Đơn vị tiến hành đo, đánh giá môi trường xung quanh lao động là những đơn vị chức năng sở hữu đầy đủ ĐK về hạ tầng vật hóa học, năng lượng cán cỗ và trang tranh bị tiến hành hoạt động và sinh hoạt đo, đánh giá môi trường xung quanh làm việc (sau phía trên gọi cộng đồng là đơn vị chức năng đo, đánh giá môi trường xung quanh lao động).

5. Đơn vị quản lý và vận hành về sức mạnh người làm việc và môi trường xung quanh tuyến tỉnh, TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong TW hoặc Sở, ngành là Trung tâm chỉ vệ sức mạnh làm việc và môi trường xung quanh hoặc Trung tâm Y tế dự trữ tỉnh, TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong TW (đối với những tỉnh ko xây dựng Trung tâm chỉ vệ sức mạnh làm việc và môi trường) và đơn vị chức năng được gửi gắm trách móc nhiệm quản lý và vận hành công tác làm việc hắn tế của Sở, ngành (sau phía trên gọi tắt là hắn tế Sở, ngành).

Điều 3. Nguyên tắc quản ngại lý

1. Mọi hạ tầng làm việc đều phải tạo và lịch bổ sung cập nhật làm hồ sơ quản lý và vận hành về lau chùi làm việc, làm hồ sơ quản lý và vận hành sức mạnh cho tất cả những người làm việc và dịch nghề nghiệp và công việc.

2. Việc đo, đánh giá môi trường xung quanh làm việc cần được tiến hành vị đơn vị chức năng sở hữu đầy đủ ĐK theo đuổi quy lăm le bên trên Thông tư này.

3. Việc quản lý và vận hành lau chùi làm việc, sức mạnh người làm việc và dịch nghề nghiệp và công việc được tiến hành bên trên hạ tầng phân cấp cho và phối kết hợp quản lý và vận hành theo đuổi ngành với quản lý và vận hành theo đuổi cương vực.

(Còn tiếp)

Xem thêm: tốc độ trung bình của vật trong 1 chu kì

Link tải: TT 19:2011/TT-BYT

Nguồn: thuvienphapluat.vn


Tags:


Tin liên quan